מיקרוביולוגיה – סיכומים

מיקרוביולוגיה היא ענף בביולוגיה העוסק במיקרואורגניזמים, יצורים זעירים הכוללים בין היתר את החיידקים. להלן אסופת סיכומים במיקרוביולוגיה מתוך תוכנית הלימודים בביולוגיה לבגרות. סיכומים נוספים בביולוגיה תוכלו למצוא בעמוד הסיכומים בביולוגיה הראשי שלנו.

תפוצת החיידקים ותפקידם במחזור החומרים בטבע

צורתם וגודלם של החיידקים והייחוד במבנה שלהם

מבנה הדופן של תאי החיידקים

החומר התורשתי של החיידקים

תנועת החיידקים

מיון חיידקים

תאים אאוקריוטים ותאים פרוקריוטים

מנגנונים להפקת אנרגיה

דרכי הזנה ביצורים החיים ובחיידקים

עוד דברים מעניינים: