פילוסופיה של הדת – סיכומים

הפילוסופיה של הדת היא תחום העוסק בחקירה פילוספית של מושגים ותכנים מרכזיים הקשורים במסורת הדתית. תחום הפילוסופיה של הדת מלווה הן את הדת ואת הפילוסופיה כמעט מראשית דרכן והוא נוגע לתחומים רבים של המחשבה האנושית. יש להבין בין פילוסופיה של הדת לבין פילוסופיה דתית. פילוסופיה של הדת שמה את הדת עצמה כמושא חקירה בעוד שפילוסופיה דתית היא פילוסופיה העוסקת באמונה, באל, מצוות וכדומה.

להלן תמצאו אסופת סיכומים בנושא הפילוסופיה של הדת:

חקר הדת על פי הגישות הסוציולוגית / החברתית / המדעית

פרויד –  פעולות כפייתיות וטקסים דתיים 

פרויד – טוטם וטאבו

גישות סוציולוגיות לדת: דורקהיים, בלה, גירץ, שוץ, וובר

רודולף אוטו

נושאים נוספים בפילוסופיה של הדת:

כיצד להגדיר דת? דרכים שונות להתייחס אל התופעה הדתית

היסטוריה של הדת – היסטוריה קצרה של הדת וחקר הדת

פנומנולוגיה של הדת – אוטו ואליאדה – התפיסה של הדת בתור חוויה אישית

פרויד על הדת – הדרך שבה השווה פרויד את התפתחות התפיסה הדתית להתפתחות הפסיכולוגית של הילד

דורקהיים על הדת – תפיסתו של אמיל דורקהיים בנוגע לטיבה החברתי ומכוון הפרקטיקה של הדת

מקס וובר על הדת – התפיסה החברתית-דינאמית של וובר ותפקידה של הכריזמה והסמכות בדת

הגישה הפונקציונליסטית של מלינובסקי – הגישה שבוחנת את תפקידה של הדת מבחינת המענה שהיא מספקת לצרכים של בני אדם

ויקטור טרנר: טקסי מעבר, לימינליות וקומיוניטס – הניתוח של ויקטור טרנר את תחום טקסי המעבר וסוגית יחסי המבנה והאנטי-מבנה

מקס גלקמן על כישוף ולוגיקה – ממשיך דרכו של אוונס פריצ’רד שבחן את תפקידו הפונקציונלי של הכישוף

קומורוף ומקומה של התודעה בקולוניאליזם – על המקום שתופסת התודעה והשליטה בהביחסי בין דתות

קרצר וזיכרון גרמניה הנאצית – ממשיך דרכו של דורקהיים על תפקידם של טקסי זיכרון בגרמניה

קליפורד גירץ כפונצקיונליסט – גישתו של קליפורד גירץ כמפתח הפונקציונליזם באנתרופולוגיה של הדת ובכלל

הגישה הפרשנית של גירץ – המעבר של גירץ לגישה פרשנית סימבולית ומחקרו על האסלאם.

סיכומי מאמרים:

הקדושה \ רודולף אוטו

דת כמערכת תרבותית \ קליפורד גירץ

המיתוס של השיבה הנצחית \ מירצ’ה אליאדה

התרבות והדת \ זיגמונד פרויד – פרקים ג-ו

לסוגיית השקפת העול \ פרויד

דורקהיים – צורות היסוד של חיי הדת

קרל יונג – הבעיה הרוחנית של המודרני

מקס וובר- על הכריזמה ובניית המוסדות

מלינובסקי \ תפקיד המגיה והדת

הנרי אברמוביץ – הלוויה בירושלים: נקודת מבט אנתרופולוגית 

“קומיוניטס ולימינליות” \ ויקטור טרנר

“תורות של דת פרימיטיבית “ \ אוונס-פריצ’רד

“ההיגיון שבמדע ובכישוף האפריקניים” \ מקס גלקמן

חרדים ויחסים בין-דוריים בתוכם \ מנחם פרידמן

 

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות