מה הבעיה עם שחיתות שלטונית?

אז מה בעצם הבעיה בשחיתות שלטונית?