מאפייניה היהודיים של ישראל: היבט משפטי נורמטיבי – חוקים בעל אופי יהודי

עמוד זה הינו חלק ממאגר הסיכומים באזרחות באתר, למידע נוסף פנו גם לעמוד הבגרות באזרחות

סיכום באזרחות: מאפייניה היהודיים של ישראל: היבט משפטי נורמטיבי – חוקים בעל מאפיינים יהודיים

אחד ממאפייניה היהודיים של מדינת ישראל באים לידי ביטוי במערכת החקיקה שלה דרך חוקים בעלי אופי יהודי. חוקים אינם רק אמצעי טכני על מנת להשליט חוק בחברה, הם גם דרך לבטא תפיסות עולם, נורמות ומטרות של חברה מסוימת. מהסיבה הזו לחקיקה יש מקום מרכזי וחשוב באופיה של ישראל כמדינה יהודית.

חוקים בעלי מאפיינים יהודיים

חוקים הקשורים לדת היהודית:

  1. חוק שעות עבודה ומנוחה: חוק זה מגדיר יום מנוחה בשבוע – שבת בעבור יהודים וראשון או שישי בעבור נוצרים ומוסלמים בהתאמה. על מנת להעסיק עובדים ביום זה יש לקבל אישור מיוחד (מה שמוגדר כ"בתי עינוגים" כמו בתי קפה, מסעדות ומועדונים, למשל, מקבלים אישור כזה באופן כמעט אוטומטי על חוק שעות עבודה ומנוחה.
  2. חוק חג המצות:חוק זה נשען על ההלכה היהודית של לא לאכול חמץ בפסח והוא אוסר על עסקים להציג חמץ בפרהסיה במהלך ימי הפסח (לכן יש ניילונים לבנים על חלק מהמדפים בסופר בזמן החג). חוק חג המצות לא חל ביישובים לא יהודיים או בבתי עסק שמשרתים מקומיים בלבד (כמו בקיבוץ).
  3. חוק איסור גידול חזיר: חוק זה גם מבטא את ההלכה היהודית האוסרת על אכילת חזיר וקובע כי אסור לגדל חזירים על אדמת ארץ ישראל למעט באזורים מוגדרים (של נוצרים). יש קיבוצים בארץ שהערימו על החוק הזה על ידי כך שהם מגדלים חזירים במבנים מורמים באוויר, כלומר לא על "אדמת ישראל".

 

חוקים הקשורים בתרבות היהודית:

  1. חוק חינוך ממלכתי: נותן מקום מרכזי לתרבות היהודית בתוכנית הלימודים (לכן לומדים תנ"ך ומרבית החומר בהיסטוריה קשור בתולדות העם היהודי).
  2. חוק רשות השידור: רשות השידור אמורה, בין היתר, לפעול כדי לקשור בין העם והמסורת שלו.
  3. חוק יסודות המשפט:קובע שבמקרה של בעיה של מוצאת את פתרונה במערכת החוקים הקיימת יש להחליט עליה ברוח עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל (זהו למעשה חוק שניסוחו מעורפל ובפועל הוא לא ממש מיושם).

חוקים הקשורים לעם היהודי:

  1. חוק השבות: חוק השבות נותן לכל יהודי את הזכות לעלות לישראל, כמו כן לקרוביו מדרגות מסוימות (אשתו, ילדיו וכו'). זהו אחד החוקים החשובים ביותר המאפיינים את ישראל כמדינה יהודית. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמקנה זכות לאזרחות לאנשים על בסיס שייכות אתנית. את חוק השבות משלים חוק האזרחות שקובע כי כל מי שעלה במסגרתו ארצה יקבל אזרחות ישראלית באופן אוטומטי.
  2. חוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם: מאפשר להעמיד לדין בישראל פושעים נאצים ועוזריהם על פשעים נגד העם היהודי. במסגרת חוק זה, למשל, נחטף והובא אייכמן למשפט בישראל.
  3. חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה: קובע תאריך שנתי לציון אירועי השואה ומעשי הגבורה במסגרתה.
  4. חוק יסוד מקרקעי ישראל: חוק יסוד מקרקעי ישראל קובע כי אדמות המדינה אינן פרטיות אלא שייכות למדינה (חוק זה עובר תהליך של שחיקה בשנים האחרונות). אדמות המדינה כיום מהוות כ 90% משטח מדינת ישראל ואילו ה-10% הנותרים הם בכל זאת בידיים פרטיות. אדמות מדינה נותרות בבעלות המדינה וניתן לחכור (להשכיר) אותם בלבד (בדרך כלל 'קנייה' של שטח היא למעשה חכירה שלו לתקופה ארוכה מאוד). הסעיף השנוי במחלוקת של חוק יסוד מקרקעי ישראל הוא העובדה שאדמות שנקנו בעבר על ידי קק"ל (ושייכות למדינה) ניתן להחכיר רק לאנשים יהודיים, יש הטוענים שיש בכך משום אפליה על רקע אתני ופגיעה בזכויות אזרחי המדינה הלא-יהודיים.

ראה גם: החקיקה בישראל כביטוי למדינה יהודית

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: