גישות ושיטות בחקר בין תרבותי

גישות – גישות תיאורטיות (מה)    ;   שיטות – שיטות מחקר אמפיריות (איך)

א. גישות
 1. יחסיות תרבותית: גישות הנובעות מיחסיות תרבותית מדגישות את הייחודיות של כל תרבות.
  בפסיכולוגיה זה נקרא "פסיכולוגיה תרבותית". הסתכלות לפיה כל קבוצה היא משהו אחר, זה שאני חיה בקבוצה מסוימת מייצר אותי להיות בן אדם מסוים. בתרבות אחרת הייתי אחרת.
  יש לבחון כל תרבות בהקשר שלה, במושגים שלה, כמכלול – ומובחנת מתרבויות אחרות. אין בכלל איך להשוות בין ישראלים לאמריקאים. זו גישה מאוד לא שיפוטית – אין יותר / פחות טוב, הכל בסדר. החוקר יבין שהוא עצמו גם מגיע מתרבות מסוימת והוא מושפע מזה, והתפקיד שלו הוא לנסות להתנקות מזו ולשאוף להסתכל באופן אובייקטיבי.
 2. אוניברסאליות / פסיכולוגיה אבולוציונית ("אדם הוא אדם הוא אדם")
  גישות אלו מתמקדות במשותף לאנשים מתרבויות שונות. הגישה הקרובה ביותר היא הפסיכולוגיה האבולוציונית – לפיה התנהגות שלנו היום היא תוצר של חיינו לפני עשרות אלפי שנים, כי זה מה ששרד והתאמנו את עצמנו לזה (עוד מהתקופה שהאדם היה צד לשם הישרדותו). חוקרים בגישה זו מייחסים חשיבות רבה לחקר המשותף בין כל בני האדם, וחשיבות מועטה לייחודיות שבכל תרבות.
  לכן, אין שום בעיה להשוות בין אנשים באוכלוסיות שונות, כי התופעות הן אוניברסאליות.
ב. מושגי יסוד בפסיכו' אבולוציונית

נקודת המוצא של הפסיכו' האבולוציונית היא שהעבר הוא המפתח אל ההווה. הכוונה היא לעבר של המין האנושי כולו, העבר האבולוציוני.

 • סלקציה/ברירה טבעית – תהליך בו תכונות התורמות לסיכוי להעמיד צאצאים נעשות נפוצות. אמהות שמוכנות לסכן את צאצאיהן – יביאו לכך שבעתיד התכונה הזאת תהיה נפוצה יותר כי יותר ילדים כאלה ישרדו
 • אדפטציה – תכונה מורשת שהיא חלק ממטען גנטי כיוון שהיא תרמה בעבר במישרין או בעקיפין לסיכוי להעמיד צאצאים.
  אדפטציה ישירה – פחד מפני נחשים (מי שלא התקרב לנחשים שרד יותר, בעבר)
  אדפטציה עקיפה – רצון של נער למעמד חברתי גבוה תרם לו בעתיד למציאת בת זוג מוצלחת
 • תוצרי לוואי הן תכונות אשר קיימות בהתאמה לסביבה ויש להן קשר כלשהו עם התכונות בעבר שתרמו לסיכוי להעמיד צאצאים. היכולת לנסוע על גלגליות לא נדרשה בעבר ולן לא ברור כיצד התפתחה. ההסבר לכך הוא שבעבר שרדו אלו שהיו בעלי שיווי משקל גבוהה כיוון שזה אפשר להם לרוץ מהר וטוב יותר. עם השנים שרדו בעיקר אלו עם שיווי משקל טוב, וכך למדנו לאורך שנים לפתח יכולת לנסוע על גלגליות

ביקורות על הגישה:

 • פסיכולוגים אבולוציוניים לא יכולים לצפות ישירות באירועי העבר שעיצבו את התנהגות האדם.
 • התיאוריות וההשערות הנגזרות מהגישה האבולוציונית אינן ניתנות להפרכה.
 • ביקורת על המונח "תוצרי לוואי" – מושגים אשר אין להם הסבר ע"י הפסיכו' האבולוציונית. כל מה שלא ניתן להסביר נופל בקטגוריה של תוצרי לוואי.

המיזוג בין 2 הגישות – פסיכולוגיה בין תרבותית, נמצא באמצע בין ה- 2. כמו האבולוציונית מייחסת חשיבות למנגנונים פסיכולוגיים אוניברסליים, כמו התרבותית מייחסת חשיבות להבנת ההבדלים בין התרבויות ולהשפעת התרבות על תהליכים פסיכולוגיים.

ג. שיטות
השיטה האמיתהשיטה האטית (כמותית)
מטרהלתאר תרבות מבפנים, תוך שימוש במושגים המקובלים באותה תרבות.להשוות בין תרבויות שונות ולתאר את ההבדלים הקיימים ביניהן.
מתאימה ליחסיות תרבותיתפסיכולוגיה האבולוציונית
ניתוח עפ"י הגישהמתאר מחשבות ופעולות במונחים העשויים להיות ייחודיים לתרבות מסוימת ולזמן מסוים.מתאר מחשבות ופעולות בעזרת מושגים המשותפים לתרבויות שונות.
התייחסות לתרבותרואה בתרבות מערכת שלמה שקיימים בה קשרי גומלין בין כל המרכיבים.נוטה לבחון היבט מסוים אחד של התרבות, ולבדוק השערות לגבי הגורמים המשפיעים עליו ולגבי השלכותיו על משתנים אחרים.
שיטות המחקרנוטים לחקור באופן מעמיק ורחב היקף קבוצה תרבותית אחת, בעזרת כלים שפותחו בתוך אותה תרבות. השוואה בין 2-3 תרבויות.ניסוי /  מניפולציה. לחקור קבוצה של תרבויות באופן מובנה ומצומצם יחסית – אותם כלי מחקר (למשל, שאלונים) משמשים לבדיקת תרבויות שונות. השוואה בין מס' רב של תרבויות.
חסרון·    המחקר יכול להיעשות רק בידי מי שמכיר היטב את התרבות הנחקרת מבפנים, למשל בידי חוקר מקומי.  (למשל, בארץ בפרסומות לקוטג' יש חיילים. מישהו בחו"ל שייראה את הפרסומת הזאת לא יבין מה קשור חייל וקוטג'). גוזל זמן ומשאבים, פחות cost effective.

·    המחקר מצומצם יחסית ומדגיש הבדלים בין תרבויות בלי שיהיה אפשר לאמוד את עוצמתם, לא מאפשר ראייה כללית ורחבה.

·    קשה להכליל, קשה להגיד משהו על העולם

אתיקה מוכתבת- הנחה שגויה של החוקר שלתופעה מסוימת יש מאפיינים אוניברסליים, ושניתן לקחת מושג מסוים, לתרגם אותו ולחקור אותו בכל תרבות.
בשל הנחה / תפיסה זו – אנשים מעתיקים כלים בין תרבויות וזה לא תמיד עובד – זה בא לידי ביטוי בתרגום שאלונים והתאמות שצריך לעשות (לשאול ילד בארה"ב מי זה נשיא ארה"ב זה לא כמו לשאול ילד בארץ מי נשיא מדינת ישראל. נשיא ארה"ב זה פשוט לא אותו דבר.. / במבחן משכל שואלים ילד אם הוא מוצא מעטפה סגורה עם כתובת ליד תיבת דואר על הרצפה מה הוא יעשה איתה, ניקוד יתקבל על תשובה "אני אכניס אותה לתיבת הדואר". בארץ מלחיצים ילדים על חפץ חשוד ולכן הגיוני שיגידו שייקראו למבוגר.).
פתרון: לפתוח כל מחקר בין-תרבותי במחקר מקדים, ולבדוק בו אם למושגים יש משמעות דומה בתרבויות השונות.

 

 

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות