הקשר בין תחילת השמדת היהודים למלחמה בברית המועצות

ישנם מספר קשרים בין תחילת השמדת היהודים למבצע ברברוסה והמלחמה של גרמניה בברית המועצות.

  1. אידיאולוגי – מאבק בין שתי אידיאולוגיות סותרות – הקומוניזם והנאציזם. הקומוניזם, התבסס על כתביו של קרל מרקס ("המניפסט הקומוניסטי"), ולכן המלחמה בקומוניזם ובבולשביזם וחיסולם יהיה חיסול היהודים.
    2. מספר היהודים ו"מרחב מחייה" – כחלק מהאידיאולוגיה הנאצית, היה להגדיל את "מרחב המחייה" של הגזע הארי באמצעות פינוי השטחים הכבושים והעברת אוכלוסיה ארית לשטחים אלו. עם כיבוש שטחים עצומים מברית המועצות, נפלו בידי הגרמנים כ-2 מליון יהודים (כ-5 מליון בברית המועצות כולה). לכן, היו חייבים למצוא פיתרון אחר ליהודים מריכוזם ובידודם כפי שעשו עד כה.
    3. פונקציונאלי – כחלק מההכנות לפלישת גרמניה לברית המועצות, הוכשרו האייזנצגרופן – יחידות שהצטרפו לצבא הגרמני ותפקידן היה לטהר את השטח שנכבש. הם רצחו את מתנגדי המשטר והיהודים, ועודדו את האוכלוסיה המקומית לפעול באופן זהה. בנוסף לכך, גם מדינות העולם לא הביעו התנגדות נמרצת למעשי הגרמנים, והעובדה שהיו שרויים במלחמה חיזקה את התחושה כי אין להתייחס לדעת הקהל העולמית שכמעט ולא נשמעה בכל מקרה.

ראו גם: הקשר בין תחילת השמדת היהודים למבצע ברברוסה

מתוך: סיכומים לבגרות בהיסטוריה / נאציזם, מלחמת העולם השניה והשואה / המלחמה העולמית והפתרון הסופי / השואה

נח לא לבד: סיפור המבול בתרבויות שונות

מה אפשר ללמוד מקיומם של גרסאות שונות לסיפור המבול בתרבויות שונות? האם השכיחות של מיתוס המבול מלמדת על אירוע קדום או על משהו על התרבות שלנו?

עוד דברים מעניינים:

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את מה שאדם אחר מרגיש, שונה