השוואה בין תכנית החלוקה 181 והכרזת העצמאות

עמוד זה הינו חלק ממאגר הסיכומים באזרחות באתר, למידע נוסף פנו גם לעמוד הבגרות באזרחות

סיכום באזרחות: השוואה בין תכנית החלוקה (החלטה 181) והכרזת העצמאות של מדינת ישראל

תכנית החלוקה של האו"ם (החלטה 181 שניתנה בכ"ט בנובמבר 1947) מקיימת מספר נקודות דמיון ומספר נקודות שוני עם הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. להלן השוואה בין שני המסמכים.

נקודות דמיון בין הכרזת העצמאות ותכנית החלוקה

הן תכנית החלוקה של האו"ם והן הכרזת העצמאות עוסקים בהקמתה של מדינה יהודית בשטחי ארץ ישראל המנדטורית. שניהם מבקשים להקים מדינה יהודית שתהיה בעלת משטר דמוקרטי בעל חוקה וכזה המקפיד על זכויות האדם והאזרח.

נקודות שוני בין הכרזת העצמאות ותוכנית החלוקה

 החלטת החלוקה עוסקת בהקמתן של שתי מדינות: יהודית ופלסטינית. לעומתה הכרזת העצמאות עוסקת רק בהקמתה של מדינת הלאום היהודית. תכנית החלוקה גם קבעה כי לכל לאום תהיה מדינה משלו, הכרזת העצמאות לעומתה קבעה כי הערבים יוכלו להיות מיעוט שווה זכויות במסגרת המדינה היהודית.

על פי החלטת החלוקה ירושלים תהיה אזור בינלאומי שאינו בשליטת אף אחד מהמדינות. הכרזת העצמאות לא מזכירה את ירושלים אף בפועל ירושלים נקבעת בתור הבירה של מדינת ישראל הצעירה.

בעוד שתכנית החלוקה כוללת מפות מפורטות הקובעות בדיוק את גבולות המדינות השונות שאמורות לקום, הכרזת העצמאות לא מתייחסת לגבולות המדינה, בין היתר מכיוון שהכרזת העצמאות הייתה בזמן מלחמת העצמאות וגבולות המדינה לא היו ידועים.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות