ביולוגיה \ אקולוגיה- השפעת האדם על הסביבה – סיכום

מעורבות האדם בסביבה – תמצית מתוך "ביולוגיה של האדם – למורה עמ' 82-85"

גידול האוכלוסייה האנושית

גודלה של כל אוכלוסייה מוגבל על ידי כושר הנשיאה של הסביבה שבה היא חיה. קיים שיווי משקל בין כושר הנשיאה של הסביבה , לבין גודל האוכלוסייה. לכן, אם אוכלוסייה של מין כלשהו מתרבה וגדלה מעבר לכושר הנשיאה של הסביבה, יגדל בה שיעור התמותה בגלל חוסר מזון, התפשטות מחלות, תחרות ועוד, ובעקבותיהם תקטן האוכלוסייה.

 

האדם הקדמון, עסק בעיקר בצייד ובליקוט מזון. בתקופה הקדומה האוכלוסייה הייתה קטנה

ומפוזרת מאוד, וניצול משאבי הסביבה על ידי האדם היה מוגבל והשפעותיו מקומיות ומזעריות. האדם היה חלק מהמערכת האקולוגית וכפוף לחוקיה ולמגבלותיהם.

 

האדם היה "טורף" יעיל בעל אינטליגנציה גבוהה, שיצר כלים לציד והקים ארגונים חברתיים שהיה בהם שיתוף פעולה בין הפרטים, וזה הקנה לו יתרון תחרותי על יתר היצורים החיים.

עם הזמן חלו שינויים בהתפתחות האדם, והוא הפך ממלקט מזון למגדל מזון. האדם  שהיה חלק מהמערכת הביוטית הפך ליוצר של מערכות ביוטיות ומשנה מערכות אקולוגיות.

 

במאה ה –18 עם תחילת המהפכה התעשייתית, החלה האוכלוסייה לגדול בצעדי ענק , בעקבות ההתפתחות שחלה בחקלאות, בתעשייה ובדרכי הניצול של מקורות האנרגיה ומשאבי הסביבה. במקביל חלה התפתחות גם ברפואה והארכת תוחלת החיים של האדם, והקטנת תמותת התינוקות.

כיום מונה אוכלוסייה העולם כ –6.3 מיליארד נפש והתחזית היא שבשנת 2030 תמנה כ-8 מיליארד.

גידול עצום זה יביא בעקבותיו ניצול הול וגדל של משאבי הסביבה. השאלה: האם תוכל המערכת האקולוגית העולמית לספק מזון, מי שתייה , מקורות אנרגיה וקרקע לחקלאות לאוכלוסייה כל כך גדולה.

על פי הערכת החוקרים, כושר הנשיאה של כדור הארץ נמוך מגודלה הצפוי של האוכלוסייה.

משאבי הסביבה הקיימים, לא יספיקו לאוכלוסייה גדולה כל כך, והחוקרים חוזים שואה אקולוגית עם לא יקטן קצב הגידול.

 

מהי השפעת גידול האוכלוסייה על המערכת האקולוגית העולמית?

הגידול העצום מביא לניצול יתר של משאבי הסביבה, ניצול של שטחים לחקלאות, לתעשייה לתחבורה, למגורים ולבילוי. התוצאה – הרס בית גידול, דחיקת מינים ופגיעה במערכות אקולוגיות טבעיות (בירוא יערות, ייבוש ביצות ומקווי מים, סכירת נהרות ועוד).

החקלאות משתמשת  בחומרי הדברה ודישון, התעשייה מזרימה מוצרים ותוצרי לוואי מזהמים ורעילים, אשר קצב פירוקם איטי. ניצול אינטנסיבי של מקורות אנרגיה, שמקורם בתהליכים ביולוגיים שהתרחשו לפני מיליוני שנים (פחם, נפט) גרם לשינוי בכימיה של האטמוספרה.

 

כל אלה משפיעם על המערכת האקולוגית בשלושה תחומים עיקריים:

 • התערבות במחזורי החומרים בטבע ושינוי הרכב האטמוספירה, העלולים לגרום ל:
  גשם חומצי, התחממות האטמוספירה, פריחת אצות במקווי מים.
 • יצירת פסולת וזיהום הסביבה : יצירת חומרים רבים – מכלי פלסטיק, כלי זכוכית , נייר וגרוטאות, שאינם מתכלים מיד אלא מצטברים בכמויות הולכות וגדלות והופכים למטרד אקולוגי, אסתטי ובריאותי. חומרים כמו מתכות כבדות ותרכובות אחרות, מאוחסנים במקרה הטוב במיכלים, אך יש מהם המוזרמים לביוב וגורמים לזיהום נחלים, מי התהום והחופים. גם הביוב הביתי והתעשייתי מוזרם בחלקו לים ולנחלים, וגורם למטרד בגלל ריחו, המחלות שנושא, והשפעתו על המערכות האקולוגיות הטבעיות. גם הנפט המובל במיכליות מהווה גורם המזהם את הים. סילוק פסולת גרעינים (פסולת הכורים הגרעיניים) מהווה בעיה חמורה – בגלל השפעת הקרינה הנמשכת שנים רבות ולמרחקים גדולים.
 • הרס מערכות אקולוגיות והכחדת מינים:

השפעת האדם על המגוון הביולוגי :
השתנות המגוון הביולוגי היא חלק מתהליך האבולוציה ומבטאת את המאזן בין יצירת מינים חדשים לבין היכחדותם הטבעית. מינים מתקיימים בממוצע 1-2 מיליוני שנים לפני שהם נכחדים או משתנים למין חדש, שונה. כמו כן ידועים אירועים בעבר שבמהלכם נכחדו מינים רבים תוך זמן קצר.

 

כיום גוברת ההכרה והמודעות שלאדם יש השפעה מכרעת על השינויים במגוון הביולוגי. השפעותיו של האדם נובעות מתהליכים של גידול האוכלוסייה , התקדמות הטכנולוגיה ושיפור באיכות החיים, הגורמים לניצול יתר של משאבים.

חשוב לציין שההשפעה של פעולות האדם אינה מוגבלת לאזור שבו הוא חי , אלא מתפרשת על פני כל הביוספרה. לדוגמה : תופעת החממה – עלייה בטמפרטורה הנגרמת בעיקר בשל פליטה של פחמן דו חמצני לאטמוספירה עקב שריפה של יערות ושימוש בדלקים.

 

השפעת האדם על הסביבה הטבעית החלה מגילוי האש ופיתוח כלים לציד ולחקלאות. הגידול באוכלוסייה הוא אחת הסיבות העיקריות להכחדה שנגרמה מציד מוגבר של יונקים גדולים ושל עופות חסרי כושר תעופה.

 

פעילות האדם המשפיעות על מערכות אקולוגיות הן: ניצול יתר של משאבים טבעיים, החדרת מינים למקומות שבהם לא נמצאו קודם לכן, הרס בתי גידול וזיהומם.

תופעה נוספת הנגרמת כתוצאה ממעורבות האדם והטכנולוגיה היא הקוסמו- פוליטיזציה של עולם החי בכדור הארץ: האדם מסייע ליצורים, לעבור מחסומים גיאוגרפיים (באמצעות מטוסים ואניות) ובכך מבטל את הבידוד הגיאוגרפי שהוא אחד הגורמים החשובים בהתפתחות מינים.

 

דוגמאות להשפעות של פעילות האדם על מערכות אקולוגיות

פעילות

שינויים במערכת האקולוגית

דוגמאות למערכות אקולוגיות שנפגעו מפעילות האדם
הכנסה של מינים (טורפים,מתחרים ,פתוגנים לאזור שלא התקיימו בו קודם. באזור זה אין להם טורפים או מתחרים והם מתרבים ללא הפרעה.
 • שינוי בהרכב החברות ובשרשרות המזון.
 • אפשרות הכחדה של מינים מקומיים (אנדמיים)
 • אגם ויקטוריה: הכחדת מינים אנדמיים- עקב הכנסת "נסיכת הנילוס"
 • אוסטרליה- הכחדת יונקי כיס עקב הכנסת יונקים כמו כלבים.
 • איי גלפגוס- הכחדת הצבים- ציד, טריפה ותחרות על מזון על ידי בעלי חיים שהובאו על ידי האדם
שינוי השימוש בקרקע: כריתת יער והחלפתו בשדה חקלאי, ייבוש אגם, יצירת אגם על ידי סכר, סלילת כבישים
 • הרס בתי גידול
 • פיצול בתי גידול
 • סחיפה והרס של קרקע פורייה עקב כריתת יערות.
 • אגם החולה: הכחדת מיני צמחים ועופות מים עקב הייבוש.

דרום אמריקה: כריתה של יערות גשם ושימוש בשטח חקלאי.

 

הזרמת שפכים ביתיים ותעשייתיים למים

 • עלייה בריכוז חנקות, זרחות ומתכות כבדות
 • ירידה בריכוז החמצן
 • נחלי הארץ: ירקון, קישון, אלכסנדר, שורק ועוד
פליטה לאוויר של גזים כמו CO,CO2, SO2,NO2 וחלקיקי עשן ואבק
 • ירידה ב pH של מי הגשם ("גשם חומצי"
 • הגברת אפקט החממה (עלייה בטמפ' האטמוספרה)
 •  נשירה של עלים ביערות והחמצה של גופי מים הפוגעת בדו חיים ודגים (צפ' אמריקה ואירופה)
 • התרחבות שטחי מדבר (מדבור)- דר' אפריקה
ניצול יתר של משאבים טבעיים(בעלי חיים המשמשים כמזון ועצים)

פגיעה בחיות בר (שימוש בעור,פרווה, קרניים וחטים-שנהב)

הכחדת מינים
 • הכחדת הלוייתן הכחול ודגי מאכל (אוקיינוסים)
 • סכנת הכחדה של פילים וקרנפים (אפריקה)
 • הכחדת יערות עצי מהגוני וטיק (אפריקה ומז' אסיה)
שימוש בדשנים ובחומרי הדברה בחקלאות
 • עלייה בריכוז תרכובות חנקן וזרחן בקרקע ובמים
 • הצטברות רעלים בשרשרת המזון
 • "פריחת אצות" ורידה באיכות המים (כנרת)
 • הכחדת עופות דורסים שאכלו עכברים מורעלים
זיהום הים בדלק גולמי
 • שכבת דלק על פני המים מונעת חדירת אור וגזים. שכבת דלק גלמי מכסה נוצות של עופות מים
 • מוות של עופות ים, הרס שרשרת המזון בים.
 • פגיעה בתיירות

 

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

לדעת עוד, קצת אחרת:

12 דברים שכל אחד יכול לעשות ברגע זה ביחס למשבר האקלים

למה מיחזור לא יציל את כדור-הארץ (אבל זה לא אומר שצריך להפסיק)

מה יקרה אם כל הקרח בעולם ימס?

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות