פסיכולוגיה בין תרבותית- ערכים ותרבות

פרק זה הינו חלק מהקורס: פסיכולוגיה בין תרבותית

א. תרבות:

מכלול של דפוסי התנהגות (B) ודרכי חשיבה (C) ורגש (A) נלמדים, המשותפים לאנשים בני קבוצה* אחת, המבדילים בינם לבין קבוצות אחרים.

A-Affect, B-Behavior, C-Cognition

*יש לציין שאם לאדם אחד יש מאפיינים מסוימים – זה לא הופך את זה לתרבות, זה פשוט מאפייני אישיות.

אנקולטורציה (enculturation) – תהליך רכישת התרבות: תהליך מתמשך, לא מודע, של הטמעה של דפוסי רגש, חשיבה והתנהגות.

התהליך מתחיל בגיל מאוד צעיר, יש האומרים שהוא מסתיים בשלב כלשהו בילדות, ומנגד – אפשר לאורך החיים לרכוש תרבויות נוספות חדשות. סוג של הסתגלות.

דוגמאות:

בספר לימוד קריאה יפני: שני ילדים ביחד, דגש על הביחד שלהם, "זהו חברי הטוב ביותר אני נהנה לבלות איתו". הניסוח בגוף ראשון. בספר לימוד קריאה אמריקאי "זהו דיק, דיק רץ, דיק הולך".

אפשר להבדיל בין היבטים שונים של תרבות. הבחנה בסיסית ביותר היא בין היבטים חומריים, חברתיים ואידיאולוגיים:

  1. תרבות חומרית–תרבות חומרית מתייחסת להיבטים מוחשיים (למשל שוני בין תרבויות בסוגי הטכנולוגיות העומדים לרשותם).
  2. תרבות חברתית– מתייחסת לסוגים של ארגון חברתי, אילו סוגי חברות קיימים בקב', האם אנשים נוטים לחיות במשפחות קטנות או מורחבות, גם לדפוס הקבוצות בהם חיים אנשים בחברה יש השלכות מרחיקות לכת.
  3. תרבות אידיאולוגית– היבט רעיוני, מתייחסת למחשבות, ערכים ואידיאלים המשותפים לאנשים בקבוצה מסוימת. במרכז עומדים הערכים – נחשבים להיות ההיבט החשוב ביותר בהקשר של תרבות מכיוון שלפי הערכים נקבע בתרבות מסוימת מה טוב ומה רע ולזה קיימת השפעה פסיכו' רבה.

כדי להבין הבדלים בין אנשים מתרבויות שונות, יש להבין את הממדים בהן נבדלות התרבויות זו מזו.

 ב. ערכים תרבותיים:

ערכים שמבחינים בין תרבויות. רעיונות המשותפים לבני כל תרבות לגבי מה רצוי ומה נכון. מייצגים את המטרות שבני אותה תרבות מעודדים לאמץ. הערכים האלה מספקים לנו הצדקה להתנהגות (למה אנחנו מתחתנים, למה אנחנו לומדים).

הערכים יכולים להיות גלויים ומדוברים (שירות צבאי / תרומה למדינה חשובה במדינת ישראל, זהו ערך שמדברים עליו), או סמויים (לא מדברים על זה, אבל ברור לנו מה נכון ומה לא). הרבה פעמים הערכים האלה לא מודעים בהכרח.

ערכיה של כל תרבות מתבטאים בנורמות, בסמלים, בטקסים ובדרכי החשיבה המשותפים לבני תרבות זו.

בכיתות בארץ ליד הלוח תלויה מגילת העצמאות, סמל המדינה, תמונה של נשיא המדינה וכו'. הרעיון הוא ליצור לתלמידים תחושת שייכות למדינה הזאת, להטמיע את הערכים שלה.

 

 

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות