תיאוריית מדרג הצרכים של מסלו – סיכום

מאסלו מבחין בין שני מניעים:

  • מניעי חסך – פועלים למלא חסך מסויים בדברים שהם חיוניים לקיומו הפיזי והפסיכולוגי של האדם כגון אהבה, מזון וכדומה. הם פועלים להפחתת מתחים ולהחזרת המצב לרגיעה, פועלים על פי עיקרון ההומאוסטזיס. הם משותפים לכלל האדם וכרוכים בסיפוק החסר בעזרת מקורות חיצוניים.
  • מניעי הגדילה – אינם מבטלים מצב של מתח בלתי נעים אלא יוצרים מצב של מתח נעים (כגון הענקת אהבה לזולת), אינם חיוניים לקיום האדם אך מספקים את התוכן שבשבילו כדאי לחיות וסיפוקם מביא להגברת ההתנהגות. הם שונים מאדם לאדם ואינם תלויות במקורות חיצוניים.

 

מאסלו דירג את הצרכים לחמש קבוצות בסדר היררכי. הצרכים אינם נמצאים בקונפליקט אך סיפוק של צרכים משלב נמוך בהיררכיה הוא תנאי להופעתם של צרכים משלב גבוה יותר. צרכי הגדילה הם בשלב גבוה מצרכי החסך ויש ראשית לספק את צרכי החסך ואח"כ לשאוף לצרכי הגדילה.

 

היררכיית הצרכים האנושיים:

  • צרכים פסיולוגייםחמצן, מזון ושתיה, סילוק הפרשות וסיפוק יצר המין. כולם צרכים בסיסיים החיוניים לקיומו לבד מסיפוק המין. מי שיעסוק כל הזמן בהישרדות לא יהיה פנוי לעסוק בצרכי הגשמה.
  • צרכי ביטחון – האדם מחפש תחושת ביטחון הכוללים צורך בסביבה יציבה, נטולת סכנות הניתנת לניבוי. כאשר הם חזקים, עלולים הם לעכב את ההתפתחות העצמאית והגדילה האישית.
  • צרכי שייכות ואהבה – מניעים את האדם לחפש קשר קרוב עם בן זוג / חברים / בני משפחה. מאסלו מבחין בין הצורך באהבה הנובע מחסך (שהיא אהבה אנוכית ורכושנית) לבין צורך באהבה הקשור למניעי הגדילה (אהבה בוגרת, לא רכושנית / מותנית).
  • צרכי הערכה – מצד הזולת המתבטא בחיפוש אחר כבוד, הישגים ומעמד. סיפוקו מקנה תחושה של ערך עצמי ובטחון עצמי.
  • צרכי הגשמה עצמית – נימנים עימם צרכים קוגנטיביים אסתטיים, מימוש עצמי. ההגשמה העצמית אינה סטטית ומאופיינת בתנועתיות ובשינוי הנובעים מדחף פנימי לצמיחה וגדילה ולא מלחצים חיצוניים שחל החברה, כאשר רק אחוז קטן מבני האדם נמצא בשלב זה.

 

בהתאם למדרג הצרכים של מסלו ניתן להבין מצבים הנוגעים ללמידה ולהישגים בכיתה: אם מניעי הקיום (צרכים פיזיולוגיים) של הילד אינם באים על סיפוקם, לא ישפיעו על התנהגותו המניעים הנחוצים ללמידה שהם גבוהים יותר במדרג המניעים והוא לא יגיע להישגים בלימודים. כך גם יחד שיחסיו עם הוריו מעורערים (הצורך בבטחון אינו מסופק) יתקשה להתפנות ללימודים. אם כך, חשוב לספק את צרכי הילד להם הוא זקוק בהווה בכדי שיוכל להתקדם לרמה הבאה בעתיד.

 

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות