ייחוס פנימי וחיצוני – סיכום

ייחוס פנימי או ייחוס חיצוני:
מוקד השליטה – פנימי או חיצוני – לפי רוטר אופן הייחוס לחוויות הצלחה וכשלון לא נקבע רק עפ"י התוצאות הקיימות של התנסויות אלא גם עפ"י תחושה פנימית. אנשים בעלי מיקוד שליטה חיצוני נוטים להאמין שכל שקורה להם הוא תוצאה של גורמים חיצוניים עליהם אין להם שליטה כגון: פעילותם של אחרים, אפיוני מצב או מזל. בעלי מיקוד שליטה פנימי סבורים כי מה שקורה להם הוא תוצאה של התנהגותם, אישיותם, מצב רוחם, כישוריהם ועוד. רוטר, 1966 גם פיתח סולם המודד את נטיותיו של היחיד להיות בעל מיקוד שליטה פנימי או חיצוני. סולם זה כולל 29 פריטים וכל אחד מהם מורכב משני היגדים. אחד ההיגדים מאפיין את מיקוד שליטה פנימי והאחר מיקום שליטה חיצוני. הנבדק מתבקש לבחור מבין כל צמד את ההיגד התואם את השקפתו. הנבחן מקבל נקודה אחת לכל בחירה בהיגד המאפיין מיקוד שליטה פנימי ואפס נקודות במאפיין מיקוד שליטה חיצוני. הציון בסולם נע על רצף בין 0-29, כאשר הקצה הנמוך מציין מיקום שליטה חיצוני והקצה הגבוה מיקוד שליטה פנימי. ואמנם, מיקום השליטה היא תכונה רציפה – בני אדם אינם בעלי מיקוד שליטה פנימי או חיצוני לגמרי אלא נמצאים בנקודות שונות על פני הרצף, כשהם נוטים לקצה זה או אחר.

יש לציין כי לתרבות השפעה לייחוס – תרבות מערבית מדגישה את מיקוד השפיטה הפנימי והתרבות המזרחית מדגישה יותר את מיקוד השליטה החיצוני. מחקרם רבים שנערכו הראו כי בעלי מיקוד שליטה פנימי מגיעים להישגים טובים יותר בלימודים ובעבודה. יש להם תפיסה חיובית יותר של החיים והם מתמודדים טוב יותר עם קשיים (גראהם, 1991). חשוב כי המורים יהיו ערים לחשיבות מיקוד שליטה הפנימי ויזכרו כי יש ביכולתם לעזור להתפתחות מיקוד השליטה בילד ולתרום לגיבושו באופן מהותי.

קביעות / זמניות הסיבות: המונח קביעות הסיבות מתייחס לסיבות יציבות או לסיבות בלתי יציבות שהן זמניות ומשתנות, סיבות אשר אינן תלויות ביחוס פנימי/חיצוני. הסיבות יכולות להיות פנימיות ויציבות (לדוגמא: אני מוכשר=סיבה פנימית קבועה), פנימית בלתי יציבה (למדתי היטב למבחן), חיצוני יציב (מורים אוהבים אותי) או חיצוני זמני (היה לי מזל).

מדידת המניע – רוטר הציע שאלון מיקום שליטה.

קשר להישגים בבית הספר – מחקרים רבים מראים על קשר חיובי בין מיקום שליטה לבין הישגים.
 

חזרה אל: פסיכולוגיה בחינוך – סיכומים

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות