בגרות בתנ"ך חורף תשע"ו 2016 – סיכומים ומידע

לומדי תנ"ך יקרים,

כאן תמצאו מאגר המרכז את כל החומר (מיקוד) לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך במועד חורף תשע"ו 2016 יחד עם סיכומים בכל הנושאים הנכללים בבחינת הבגרות בתנ"ך.

הסיכומים המופיעים בעמוד מבוססים על המידע המפורסם על ידי משרד החינוך באתר מפמ"ר תנ"ך והוא מתייחס לשאלון 2 יח"ל בתוכנית הלימודים החדשה המעודכנת שאלון 1206(ראה כאן) או שאלון 136 לנבחנים אקסטרניים. עם זאת חשוב מאוד לוודא כי החומר להלן הוא אכן הרלוונטי מבחינתכם לבחינת הבגרות בתנ"ך לפי מידע רשמי שנמסר לכם על ידי המורים לתנ"ך בבתי הספר.

עשינו את מרב המאמצים לספק לכם סיכומים טובים ואיכותיים שמבוססים על נדיבות ליבם תלמידים ומורים לתנ"ך. עם זאת, השימוש בסיכומים אינו תחליף ללמידה עצמאית של החומר והכרות עם הטקסטים התנ"כיים עצמם, ואין להסתמך על סיכומים בכלל ועל הסיכומים המופיעים בעמוד זה כהכנה בלעדית לבחינת הבגרות בתנ"ך. האחריות על השימוש בסיכומים חלה על הלומד בלבד.

לסיכומים מעודכנים: בגרות בתנ"ך: סיכומים לפי מיקוד קיץ 2020

אנא שתפו את הסיכומים שלנו כדי שגם אחרים יוכלו להנות מהם!

כאן תוכלו למצוא מידע וסיכומים על מקצועות אחרים בעמוד סיכומים לבגרות בתנ"ך קיץ תשע"ו 2016 או במועדים אחרים בעמוד סיכומי מיקוד לבגרות שלנו.

 

נושאי בחינת הבגרות בתנ"ך במועד חורף תשע"ו 2016 וסיכומים

לפניכם פירוט מיקוד חומר הלימוד, מבנה הבחינה וסיכומים לבגרות בתנ"ך במועד חורף תשע"ו (שזהה למעשה לבגרות בתנ"ך במועד קיץ תשע"ה). להסברים על מבנה הבחינה בתנ"ך תוכלו לפנות למסמך מבנה הבחינה באתר המפמ"ר לתנ"ך.

פרק ראשון – ספר בראשית

הפרק הראשון של בחינת הבגרות בתנ"ך עוסק בספר בראשית והוא מורכב משתי שאלות (12 נקודות כ"א). הנבחן חייב לענות על שני הסעיפים הראשונים בכל שאלה ולבחור סעיף נוסף מתוך שניים אפשריים בכל שאלה (סה"כ 6 סעיפים). הפרק של ספר בראשית בבגרות בתנ"ך מתחלק לסיפורי ראשית האנושות (עלילות הראשית) וסיפורי האבות

סיפורי ראשית האנושות

(לרקע כללי ראה סיכומים אודות עלילות הראשית)

בראשית פרק א' -סיפור בריאת העולם

בראשית פרק ב' – סיפור הבריאה השני וגן העדן

בראשית פרק ג’ – חטא אדם וחוה והגירוש מגן העדן

בראשית פרק ד’ – סיפור קין והבל

בראשית פרק ו' 22-5 -סיפור המבול

בראשית פרק י"א 1-9 סיפור מגדל בבל

סיפורי האבות

(ראה סיכומים מורחבים אודות סיפורי האבות)

בראשית פרק י”א 26-32 – משפחתו של אברהם

בראשית פרק י”ב – אברהם עולה לא"י (וגם יורד ממנה)

בראשית פרק ט”ו – הברית בין הבתרים

בראשית פרק ט”ז – שרי והגר

בראשית פרק י"ח – הולדת יצחק וסדום ועמורה

בראשית פרק כ"ב 19-1-עקידת יצחק

בראשית פרק כ”ה 19-34 -הולדת עשו ויעקב

בראשית פרק כ”ז – גניבת הברכה

בראשית פרק כ"ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל' 22 – 25 (סיכום חלקי) יעקב רוצה לחזור לארץ כנען

בראשית פרק ל"ב – יעקב מתכונן למפגש עם עשו

מקורות חוץ מקראיים לסיפורי הראשית:

סיפור הבריאה הבבלי – אנומה אליש

פרק שני – היסטוריוגרפיה ונבואה

הפרק השני של בחינת הבגרות בתנ"ך עוסק בנושא של היסטוריוגרפיה ונבואה ובו יש לבחור שתי שאלות מתוך שלוש (20 נק' לכל שאלה). בכל אחת מהשאלות שבחרתם עליכם לענות על הסעיף הראשון ובנוסף לבחור שניים מתוך שלושת הסעיפים האחרים.

היסטוריוגרפיה

מלכים א' (ראה סיכום מלא של ספר מלכים א')

מלכים א’ פרק י’ 1-13 – ביקור מלכת שבא

מלכים א’ פרק י”א 1-13, 26-43 – חטאי שלמה ועונשו

מלכים א’ פרק י”ב -פילוג הממלכה

מלכים א’ פרק ט”ז 23-33 –

מלכים א’ פרק י”ז – סיפורי אליהו

מלכים א’ פרק י”ח – סיפורי אליהו

מלכים א’ פרק י”ט – סיפורי אליהו

מלכים א’ פרק כ”א – סיפורי אליהו (כרם נבות)

מלכים ב' 

מלכים ב’ פרק ט”ו 1-31

מלכים ב’ פרק י”ז

מלכים ב’ פרק י”ח

מלכים ב’ פרק י”ט 35-37

מלכים ב’ פרק כ”א

מלכים ב’ פרק כ”ב – כ”ג 1-14, 25-31

מלכים ב’ פרק כ”ד 8-20

מלכים ב’ פרק כ”ה

דברי הימים ב'

דברי הימים ב פרק ל”ג; 1-20 (נלמד בזיקה למלכים ב' פרק כ"א)

דברים (ראה סיכום מורחב של ספר דברים)

דברים פרק י”ב 1-12

דברים פרק ט”ז  21-22

נבואה

ספר עמוס (ראה סיכום מורחב על ספר עמוס)

עמוס פרק א' 1-2 – הפתיחה של ספר עמוס

עמוס פרק ד' – המוסר מכריע את גורל העם

עמוס פרק ה' 21-27 – הביקורת של עמוס על עבודת הקורבנות

ישעיה (סיכום ספר ישעיה)

ישעיה פרק  א  (נלמד בהקשר מסע סנחריב)

ישעיה פרק ב' 1-4

ירמיה (סיכום ספר ירמיה)

ירמיה פרק א’ 1-3

ירמיה פרק ז' – 1-24

ירמיה פרק כ"ה 1- 14 (בהקשר חורבן יהודה)

מקורות חוץ מקראיים:

חומר הלימוד לבגרות בתנ"ך בפרק של נבואה כולל גם שני מקורות חוץ מקראיים שיש להכיר:

1. מסע סנחריב נגד יהודה:שורות 39 – 18, הודפס בעולם התנ"ך, כרך מלכים ב', עמ' 153 , סעיף 3.

2. תבליט מארמונו של סנחריב המתאר את הקרב על העיר לכיש מן הארמון של סנחריב, מתוך: עולם התנ"ך, מלכים ב' עמ' 125 – 158.

נושאי החובה וההרחבה (פרק 3+4)

הפרק השלישי של בחינת הבגרות בתנ"ך כולל את נושאי החובה: שיבת ציון, נביאי אמת ושקר, חוק וחכמה. בפרק זה הנבחן בוחר שלוש מתוך ארבע שאלות (שאלה לכל נושא, 6 נק' לכל שאלה).

הפרק הרביעי של הבגרות בתנ"ך הוא פרק נושאי ההרחבה שעוסק אף הוא בארבעת הנושאים: שיבת ציון, נביאי אמת ושקר, חוק וחכמה שמתוכם בוחר הנבחן לענות על שאלה בנושא אחד (6 נק').

לפניכם מופיעים הסיכומים לנושאי החובה והבחירה ביחד:

נביאי אמת ושקר

(ראה סיכום מורחב על נביאי אמת ושקר)

נביאי אמת ושקר – חובה:

דברים פרק י”ח 9-22

ירמיה פרק כ’

ירמיה פרק כ”ג 25-32

ירמיה פרק כ”ח

נביאי אמת ושקר – בחירה:

מלכים א’ פרק כ”ב 1-40

עמוס פרק ז’ 7-17

ירמיה פרק כ”ו

 

תגובות לחורבן ושיבת ציון

חובה:

יחזקאל פרק י”ח 1-20

עזרא פרק א’ 1-7

עזרא פרק ד' 1-6

ישעיה פרק מ’ 1-11

חגי פרק א’

בחירה

איכה פרק ה’

תהילים קל”ז

יחזקאל פרק ל”ז 1-14

 

חוק

חוק – חובה:

קריאת שמע – דברים פרק ו‘- 4-14

חוקים סוציאליים – דברים פרק כ”ד 10-22

שמיטה: דברים פרק ט"ו1-11

מלחמה: דברים פרק כ’

חוק – בחירה

עבד ואמה: דברים פרק ט"ו 12-18ויקרא פרק כ”ה 39-46

קדושים תהיו: ויקרא י”ט 1-18,32-37

חוקי יובל:ויקרא פרק כ”ה 8-23

סדרי שלטון: דברים פרק ט”ז 21 – 18, דברים י"ז 8-13 (בקישור הקודם)

חכמה

חכמה- חובה

איוב (ראה סיכום איוב): איוב פרק א’איוב פרק ב’איוב פרק מ”ב

קהלת (ראה סיכום קהלת): קהלת פרק א'

חכמה – בחירה

איוב: איוב פרק ח’ איוב פרק ט’איוב פרק ל”חאיוב פרק מ’ 1-5

קהלת: קהלת פרק ג’קהלת פרק י”א 7-10, קהלת פרק י”ב

פרק חמישי – קטע שלא נלמד

בפרק זה פוגש הנבחן קטע שלא הכיר קודם לכם. בפרק זה חובה לענות על השאלה הראשונה ולבחור בנוסף אליה שתי שאלות מתוך שלוש אפשריות.

שאלות לדוגמה ולתרגול

על מנת למצוא דוגמאות לשאלות הנכללות בבחינת הבגרות בתנ"ך תוכלו לפנות אל שאלוני העבר של בחינת הבגרות במופיעים באתר המפמ"ר – לחצו כאן.

משאבים נוספים

כאן באתר תוכלו למצוא מאגר עצום של סיכומים בתנ"ך הכולל לא רק את החומרים שהם חלק מבחינת הבגרות במועד חורף תשע"ו 2016. כמו כן תוכלו למצוא סיכומים לבגרות בתנ"ך על פי תוכנית הלימודים החדשה המעודכנת (שהיא הרלוונטית כיום) לחצו כאן לכל משאבי הבגרות באתר.

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות