יחסי גומלין בטבע – סיכום

  • גומחה (נישה) אקולוגית: מתייחסת למיקומו של האורגניזם במארג המזון וביחסי הגומלין עם אורגניזמים אחרים.
  • אורגניזמים שונים יתמקמו בגומחות שונות לפי התאמתם לתנאים האביוטיים והביוטיים באותה גומחה.
  • השוני בין הגומחות יכול להיות בגורם אחד בלבד. למשל, בחוף הים יש גומחות שונות כתלות במרחק מחוף הים ¬ השוני בין הגומחות השונות הוא ברסס, במליחות וכו'.
  • חפיפה בין גומחות של אורגניזמים שונים מביאה לתחרות על משאבים.
  • בית גידול הוא מוגבל מבחינת כושר הנשיאה שלו, אין הוא יכול לספק כמות מזון אינסופית ומשאבים אחרים שיאפשרו גידול מתמיד של כל האוכלוסיות. דבר זה משפיע על יחסי הגומלין בין הפרטים השונים.

נושאים ביחסי גומלין בטבע

יחסי גומלין בתוך אוכלוסיות בטבע

תחרות בין אורגניזמים בטבע

טריפה בטבע

סימביוזה וחיי שיתוף בטבע

 

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות