סיכום: המהפכה הצרפתית

המהפכה הצרפתית היא אחד מנקודות המפנה הדרמטיות והחשובות ביותר בהיווצרות מבני יסוד של התרבות המערבית והעולמית בימינו כמו הלאומיות, הדמוקרטיה והחילוניות והיא המבטאת של תהליכי שינוי חברתיים, כלכליים, פוליטיים והגותיים עמוקים שהתרחשו בעת החדשה. המהפכה בצרפת היא הביטוי הדרמטי ביותר של עידן המהפכות ששטף את אירופה מסוף המאה ה-18 והיא מגיע שנים ספורות לאחר המהפכה האמריקאית שגם לה נודעת חשיבות עצומה בעיצוב העולם המערבי ושינוי סדרי המשטר והחברה בו.

להלן תמצאו סיכום של עיקרי המהלכים וההשלכות של המהפכה הצרפתית. לסקירה מורחבת ראו סיכום מורחב של המהפכה הצרפתית כאן באתר.

המהפכה הצרפתית – סיכום נקודות עיקריות

–  המהפכה הצרפתית התחילה ב -1787. נקודת הציון העיקרית שלה מתרחשת ב- 1789 והיא מסתיימת עם עלייתו של נפוליאון לשלטון ב- 1799. המהפכה הייתה לאחד מהאירועים שהוליכו את אירופה לאמץ רעיונות ליברליים ודמוקרטיים כמו בארה"ב (אך בנסיבות שונות).

– בעקבות המהפכה הצרפתית והמהפכה התעשייתית: פירוק המערכת הפיאודלית, דרישות ליותר חופש (פוליטי, דתי, כלכלי) ועלייה בלאומיות. הרעיונות החדשים יניעו את אירופה להתנדנד בין מהפכנות ושמרנות (עד מלחמת העולם השנייה).

סיבות למהפכה הצרפתית:

שילוב בין חולשות המלך, רעיונות חדשים ומצוקה כלכלית.

1) השכבות העירוניות יותר מקבלות גושפנקא מלואי ה-16 לקיום דיאלוג באמצעות כינוס "אסיפת המעמדות".

2)  השכבות המשכילות נחשפות לרעיונות חדשניים שמעמידים במרכז את האינדיבידואל והקניין הפרטי.

3)  המעמדות הנמוכים (אנשי הכפר) סבלו מרעב, בצורת והכבדת נטל המיסים.

*השפעות המהפכה יגיעו לכל אירופה שכן מטרת המהפכה היא ביטול מוחלט של המצב הישן.

רקע פוליטי:

לאחר ניסיונות כושלים לפתרון המשבר הכלכלי, מתכנסת אסיפת המעמדות לאחר 175 שנים. האסיפה כוללת נציגים ממעמד האצולה, הכמורה והמעמד השלישי ( כפריים +בורגנים אשר זוכים לייצוג מזערי יחסית למספר האנשים אותם הם באים לייצג). ראה סיכום מורחב אודות הרקע למהפכה הצרפתית.

השפעת הוגים שונים על המהפכה הצרפתית

–                     מונטסקייה: רפובליקה, הפרדת רשויות, הענקת חירויות

–                    לוק: אמנה חברתית במסגרתה מגן השליט על זכויות נתיניו.

–                     רוסו: הנתינים כפופים לשלטון מתוך בחירה ומוותרים על טובתם האישית למען טובת הכלל.

למעמד השלישי היו אינטרסים מהפכניים. הבורגנים מלווים כספים לאצולה כדי שיוכלו לנהל את אורח חייהם הבזבזני, אולם לא זוכים בזכויות האצולה. הכפריים כורעים תחת לחץ המיסים.

הבורגנים למעשה מבקשים להפריד בין לידה למשפחה/מעמד וסטאטוס ולקשור בין סטאטוס לממון.

אירועים מרכזיים במהפכה הצרפתית

לאחר שהמעמד השלישי הציע את ההפרדה הנ"ל ונדחה, מכריזים נציגיו על הקמת "האסיפה הלאומית" שתייצג את מרבית הצרפתים. לאחר 3 ימי התבצרות ב"אולם הטניס" במטרה לקדם את רעיון החוקה, התסיסה מחריפה. זאת בגלל ניסיון הדיכוי של המלך. בשיא התסיסה, מתקיף ההמון את הבסטיליה (בית הכלא בו נכלאים מי שנחתם נגדו שטר המלך) ומשחררים מספר אסירים. כמו כן, הם פוגעים במבנה עצמו.

לאחר חודש (אוגוסט 1789), האצולה מוותרת על תאריה ועל המיסים שהיא מקבלת והאסיפה הלאומית מבטלת את זכויות היתר והחובות הפיאודלים (השחרור האמיתי יסתיים רק כעבור 4 שנים). באותו חודש, יוצאת הצהרת זכויות האדם והאזרח הכוללת:

–                     שוויון פוליטי ואזרחי של כל האזרחים

–                     ריבונות העם

–                     חובת ציות לחוק המבטא את רצון הרוב

–                     חופש הדיבור והעיתונות

–                     הפרדת רשויות

תמצית הרעיונות וסיסמת המהפכה: חירות, שוויון ואחווה.

לאחר מספר שבועות מתקיים "מצעד הרעבים" אל ארמון המלך והוא נדרש לעקור מוורסאי לפריז. לאחר מכן, נמשכת המהפכה בגלים עד עליית נפוליאון בונפרט לשלטון (באותה שנה, מוצא לואי ה-16 להורג).

נפוליאון היה חלק מקבוצת הכוח היעקובינית אשר נחשבת לדמוקרטית קיצונית. הוא יוצא למסע כיבושים המביא את צרפת לשיא כוחה יד שנכשל לכבוש את רוסיה וצבאו מתמוטט. הוא מבטל את הרפובליקה שהוסמכה וקובע את "קוד נפוליאון" המזכיר את חוקי רומא העתיקה. רבים מהישגי המהפכה נמחקו מיד.

הישגי המהפכה הצרפתית:

  1. המהפכה קבעה כי לא לידתו של אדם קובעת את מעמדו – שוויון מוחלט.
  2. הרעיונות הליברליים מחלחלים אל כל אירופה.

ראה גם: תוצאות המהפכה הצרפתית – סיכום מורחב.

מבוא לתרבות המערב

ציטוטים היסטוריים מעניינים על המהפכה הצרפתית

היום שבו אי אפשר יותר: איך באות מהפכות לעולם?

מה אומר (ומה לא אומר) עקרון שלטון העם בדמוקרטיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: