מושגים בסוציולוגיה: תת תרבות ותרבות נגד -הגדרה

תת תרבות (counter culture)- תת תרבות ("תת" לא במובן של נחות אלא במובן של תרבות משנה) הוא מושג סוציולוגי המציין דפוסים חברתיים המייחדים מגזר מסוים בתוך האוכלוסייה והתרבות. כל אדם יכול להיות מזוהה עם לפחות תת תרבות אחת ולעיתים הזיהוי יכול להיות מוטעה. תת תרבות נוצרת כאשר בני תרבות אחת מתמזגים עם בני תרבות אחרת שלא באופן מלא, ושומרים על מספר מאפיינים תרבותיים בולטים בתוך התרבות הכללית.

דוגמה לתת תרבות בישראל יכולה להיות תרבות העולים מרוסיה ובריה"מ לשעבר שמקפידים לשמר את העולם התרבותי העשיר שהביאו עימם מחו"ל.

תת תרבות נורמטיבית- תת תרבות נורמטיבית היא תרבות של קבוצה המקבלת את רוב הערכים והנורמות של החברה הכללית אבל שומרת על הנורמות והערכים המקוריים שלה. לתת תרבות נורמטיבית יש סגנון חיים ייחודי ולחבריה יש זהות בולטת ולפעמים גם חיצונית. לדוגמה: המגזר הערבי קיבל את הערכים והנורמות העיקריים מהחברה הישראלית, אולם הוא מקפיד לשמור על האינדיבידואליות בנורמות, ערכים ותרבות שתואמים למסורת שלו ולצורך שלו לשמור על זהות ייחודית.

תת תרבות ערכית- תת תרבות ערכית היא תת תרבות המחשיבה ערכים מסוימים על פני הערכים הבסיסיים של החברה הכללית. לתת תרבות זו יש סדר עדיפויות שונה לגבי סולם הערכים והנורמות שלה והוא לא תמיד מושפע מהערכים הכלליים.  לדוגמה: הציבור הדתי-לאומי בישראל (הציונות הדתית )הוא בעל תת תרבות ערכית שלפעמים ערכיה סותרים ערכים מסוימים בחברה הישראלית.

תרבות נגד- תרבות נגד היא תרבות בעלת דפוסים העומדים בניגוד גמור לאלה המקובלים בחברה והיא למעשה מתעצבת כקונטרה או אלטרנטיבה למיינסטרים ולהגמוניה. תרבות הנגד מתאפיינת גם בקבלת דפוסי התנהגות חריגים שלא מקובלים בחברה הכללית. תרבות הנגד קיימת מאז ומעולם והיא נחלתם של הצעירים בעיקר והאנשים הרדיקליים בשולי החברה. תרבויות נגד מפורסמות הן למשל ילדי הפרחים בשנות השישים בארה"ב או הפאנקיסטים בשנות השבעים בבריטניה.

לקריאה מורחבת על תת תרבות ותרבות נגד:

תת תרבויות, תרבויות ומעמד

תת תרבות נוער

תת תרבויות נוער באסכולת בירמינגהם

עלייתן של תרבויות נגד

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות