הרעיון הסוציאליסטי – סיכום

– הסוציאליזם: רעיון חברתי הקורא לפתור את בעיית מעמד הפועלים (פרולטריון).

-היו מחלקות בין סוציאליסטים איך לפתור את בעיית הפרולטריון. היו כאלה שהאמינו שניתן לשנות באמצעות הסברה, רצון טוב, חינוך וחקיקה פרלמנטרית -קרל מרקס כינה אותם בלעג.

-המרקסיזם (עפ"י קרל מרקס): לא האמינו שהמשטר הבורגני יסכים לשפר את מעמד הפועלים ע"י הידברות וחקיקה וטענו שגישה זו לא מציאותית, הבורגנות אף פעם לא תשנה מרצונה את השקפת עולמה.

לכן טען שרק ע"י מהפיכות אלימות שיחולל הפרולטריון יהיה אפשר לשנות את המצב.

מרקס ואנגלס כותבים את "המניפסט הקומוניסטי" שמטיף למהפכה חברתית אלימה והמהלכים שיביאו לכך. הקפיטליזם עתיד להתמוטט בגלל שתי סיבות:

  1. משברים כלכליים של קפיטליסטים עם עצמם ולכן הרבה מהבורגנות תהפוך לחלק מהפרולטריון וכך הוא יתרחב יותר (ע"י בליעת חברות או קריסתם).
  2. הקפיטליזם יוצר את יורשו-את הפרולטריון, הבורגנות יוצרת את הפרולטריון שממשיך לגדול וגם גורמת לו להיות מודע יותר להתאחד ולעשות מהפיכה בגלל מצבם הקשה מהבורגנות.

מרקס דוחה את הרעיון שבאמצעות חקיקה ניתן לשנות את מצב הפרולטריון מכיוון שכל הממשלות הן בורגניות ולא יסכימו שיפגעו ברווחיהם. הוא גם היה נגד הלאומיות וקרא לטפח נאמנות מעמדית ולא לאומית. טען שהלאומיות זה תעלול שיצרה הבורגנות כדי להסיח את דעת הפרולטריון ממצבו הכלכלי הקשה. המהפכה תכונן מדינה שבה כל אמצעי הייצור יהיו שייכים לחברה פרולטרית ולא ליחידים.  ולכן לא יהיו מעמדות. לאחר המהפכה הבורגנות והקפיטליזם יהיה היסטוריה.

-האינטרנציונל הראשון:  אינטרנציונל-הארגון הבינלאומי של התנועה הסוציאליסטית.

נערך ביוזמתם של מרקס ואנגלס בלונדון, בהשתתפות נציגים מכמה ארצות. תפקידו: להאיץ ולתאם את הקמתן של מפלגות סוציאליסטיות, לעודד אותן לשתף פעולה ביניהן וכך לאחד את הפרולטריון האירופאי בעוד שהלאומיות מפלגת אותו. הם ראו בזה מכשיר שיזרז את המהפכות הסוציאליסטיות קומוניסטיות.

הוא התפרק לאחר כמה שנים בגלל חילוקי דעות ותיעוב בין המנהיג האנרכיסטי לבין מרקס, ובגלל הקרע בין המפלגות שבאו מגרמניה לצרפת לאחר מלחמת צרפת-פרוסיה. האנרכיסטים פרשו מהאינטרנציונל בגלל חילוקי דעות ובגלל שהייתה להם תורה שונה מזו של מרקס.

האינטרנציונל השני: נוסד שש שנים לאחר מות מרקס. השתתפו בו נציגים מאירופה אמריקה הצפונית ויפן. התפרק כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה שגרמה להרבה מפלגות סוציאליסטיות הזדהו עם הלאומיות שלהם ועמדות ממשלותיהן שזה בניגוד גמור לעמדת האינטרנציונל שטענו שמלחמה זה סתם שפיכת דם למען אינטרסים כלכליים של הבורגנים!

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות