משתנים, מונחים והגדרות במחקר – סיכום

 

שלבי החקירה המדעית- Dewey))

  • תהייה וניסוחה: ניסוח של הבעיה- מדוע הוא תוקפן?
  • השערה וניסוחה: ניסוח ההשערה– חוק כללי המקשר בין 2 משתנים או יותר- תסכול גורם לתוקפנות?
  • היקש וניסוחו: ניסוח משמעויות אמפיריות הנובעות מההשערה הכללית (השערה אופרציונלית)- אם נתסכל אנשים ע"י הצגת בעיות בלתי פתירות בפניהם, הם יגיבו בתוקפנות.
  • בדיקה ומסקנה: בחינה אמפירית והסקת מסקנות.

 

סוגי משתנים

משתנה בלתי תלוי – הגורם המסביר.

משתנה תלוי – הגורם המוסבר.

(ראו סיכום מורחב על סוגי משתנים)

כלומר:

  • ההבדלים במשתנה הב"ת הם ההסבר להבדלים במשתנה התלוי.
  • המשתנה הב"ת הוא המשתנה שעל פי ערכיו מנסים לנבא את ערכי המשתנה התלוי. למשל, מנבאים הישגים בבי"ס עפ"י ציוני ה- IQ (המשתנה הב"ת).

החקירה המדעית היא מקרה פרטי של החשיבה הרפלקטיבית, לשתיהן 4 שלבים:

מונחים והגדרות

מונחים תיאורטיים – מושגים כלליים ומעורפלים שמשמעותם אינה מוסכמת על המדענים החוקרים אותם. הם לא ניתנים לתצפית ישירה ע"י החושים (דמוקרטיה, אינטליגנציה).

הגדרה נומינלית – הגדרת מושג מופשט, ע"י שימוש במונחים אחרים כמו במילון. הגדרה זו היא עדיין מעורפלת, משום שהיא עצמה כוללת מושגים מופשטים. למשל, "אינטליגנציה- הכושר לפתור בעיות" (מה זה פתרון בעיות…).

הגדרה אופרציונלית –  מאפשרת לקבוע חד משמעית אם נתון מסוים משתייך או לא משתייך למונח (להבדיל מהגדרה נומינלית) , ובכך מאפשרת תצפית מדעית.  הגדרה זו כוללת את הפעולות (אופרציות) שיש לבצע כדי למדוד את המונח המוגדר. 2 סוגים של הגדרות אופרציונליות:

  • הגדרה אופרציונלית נמדדת– מבחנים שנועדו למדוד את המושג. למשל, מבחן פסיכומטרי נועד למדוד אינטליגנציה. במקרה זה תהליך האופרציונליזציה של המושג התיאורטי כולל:

א. בניית מבחן מתאים- שהתשובות לשאלותיו הן מדד של כושר הנבדק.

ב. כללים המתייחסים לדרך העברת המבחן.

ג. כללים בנוגע לציינון המבחן.
הצמדות לשלבים אלו בא להבטיח שציון המבחן יהיה מקובל.

  • הגדרה אופרציונלית ניסויית– מפרטת את המניפולציה שהחוקר מבצע בניסוי, את האופן בו הוא קובע את ערכי המשתנה התלוי והב"ת תלוי של הנבדקים. למשל, חוקרים מגדירים תסכול כ"תחושה שיש לילדים כשהם נמצאים בחדר מלא צעצועים ולא יכולים לשחק בהם".
  • המונח המתקבל לאחר הגדרה אופרציונלית הוא מונח תצפיתי (אמפירי). נבחן זאת ב-2 סוגי ההגדרות האופרציונליות- *אם הגדרנו ציון במבחן כמדד לרמת אינטליגנציה כל ציון במבחן יהיה ערך במשתנה התלוי רמת אינטליגנציה. *אם הגדרנו תסכול כהמצאות בחדר עם צעצועים בלי יכולת לשחק בהם, לפי המצב בו נמצאים הילדים יוגדר המשתנה כ"יש תסכול" או "אין תסכול".

חסרונות המונח התצפיתי:
1. בד"כ המונח התיאורטי הוא הרבה יותר רחב מהמונח התצפיתי. אין התאמה מלאה בין המונח התצפיתי לבין המשמעות האינטואיטיבית שאנו מייחסים למושג התיאורטי. תוקף מדידה בודק אם המונח התצפיתי אכן הולם את המושג התיאורטי.

  1. אנשים שונים עשויים לייחס משמעויות שונות לאותו מושג, ולכן גם ההגדרה האופרציונלית והתצפיתית שיתנו תהיה שונה. למשל, 2 אנשים שונים יגדירו באופן שונה את המושג "קיצוניות פוליטית".

 

בחזרה אל: פסיכולוגיה ניסויית – סיכומים

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות