הטיות במחקר – סיכום

  • הטיות מחקר הן כל הגורמים שיכולים להשפיע על התנהגות הנחקר ישירות או בעקיפין נקראים ארטיפקטים. ארטיפקטים משפיעים על המשתנה התלוי אף כי לא נכללים בין המשתנים הב"ת הנחקרים.

לדוגמה- רצון הנבדקים להיראות באור חיובי בעיני החוקר או לעזור למטרת המחקר, למשל, עלול להשפיע על התוצאות.

  • בראיה קיצונית ופסימית אפשר לראות כל ארטיפקט כטעות שיטתית במחקר, ניתן לנסות להעריך את הארטיפקט ולהקטין את השפעתו. ניתן לומר שכל ארטיפקט הוא משתנה ב"ת פוטנציאלי לניסוי עתידי, ע"פ גישה זו ארטיפקט מקדם את המחקר.
  • ניתן לחלק את אותם ארטיפקטים (או הטיות במחקר) לכאלו שמקורם בנבדק וכאלו שמקורם בנסיין, כמובן שזו חלוקה מלאכותית כי הם משפיעים זה על זה, אך נשתמש בה.

סוגי הטיות במחקר:

הטיות נבדק

הטיות חוקר

חזרה אל: פסיכולוגיה ניסויית \ שיטות מחקר

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות