חומרים ואנרגיה במערכת אקולוגית – סיכום

אורגניזמים זקוקים מהסביבה לשני דברים על מנת להתקיים:
1. מקור אנרגיה: לביצוע פעולות החיים.

  1. חומרים המשמשים לבנייה, גידול, התרבות:

– חומרים אורגניים.
– חומרים אנאורגניים. את החומרים האנאורגניים מקבלים כל האורגניזמים מהסביבה (אוויר, מים, קרקע).

 

האורגניזמים נבדלים זה מזה באופן קבלת החומרים האורגניים.

יצורים אוטוטרופיים: יצורים המייצרים בעצמם חומר אורגני מחומרים אנאורגניים שבסביבה. הצמחים הירוקים הם יצורים אוטוטרופיים. הם מייצרים חומר אורגני בתהליך הפוטוסינתזה.
בתהליך הפוטוסינתזה הצמחים קולטים מים מהקרקע, פחמן דו-חמצני מהאוויר ובעזרת אנרגיית אור הם מייצרים גלוקוז (סוכר).

יצורים הטרוטרופיים: יצורים אלו קולטים חומר אורגני מהסביבה במזונם. בע"ח והאדם שייכים לקבוצה זו. הם אינם מסוגלים לייצר חומר אורגני מחומרים אנאורגניים, אלא חייבים לקבל חומר אורגני מוכן.

ראו גם:

רמות ארגון במערכת אקולוגית

ארגון האורגניזמים בבית גידול

זרימת אנרגיה וחומרים במערכת אקולוגית

חזרה אל: סיכומים לבגרות בביולוגיה \ אקולוגיה

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות