הכתמה תפקודית – סיכום

הכתמה תפקודית: ילדים שלא למדו להפריש צואה בבית שימוש לאחר גיל 4. הפרעה פחות שכיחה מהרטבה. כמו בהרטבה ההפרעה שכיחה יותר בקרב בנים פי 6 בערך מאשר בקרב הבנות. חשוב לציין כי כ 1/3 מבעלי הפרעת הכתמה סובלים גם בנוסף מהפרעת הרטבה.

ילדים נוטים לעשות צרכים בתוך הבגדים כאשר הם נתונים במצב דחק, בעיקר בשעות אחה"צ אחרי שעות ביה"ס. מרבית הילדים דיווחו כי אינם יודעים מתי הם צריכים לעשות את צורכיהם. תמיד צריך לשלול בבדיקה בעיה גופנית כגון: עצירות.

ראו גם: הרטבה תפקודית

חזרה אל: מבוא לפסיכופתולוגיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: