מונחים בסוציולוגיה: פלורליזם תרבותי – הגדרה

פלורליזם תרבותי- מצב שבו מספר חברות נבדלות זו מזו מסיבות אתניות ואחרות, אבל נהנות משיוון חברתי ואפשרות שווה להתפתח מבחינה כלכלית וחברתית. בחברה פלורליסטית שלטון החוק תקף לכולם וכל החברות זכאיות לשירותים והמשאבים באופן שווה אבל כל חברה יכולה להסתגר באוטונומיה החברתית שלה.

 

ראה גם:

רב תרבותיות

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: