סיכום באזרחות: עבריינות פלילית

סיכום באזרחות: עבריינות פלילית – הגדרה ודוגמאות

סיכום זה הינו חלק ממאגר הסיכומים באזרחות לקראת בחינת הבגרות באזרחות.

הגדרה: עבריינות פלילית היא כל פעולה שמבצע אדם המנוגדת לחוק המדינה ומונעת מתוך מניעים של טובה אישית. בעבריינות פלילית לא מעורבים אידאולוגיה או מוסר (בדרך כלל, להפך).

עבריינות פלילית גוררת עימה ענישה מטעם המדינה (למשל מאסר).

דוגמאות לעבריינות פלילית: רצח, גניבה, שוד, אונס, מרמה וכו'.

להסברים נוספים ראה סיכום ראשי אודות עבריינות וסוגי עבריינות

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות