סיכום באזרחות: גבולות בדמוקרטיה

עמוד זה הינו חלק ממאגר הסיכומים באזרחות באתר, למידע נוסף פנו גם לעמוד הבגרות באזרחות

דמוקרטיה כוללת את החובה לשמור על זכויות וחירויות אדם ואזרח כמו למשל חופש הביטוי וחופש ההתארגנות. אך עלול להיווצר מצב בדמוקרטיה בו גוף מסוים מנצל את הזכויות האלו על מנת לחתור תחת הדמוקרטיה ולשאוף לבטל אותה (המקרה ההיסטוריה הקלאסי הוא עליית הנאצים לשלטון שנעשתה בצורה דמוקרטית אך הובילה לביטולה של הדמוקרטיה בגרמניה).

במצב כזה נשאלת שאלת הגבולות בדמוקרטיה – כלומר האם ניתן לפגוע או להתפשר על זכויות דמוקרטיות על מנת למנוע פגיעה בדמוקרטיה עצמה.

גישה אחת לפתרון סוגיה זו היא דמוקרטיה מתגוננת הגורסת כי יש למדינה הדמוקרטיה זכות לפעול נגד קבוצת אנטי-דמוקרטיות ולמנוע את פעולתן. הגישה של דמוקרטיה מתגוננת רווחת בעיקר באירופה וגם מדינת ישראל דוגלת בגישה זו בתיקון לחוק יסוד הכנסת הקובע כי מפלגה לא תוכל לרוץ לבחירות אם היא שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, שוללת את מדינת ישראל כמדינה יהודית או מסיתה לגזענות. על פי סעיף זה למשל נפסלה תנועה "כך" של הרב כהנא מריצה לכנסת והוצאה אל מחוץ לחוק. דוגמא אחרת לדמוקרטיה מתגוננת היא למשל האיסור בגרמניה על ביטויים של ניאו-נאציזם (מי שמניף צלב קרס בגרמניה יכול למצוא את עצמו מהר בכלא).

הגישה השנייה לשאלת גבולות הדמוקרטיה היא הגישה האמריקאית שמחשיבה את זכויות האדם והאזרח יותר מאשר איומים על הדמוקרטיה (מתוך אמונה כי דמוקרטיה עם שמירה על זכויות בכל מחיר היא דמוקרטיה חזקה) ועל כן מתירה ארצות הברית כל סוג של התארגנות וכל סוג של דיבור, וכך פועלות למשל בארצות הברית קבוצות ניאו נאציות שעד שלא יעברו על החוק באופן פעיל אף אחד לא מתערב בחופש שלהן. עם זאת, כאשר ארה"ב נמצאת תחת איום היא לא פעם פוגעת בזכויות מיעוטים, כמו למשל לאחר מתקפות 11.9 כאשר אלפי ועשרות אלפי זרים (בעיקר מהמזרח התיכון) נעצרו רק בגלל שהיו זרים ומבלי שעשו דבר.

שאלת הגבולות בדמוקרטיה היא שאלה מורכבת, והדיון החברתי, החקיקתי והמשפטי עליה ממשיך להתנהל בזמן שדמוקרטיות בזמננו נפגשות באתגרים חדשים כמו למשל הגידול באוכלוסיה מוסלמית באירופה שמציב בפני מדינות אירופה את השאלה של ההגנה על הדמוקרטיה.

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: