חקר השפעות תקשורת המונים

כל שבעת ממדי ההשפעה: הוגדרו במסגרת המחקר שבדק את השפעת תקשורת ההמונים. שבעת ממדי ההשפעה הם בעצם פרמטרים אשר בעזרתם ניתן למדוד את רמת ההשפעה של התקשורת על הקהל. קיימים שבעה פרמטרים למדידת ההשפעה: מישור ההשפעה – התקשורת יכולה להשפיע גם מבחינה שכלית (קוגנטיבית) כמו רכישת ידע, הבנה, לימוד, שינוי עמדות וכו'. משפיעה גם מבחינה רגשית (אפקטיבי) כמו פחד, שמחה, עצב וכו'. משפיעה גם מבחינה התנהגותית כלומר גורמת להתנהגות מסוימת. מידת הכוונה של המוען – מידת הכוונה של המוען, כלומר, האם המוען מודע ומעוניין בהשפעה מסוימת או לא. מודעות הנמען להשפעה – האם הנמען מודע להשפעה או לא מודע ולא מצפה לה. טיב ההשפעה – השפעת התקשורת על עמדתו של הנמען. קיימות שלוש אפשרויות. עיצוב – יצירה של עמדה חדשה. המרה – שינוי של עמדה קיימת. חיזוק – חיזוק ואישוש עמדה קיימת. רמת ההשפעה – בהיבט המאקרו משפיעה על התרבות בחברה ובהתאם לכך על הפרט. בהיבט המיקרו משפיעה על הפרט האינדבדואל. טווח הזמן של ההשפעה – השפעה לטווח קצר משמע אפקטים מיידיים – התנהגות. השפעה לטווח ארוך משמע שינוי הרגלים ותפיסות לדרך קבע. מקור ההשפעה – השפעת המדיום או השפעת המסרים\תכנים מסוימים.

תקשורת המונים  – סיכום

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות