סיכום באזרחות: מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות

עמוד זה הינו חלק ממאגר הסיכומים באזרחות באתר, למידע נוסף פנו גם לעמוד הבגרות באזרחות

מדינת ישראל היא מדינה ייחודית בעולם בקשר שלה עם התפוצות. מאחר וישראל מוגדרת כמדינתו של העם היהודי, היא למעשה מקנה שייכות תיאורטית על המדינה למיליוני בני אדם שאינם אזרחים שלה ואינם גרים בה. ישראל רואה את עצמה כמחויבת לאזרחים של מדינה אחרת מתוקף היותם יהודים, ואילו יהודים בתפוצות רואים עצמם כקשורים לישראל גם אם אינם חיים בה (בבתי כנסת בארצות הברית, למשל, עומד דגל ישראל בצד דגל ארצות הברית).

הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות בא לידי ביטוי בכמה היבטים:

מדינת ישראל מחויבת לקליטת עלייה יהודית
  1. על פי הכרזת העצמאות: אחד מיסודותיה של מגילת העצמאות הוא שמדינת ישראל תהיה פתוחה לעלייה יהודית וכי פניה לקיבוץ גלויות.
  1. על פי חוק השבות: על פי חוק השבות כל יהודי זכאי לעלות לארץ ישראל עם משפחתו.
  1. מוסדות ממשלתיים הדואגים לקליטת עלייה:
  • המשרד לקליטת עלייה שמסייע לעולים חדשים בהשתלבות בארץ על ידי לימוד שפה, מגורים, כלכלה ומציאת עבודה.
  • ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית אמונות באופן רשמי על הקשר שבין העם היהודי בארץ ישראל והעם היהודי בתפוצות.

 

מדינת ישראל אחראית להגנה על יהודים בכל העולם
  1. אחריות לביטחונם של היהודים בעולםתפיסת העולם והחוקים של מדינת ישראל קובעים כי במקרה בו נשקפת סכנה לבטחונם של יהודים בעולם, ישראל תיקח עליהם אחריות ותדאג לפעול למען בטחונם ואף תפנה אותם ארצה (סעיף זה יושם במסגרת העלייה האתיופית). בנוסף, ישראל רואה לעצמה הזכות לשפוט באופן חוקי כל אדם שפגע ביהודי,בשל היותו יהודי, גם אם הפגיעה התרחשה מחוץ לישראל ולא היו מעורבים בה אזרחים ישראלים.
  1. חוק לעשיית בנאצים ובעוזריהם: בהמשך לסעיף הקודם, מדינת ישראל קבעה חוק לפיו בסמכותה להעמיד לדין פושעי מלחמה נאצים על פשעיהם כנגד העם היהודי (כמו למשל במקרה משפט אייכמן)

 

יחסם של יהודי התפוצות למדינת ישראל

יהודי התפוצות פועלים למען המדינה בשני תחומים עיקריים:

  • בתחום הכלכלי: יהודי התפוצות, בעיקר במדינות עשירות, תורמים כספים וסוגי סיוע אחר למדינת ישראל.
  • בתחום הפוליטי הבין לאומי: יהודים בארצותיהם פועלים על מנת להשפיע על המנהיגות ודעת הקהל המקומית לטובתה של ישראל. (למשל: אחת הסיבות לתמיכה של ארה"ב בישראל היא השפעתם של היהודים הרבים החיים שם)

 

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: