ביולוגיה: התא – סיכום

  • התא הוא יחידת המבנה והתפקוד ביצורים חיים.
  • מאפייני החיים הם:
    א. הפרדה מהסביבה החיצונית.

ב. הומיאוסטזיס – היכולת לשמור על סביבה פנימית קבועה, בטווחי מסויימים, למרות שינויים
בסביבה החיצונית.

ג. מטבוליזם.

ד. התרבות.

ה. תגובה לגירויים (חיצוניים ופנימיים)

ו. גדילה והתפתחות.

  • סימני החיים אופייניים לאורגניזם השלם (חד תאי או רב תאי) והן לתאים בודדים.
  • התא בנוי מחומרים אורגניים (חלבונים, פחמימות ושומנים) וחומרים אנאורגניים (מים, מינרלים)
  • התאים מתחלקים לתאים פרוקריוטים ואוקריוטים.

פרוקריוטים: תאים חסרי גרעין, החומר התורשתי מצוי בציטופלסמה של התא (חיידקים)
אוקריוטים: תאים בעלי גרעין מוגדר, החומר התורשתי מצוי בתוך הגרעין (בני אדם, יצורים רב- תאיים, שמרים)

  • התאים האוקריוטים מתחלקים לתאים אנימליים (בע"ח) ותאים צמחיים.

נושאים בתא:

מבנה התא

התאמה בין מבנה לתפקוד של התא

גודלם של תאים

השוואה בין תאים אאוקריוטים לתאים פרוקריוטים

החומרים הבונים את התא

קרום התא ומעבר חומרים

מעבר חומרים דרך קרום התא

תהליכים המתרחשים בתא

אנזימים ותפקידם בתא

תא ותורשה

מיוזה ומיטוזה

חזרה אל העמוד הראשי: סיכומים לבגרות בביולוגיה

עוד דברים מעניינים: