שונות שיטתית – סיכום

שונות שיטתית

הגדרה – כל השפעה טבעית או מכוונת שגורמת להבדלים בין קבוצות בכיוון מסוים.

אש ציפה, שרמת הקונפורמיות בקב' הניסוי תהיה גבוהה באופן שיטתי מזו של קב' הביקורת.

המשתנים המשפיעים על השונות השיטתית (כלומר, על ההבדלים במשתנה התלוי בין הקבוצות) יכולים להיות המשתנה הב"ת, ומשתנים נוספים, לדוגמה- לא רק לחץ חברתי משפיע על קונפורמיות, אלא גם נטייה אישית לצייתנות.

כלומר, יש סיבות רבות לשונות השיטתית במשתנה התלוי. תפקיד החוקר הוא לבודד את אותם חלקים בשונות השיטתית המעניינים אותו- החלקים הנובעים מהמשתנה הב"ת בלבד.

 

 

 

סוגי טעויות שיטתיות:

  • טעות שיטתית הנובעת מתכונות שונות של הנבדקים בקב' הניסוי והביקורת. נניח שנבדקים רבים בקבוצת ניסוי של אש היו קצרי- רואי, ולכן התקשו לשפוט את אורך הקווים. במקרה זה, ניתן לטעון שנבדקי קב' הניסוי טעו יותר מקב' הביקורת בשיפוט הקווים בגלל היותם קצרי ראיה, ולא בגלל לחץ חברתי. כלומר, ההסבר החלופי לתוצאות מתבסס על משתנה ב"ת אחר: קוצר ראיה.
  • טעות שיטתית הנובעת מבדיקת שתי הקבוצות במועדים שונים.
  • טעות שיטתית הנובעת מנסיינים שונים בין הקבוצות – נסיין חביב יותר עשוי לעודד תשובות חיוביות יותר, למשל.

 

בכך, למחקר ניסויי יש יתרון על המחקר המתאמי- יש לו שיטות, המאפשרות (תיאורטית) למנוע כל הבדל שיטתי לא רצוי בין הקב'.  הדרך העיקרית למנוע טעויות שיטתיות היא רנדומניזציה של נבדקים ותנאי ניסוי.

 

חזרה אל: פסיכולוגיה ניסויית \ שיטות מחקר

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות