תפקידי בית הספר: תרומה להתפתחות האישית של התלמידים

בעיני מחנכים תפקידו של ביה"ס כתורם להתפתחות האישית של התלמיד חשוב. על פי השקפה זו,יש ללמד את התלמידים לנצל את היכולת שבהם. מסגרת חינוכית אמיתית שמה את התלמיד במרכז העשייה החינוכית ועוזרות לו לפתח דימוי עצמי חיובי, לקיים יחסים תקינים עם הזולת, לפתח חוש אסתטיות ויצירתיות, לממש עצמו ולפתח אישיותו בדרכים מגוונות אחרות. אנו סבורים כי על מערכת החינוך ליצור תנאים שיעודדו התפתחות בכדי להגיע לשלב של מימוש עצמי (לפי מאסלו). יש כאלה שדעתם שונה (סוגד, 1994) ואחת הסיבות היא שמימוש עצמי, כפי שנלמד בתכניות ביה"ס הוא למעשה לימוד של העדר קונפורמיות לחברה ודבר המנוגד למובנו האמיתי של המימוש העצמי, כיוון שהמימוש העצמי כולל הסתגלות, תרומה לחברה והתחשבות בזולת כבסיס להתפתחות יכולתו הייחודית של האדם. קיימות 2 דרכים לשילוב לימוד לצד פיתוח עצמי של תלמידים:

  1. הקמת בתי"ס פתוחים (אשר כיום מספרם קטן) המאופיינים בפתיחות בנושא הארגון הפורמלי: צמצום הפער ההיררכי בין מורים לתלמידים; שיתוף התלמידים בחיי ביה"ס וחופש רב בנושא המשימות שעל התלמידים למלא. ביה"ס הפתוח מדגיש את תפקידו כתורם להתפתחותם האישית של תלמידיו. הצלחתו אינה מזהירה אך חלק מעקרונותיו חדרו לבי"ס הרגיל: הכנסת תכניות לימודים העוסקות בהבהרת ערכים ובשיפוט מוסרי מעידה על שילוב גישה הדוגלת בפיתוח אשיות התלמידים. נמצא שכאשר תכניות לימוד העוסקות בתחומים אלה מיושמות היטב הן תורמות להתפתחות האישית של התלמידים.
  2. בתי ספר ייחודיים המתמחים בהקניית ידע בתחומים מוגדרים ואף בלתי שגרתיים (מדע, אמנות וכו') הרעיון בהקמת בתי"ס אלו הוא לאפשר לתלמידים לבחור תחום עניין שמעניין אותו ולהתפתח בהתאם לכישוריו ויכולותיו. הפרדוקס בגישה זו הוא שמצד אחד מתחשבים בצרכי היחיד ומצד שני מתעלים אותו מגיל מוקדם לכיוון מסוים שבמידה מסוימת יקבע את התפתחותו בעתיד.

 

אספקט נוסף של ניסיון לתרום להתפתחות האישית של התלמיד הוא הקניית כישורי חיים ע"י ביה"ש. תכנית כזו פותחה בארץ והיא נועדה להקנות לפרט כשרים להתמודדות עם מצבים משתנים ולמנוע תופעות שליליות המהוות חלק מהעולם הדינמי והמשתנה. התכנית כוללת נושאים התפתחותיים, מניעתיים וכישורים נלמדים (מלכה, 1996). התכנית לחינוך וחיי המשפחה הוא חובה בחינוך הממלכתי. כמו כן הפעלת מגוון פעילויות בנושא מניעה בשימוש בסמים ואלכוהול ובטיחות בדרכים, תכנית שהתקבלה בעניין ע"י המתבגרים מאחר והיא נוגעת בשאלות המעסיקות אותם. תוכניות לימודים נוספות מדגישות היבטים של החינוך הפסיכולוגי בבי"ס. ביקורת התלמידים כלפי תכניות ביה"ס מדגישה עד כמה חשוב שהלימוד לא יהיה רק קוגניטיבי. כאשר ביה"ס מטפל גם בתחומים אישיותיים וריגושיים התלמידים יותר שבעי רצון. כיוון הנושאים הנ"ל קרובים ללבם שכן הם בעיצומו של תהליך עיצוב אישיותם וגיבוש הגישות לחיים. נמצא שכאשר תכניות הלימוד העוסקות בתחומים אלה מיושמות היטב הן תורמות להתפתחות האישית של התלמידים.

 

 

חזרה אל: תפקידי בית הספר פסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות