בגרות בהיסטוריה ב' חורף תשע"ו 2016: מידע וסיכומים

שלום רב לכל המתכוננים לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' במועד חורף תשע"ו 2016. בעמוד שלפניכם תמצאו ריכוז של חומרי לימוד, סיכומים ומידע לקראת בחינת הבגרות הקרובה בהיסטוריה חלק ב'. בקישורים שבעמוד זה תמצאו הפניות לכמעט כל החומר בהיסטוריה. לפני שאתם עושים שימוש בסיכומים והמידע שבעמוד אנא ודאו כי מדובר בחומר הלימוד הרלוונטי לבחינה שלכם, הסיכומים שלהן מבוססים על מסמך ההלימה של משרד החינוך בעבור שאלון 22116, היסטוריה חלק ב'.

עשינו כל מאמץ כדי לספק סיכומים איכותיים ומדויקים של חומר הלימוד בהיסטוריה אך האחריות על השימוש בהם חלה על הלומד בלבד. מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד הבגרות בהיסטוריה שלנו. למידע נוסף ונושאי לימוד אחרים תוכלו לפנות לעמוד בגרות חורף תשע"ו 2016.

למיקוד וסיכומים מעודכנים ראו בגרות בהיסטוריה: סיכומים לפי מיקוד קיץ 2020 

נושאי בחינת הבגרות וסיכומים (מיקוד)

פרק ראשון בבחינת הבגרות בהיסטוריה ב'

נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה

חלק ראשון: גרמניה 1933-1939

חלק שני: ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה (יוני 1941) והמדיניות כלפי היהודים באזורי הכיבוש

ראה סיכום מורחב אודות הנושא של ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזור הכיבוש .

ב. 'הסדר החדש' באירופה: הבהרת המושג והצעדים השונים שנקטו הנאצים כדי לקדם את הגשמתו.

ג. יהודי פולין:

המדיניות כלפי היהודים בפולין עד לריכוזם בגטאות.

  1. מטרות מוצהרות להקמת הגטאות והסברים להקמתם; דרך ניהול הגטו ודרכי הפיקוח על הגטו; התפקידים שהוטלו על היודנראט ודרכי מימושם.
  1. תנאי החיים בגטו והשפעתם על הפרט, על המשפחה ועל החברה היהודית; דרכי ההתמודדות של היהודים בגטאות: הישרדות, 'קידוש החיים', ארגונים שפעלו בגטו, תנועות הנוער: מאפייני פעילותן.

פרק שני בבחינת הבגרות בהיסטוריה ב'

חלק שלישי: המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ 1941 ועד כניעת גרמניה ויפן בשנת 1945

ראה סיכום מורחב של נושא המלחמה העולמית והפתרון הסופי

ב. הקשר בין תחילת השמדת היהודים למלחמה בברית המועצות

גהשלבים בביצוע הפתרון הסופי

ד.ועידת ואנזה  – נציגי הרשויות שהוזמנו, הנושאים שהועלו בישיבה, מטרות כינוס הוועידה ומקומה בתהליך ביצוע 'הפתרון הסופי '.

ה. דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי'.

ו. דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי':

  1. המרד בגטאות – מי היו המורדים, מטרות המרד, קשיי ההתארגנות, לבטים ודילמות של המורדים; ייחודו של המרד בגטו ורשה לעומת מרידות בגטאות אחרים.
  2. לוחמים יהודיים בצבאות בעלות הברית.

י. יחס האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים בארצות הכיבוש בזמן ביצוע 'הפתרון הסופי':

  1. 'הרוב הדומם', משתפי פעולה, המעטים שהסתכנו בניסיונם להציל יהודים.
  2. חסידי אומות עולם – הגדרת התואר, מניעים, דפוסי עזרה והצלה.

פרק שלישי בבחינת הבגרות בהיסטוריה ב'

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1949-1945.

ראה סיכום מורחב אודות המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945-1949

ג. מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי  בתחומים האלה: העפלההתיישבות ותנועת המרי העברי.(תנועת המרי, מאבק צמוד ומאבק רצוף).

ד. עברת שאלת א”י לאו”ם – הדיון באו"ם, עמדת המעצמות, השפעת 'המלחמה הקרה' על עמדת המעצמות, החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947, התגובות להחלטת האו"ם בקרב היישוב היהודי והפלסטיני ועמדת מדינות ערב.

ה + ז. מלחמת העצמאות, חלק א' וחלק ב'.

ו. ההכרזה על הקמת מדינת ישראל (הוויכוח מתי להכריז על הקמת המדינה), הקמת צה"ל, פירוק המחתרות ופירוק מטה הפלמ"ח.

ח.  הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים.

פרק רביעי בבחינת הבגרות בהיסטוריה ב'

מדינת ישראל במזרח התיכון

ראה סיכום מורחב אודות מדינת ישראל במזרח התיכון

א. השפעות תהליך הדה-קולוניזציה ו'המלחמה הקרה' על הקמתן של מדינות עצמאיות-ריבוניות באגן הים התיכון.

ה. ההשפעות של  תוצאות מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל ושל תהליך הקמתן של מדינות עצמאיות ריבוניות בארצות אגן הים התיכון על גורל היהודים בארצות אלה (הסבר התהליך הכללי ודוגמאות ממדינות שונות).

ח. מלחמת יום הכיפורים : סיבות, נסיבות, תוצאות והשפעות של המלחמה על מדינת ישראל ועל מדינות ערב.

  1. עלייה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

ראה סיכום מורחב אודות עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

א. עלייה בימי קום המדינה: העלייה בשנות החמישים והשישים: ארצות המוצא של העולים, הסיבות לעלייה, ממדי העלייה ומאפייניה – עליית הצלה, עלייה מבוקרת, עלייה חשאית. תהליך הקליטה – הקשיים, השיקולים המשפיעים על תהליך הקליטה.

אירועי ואדי סאליב : משמעותם והשפעתם.

ב. המעבר מ’כור היתוך’ לחברה רב תרבותיות  במדינת ישראל, כפי שבא לידי ביטוי בתחומים שונים בחברה ובתרבות.

שאלות לדוגמה ולתרגול

שאלות לדוגמה ולתרגול ניתן למצוא במאגר טפסי בגרויות עבר בהיסטוריה חלק ב' במאגר כאן.

מבנה בחינת הבגרות בהיסטוריה ב'

בבחינת הבגרות בהיסטוריה ב' נדרש הנבחן לענות על 4 שאלות מתוך ארבע פרקי לימוד. בכל פרק שלוש שאלות כאשר אחת מהן כוללת קטע מקור (מילולי או חזורתי). כל נבחן עונה על שאלה אחת מכל פרק, כאשר שתי שאלות חייבות להיות כאלו הבנויות על קטעי מקור. משקל כל שאלה הוא 25 נקודות.

הערה חשובה

הסיכומים המופיעים באתר הזה הינם סיכומים איכותיים ומהימנים אך אין בשום אופן להתייחס אליהם כתחליף לחומר הלימוד עצמו ואין במידע המופיע כאן כדי להחליף את המידע הרשמי הנמסר לתלמיד ממשרד החינוך. האחריות על הלימוד והשימוש בחומרים באתר חלה על הלומד בלבד

מידע נוסף תוכלו למצוא בעמוד הבגרות בהיסטוריה א' שלנו כאן באתר. לסיכומים ומיקודים של בחינות הבגרות בנושאים אחרים תוכלו לפנות לעמוד סיכומי מיקוד לבגרות.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות