הבדלים במשכל בין המינים – סיכום

נשאלת השאלה – מי אינטליגנטי יותר ? הבנים או הבנות ? יש המצביעים על הקלות בה הבנות רוכשות את הדיבור, הקריאה והכתיבה ויש המדגישים את העובדה כי ברמות ידע והשכלה שיעור הגברים גבוה מהנשים. במחקרים שנערכו נמצא כי בד"כ ההבדלים בין הבנים לבין עצמם ובין הבנות לבין עצמן גבוה מההבדלים בין שני המינים. עם זאת, קיימים הבדלים בין המינים, הבדלים העשויים להסביר את השוני בין הבנים לבנות בהישגיהם.

 

במחקר שנערך בארץ, נבדקו יכולות מילוליות, מרחביות ומתמטיות. הבדלים נמצאו רק ביכולת המתמטית בה הבנים טובים יותר וההסבר לכך הוא שהבנים מהירים יותר ונוטים יותר לנחש (קאהן וגנור). חרף העובדה כי מנת משכלם של הבנים והבנות זהה, מגיעות הבנות להישגים לימודיים טובים יותר בייחוד בבי"ס יסודי ולכך מספר הסברים אפשריים:

 

  • לבנות כשרים מילוליים טובים יותר ומכיוון שבבתי הספר יש דגש על הכושר הלימודי, מתקבל על הדעת שהבנות תגענה להישגים טובים יותר.
  • הבנות שהן ממושמעות ומסודרות מן הבנים מצליחות להתאים עצמן לדרישות ביה"ס.
  • מכיוון שביה"ס היסודי מנוהל רובו ע"י נשים, קל יותר לבנות להזדהות עם דמות האישה בעוד שלבנים קשה יותר כי אין להם דמות להזדהות עימה.

 

ממצאי המחקר מראים כי הבנות מקבלות יותר עידוד והבנים יותר נזיפות מהמורים. יחס זה משפיע על ההישגים הלימודיים. גורם נוסף המשפיע על ההישגים הלימודיים הוא תפיסתם של הבנים את הלימודים כעניין נשי שהכרחי להתנגד לו. אחת הדרכים להפגנת גבריותם היא התוקפנות והתנגדותם ללימודים, גישה שעלולה להגביר יותר את תגובת המורה וליצור מעגל קסמים: התלמיד מתמרד, המורה מעניש או מתעלם, התלמיד מגביר התמרדותו וחוזר חלילה, לכן מספר הבנים המופנים לשירות הפסיכולוגי בעקבות בעיות התנהגות הוא גדול מהבנות.

 

בתיכון המצב משתנה: הבנות אינן שומרות על יתרונן והבנים עולים עליהם בהישגיהם וההסבר לכך הוא שבתיכון מספר המורים הגברים עימם יכולים הבנים להזדהות.

 

הן בקרב הבנים המחוננים והן בקרב המפגרים, אחוז הבנים גבוה. נתון המצוי בסימון שאלה.

חזרה אל: פסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות