המורה והנורמות בכיתה – פסיכולוגיה חינוכית

הצעד הראשון בהתמודדות המורה עם נורמות הוא הכרתן. עם זאת, רצוי שהמורה יברר לעצמו מהן ציפיותיו ומהן הנורמות שהוא עצמו פועל על פיהן. במקביל על התלמידים להיות מודעים לנורמות הפועלות בכיתה. לעיתים עצם הבירור הגלוי של הנורמות יש בו לעורר שינוי. הדרך הטובה לברר נורמות בכיתה הוא לערוך עם התלמידים דיון קבוצתי על נושא הנורמות. על המורה להסביר לתלמידים מהי נורמה ולבקש מהם לחשוב על הנורמות הגלויות והסמויות, הפורמליות והבלתי פורמליות השולטות בכיתה, להגדירן ולרשום אותן. מדיון זה עשוי להתברר כי קיימות נורמות המוכתבות ע"י קבוצה קטנה וכי רוב תלמידי הכיתה מתנהגים על פיהן על אף שאינן משלימים עימן. דיון זה עשוי להביא לשינוי בנורמות ואף לביטולן, וכל תלמיד עשוי להיווכח כי אין הוא יחיד בהרגשתו וכי רוב התלמידים חשים כמוהו על אף שלא ביטאו זאת. הגדרת הנורמות בכיתה יכולה להפוך למשימה קבוצתית בה כל התלמידים יהיו פעילים אשר יצביעו עבורם הצבעה דמוקרטית, כאשר גם למורה כתלמידים יש קול אחד (Argyle, 1998). נורמות שיקבעו בדרך זו יזכו ליותר תמיכה, הסכמה ויצרו אווירה טובה יותר.
לציין כי על המורה, טרם קיום ההצבעה על הנורמות החברתיות, להגדיר פני הכיתה מהם הנושאים עליהם ניתן להצביע. עליו להסביר לתלמידיו כי הנושאים העומדים לדיון ולהצבעה הם ההתנהגות בכיתה (בתחום הלימודי / חברתי), הפעילויות מחוץ למסגרת הלימודים, הערכים, ההעדפות ונושאים אחרים הנוגעים למסגרת הכיתתית. יש הטוענים כי קביעת נורמות באופן זה מפעילה לחץ על יחידים שדעתם היא דעת המיעוט, יחידים המנסים לשמור על ייחוד, עצמאותם ודעותיהם.הגדרת נורמות מסדירה את התנהגות התלמידים ומסייעת למורה לנבא תגובתם לדרישות שמציג הוא בפניהם. לדוגמא: באם המורה ינסה לערער על הנורמות או להציג דרישה הנוגדת אותן, עלולה להיווצר תופעת בומרנג – חיזוק הנורמה והתלכדות רבה של התלמידים כדי להגן עליה. קיימות מספר שיטות באמצעותן יכול המורה להביא לשינוי נורמות שלדעתו יהיו טובות יותר לכיתה:

 

  1. משחק תפקידים – לדוגמא אם המורה מעוניין לשנות את הנורמה בנושא עזרה בלימודים לתלמידים חלשים בשעות אחה"צ ויעלה הוא את הבעיה ויבקש מהתלמידים להציג שתי עמדות: אחת בעד והשנייה נגד. כל תלמיד יוכל להיות צופה ומשתתף פעיל בהצגת העמדות. כמו כן ניתן לבקש מהתלמידים להציג עמדה של תלמיד הזקוק לעזרה ומתלמידים אחרים להציג את עמדת הצד שכנגד. טכניקת משחק התפקידים מאפשרת למשתתפים להכין טוב יותר ובאופן מוחשי את הבעיה ולגבש עמדה בנדון.
  2. טכניקה המתבססת על אופן הצגת הנורות לקבוצה: ניתן להציג נורמה באופן חד צדדי היינו הצגת יתרונותיה, ובאופן דו צדדי – הצגת יתרונותיה וחסרונותיה. הצגה דו צדדית יעילה יותר כיוון שהיא גוררת תכופות תגובות התגוננות ותמיכה בעמדה שכנגד. הצגה חד צדדית עלולה ליצור את תופעת הבומרנג. בניסיון לשינוי הנורמות יכול המורה להסתייע במנהיגי הכיתה. רבות הצעה שמוצגת על ידם זוכה לתמיכה מאחר והם משמשים דגם להזדהות וחיקוי ולפיכך שינוי בעמדותיהם יכול להביא לשינוי בהתנהגות בכיתה.

 

מעבר לנורמות הנהוגות בכיתה, בביה"ס קיימות נורמות של החברה הסובבת ושל התרבות הרחבה. לדוגמא השפעת החברה האמריקאית היוצרת נורמות ומעבירה מסרים בדרכים שונות בעיקר ע"י הטלויזיה – סדרות פופולריות יוצרות מודלים ונורמות שאותם מעתיקים, נורמות כגון צורת לבוש,

דיבור, מוסיקה וכדומה. הן נלמדות שלא במודע אך השפעותיהן חזקות. רבות פער בנורמות עשוי לגרום לעימותים בין המבוגרים לילדיהם וזאת עקב אי ידיעה של מקורות נורמות אלה. לילדים נגישות עצומה למידע מן העולם הרחב. אם בעבר נקודות התייחסות לצורך השוואה חברתית וחיקוי היו בסביבה הקרובה הרי שהיום משמשים מודלים זהים בכל המדינות המתועשות. האינטרנט והנגישות  הקלה יחסית לכל סוג מידע מכל מקום משפיעים גם הם לרכישת נורמות והפנתן. מלבד הנגישות למידע, כוח הקניה קשור אף הוא בהפנמת נורמות – באמצעות כוח כלכלי ניתן לרכוש מערכת סממנם חיצוניים המשפיעים על ההתנהגות ומכאן אף על הנורמות. התוצאה של תהליך זה היא הומוגניזציה של שכבות גיל בסדר גודל שמעולם לא ידענו.

 

חזרה אל: פסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות