בגרות באזרחות קיץ 2015: סיכומים ומידע

(שימו לב, העמוד עדיין בבנייה, עדכונים נוספים בהמשך…)

תלמידי אזרחות יקרים,

לפניכם ריכוז החומר והמידע לקראת בחינת הבגרות באזרחות במועד קיץ 2015 תשע"ה. העמוד כולל את פירוט חומר הלימוד לקראת הבגרות, קישורים לסיכומים, מבנה הבחינה ומועדה. מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד הבגרות באזרחות שלנו. לסיכומים המעודכנים ראה בגרות באזרחות חורף תשע"ו 2016 או בגרות באזרחות קיץ תשע"ו 2016

חשוב מאוד: המידע הנמסר כאן והסיכומים מבוססים על שילוב חומרים שפורסמו על ידי משרד החינוך באתר האינטרנט שלו וחומרים שנתרמו על ידי תלמידים ומורים לאזרחות. הם אינם מהווים תחליף למידע רשמי שנמסר לכם על ידי מרכזי ההוראה בבתי הספר וחומר הלימוד שנלמד בכיתות. דברים אלו אמורים במיוחד בבחינת הבגרות באזרחות שעברה ועוברת שינויים רבים מבחינת החומר שלה ואופי הבחינה, ועל כן יש להקפיד ולהתעדכן במידע הרשמי אצל המורים באזרחות ולעשות בסיכומים שכאן באתר שימוש מושכל.

הסיכומים והמידע לקראת בחינת הבגרות באזרחות ניתנים לכם כאן באופן חופשי על מנת לסייע לכל מי שזקוק להם, הדבר היחיד שאנו מבקשים בתמורה הוא שתשתפו על מנת שגם אחרים יוכלו להנות מהם.

מועד בחינת הבגרות

בחינת הבגרות באזרחות במועד קיץ 2015 תשע"ה תערך ביום חמישי ה-11.6.15

נושאי בחינת הבגרות וסיכומים (מיקוד)

פירוט נושאי הבחינה להלן והסיכומים המקושרים אליהם מבוססים על המידע המתפרסם באתר מפמ"ר אזרחות במשרד החינוך. למרבית הנושאים יש עמוד סיכום מרוכז המופיע בכותרת ולאחריה פירוט הידע הנדרש. במידה וישנו באתר סיכום נוסף המרחיב על אחד מהסעיפים יהיה קישור נפרד אליו.

מבוא
 1. תכנית החלוקה – החלטה 181 של האו"ם (הסיכום בקישור מכיל התייחסות לכל או רוב מרכיבי הסעיף)
 1. הכרזת העצמאות
 • חלק ראשון – הצדקות
 • חלק שני – הכרזה רשמית
 • חלק שלישי – עקרונות, קריאות לשיתוף פעולה
 • מאפיינים של מדינה דמוקרטית ויהודית.
 • התנגשויות עקרוניות בהכרזת העצמאות
 1. מדינת הלאום
 • 5 תנאים להקמת מדינה: טריטוריה, אוכלוסייה, שלטון, ריבונות, הכרה בינלאומית
 • מושגים בסיסיים: לאומיות, לאום, קבוצה אתנית, הזכות להגדרה עצמית.
 • סוגי לאומיות: לאומיות פוליטית, לאומיות אתנית-תרבותית
 • סוגי מדינות: מדינת לאום (תרבותית\אתנית), מדינה דו\רב לאומית, מדינת לאום מדינתית\מדינת כלל אזרחיה.
 • הצדקות לקיומה של מדינת לאום: הכרעת הרוב ושלטון העם, הזכות לחיים וביטחון

 

חלק א – ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית

כאן תוכל למצוא העשרה נרחבת בנושא ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

 1. מאפייניה היהודיים של מדינת ישראל
 1. מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות 
 • מחוייבות ישראל לקליטת עלייה
 • אחריות ישראל להגנה על היהודים בכל העולם
 • היהודים בתפוצות מסייעים למדינת ישראל
 1. המיעוטים בישראל
 • בהכרזת העצמאות
 • בתחום השפה
 • בתחום הדת
 • בתחום החינוך
 1. שסעים בחברה הישראלית
 • הגדרת שסע
 • שסעים מרכזיים בחברה
 • דרכים לצמצום השסעים
 1. השסע הלאומי
 • הכרת המיעוטים
 • גורמים לשסע – הויכוחים
 • דרכי ביטוי – אפליה של המיעוטים
 • דרכי התמודדות

 

חלק ב – מהי דמוקרטיה?

ראה סיכום מורחב אודות עקרונות המשטר הדמוקרטי

 1. הרעיון הדמוקרטי
 • תפיסת העולם הדמוקרטית
 • 2 מובנים לדמוקרטיה
 • חירות ושוויון
 • האמנה החברתית
 1. עקרון שלטון העם
 1. תרבות פוליטית
 1. עקרון הכרעת הרוב
 1. זכויות האדם והאזרח
 1. גישות כלכליות חברתיות
 • הגישה הסוציאל דמוקרטית
 • הגישה הליברלית
 1. עקרון הגבלת השלטון
 1. תקשורת ופוליטיקה בישראל
 • חמשת תפקידי התקשורת
 • כוחם ועצמתם של כלי התקשורת
 1. הדמוקרטיה בעידן של גלובליזציה
 1. עקרון שלטון החוק
 1. גבולות בדמוקרטיה
 • זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה מפני קבוצות לא דמוקרטיות.
 1. השפעת מצבי חירום על הדמוקרטיה
 • זכות המדינה להגן על עצמה מפני סכנות
 • תקנות לשעת חרום
 • תקנות הגנה 1945
 1. תפיסות שונות של הדמוקרטיה

 

חלק ג – משטר ופוליטיקה בישראל

 1. היסודות החוקתיים של מדינת ישראל
 • המעמד המשפטי של הכרזת העצמאות
 • מהם חוקי יסוד
 • דוגמאות לארבעה חוקי יסוד
 • מה מיוחד בחוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
 1. חוק השבות והאזרחות
 • ההבדל בין עלייה להגירה
 • תוכן חוק השבות
 • תיקונים ובג"צים הקשורים לחוק השבות
 • דילמות בחוק השבות
 • דין הדם ודין הקרקע
 • תוכן חוק האזרחות
 1. זכויות אדם ואזרח בישראל
 • 2 דוגמאות להגנה על זכויות בחוק
 • 2 דוגמאות להגנה על זכויות במשפט
 • 2 דוגמאות להגנה על זכויות על ידי ארגונים.
 1. הרשות המחוקקת -הכנסת
 • קואליציה ואופוזיציה
 • הכנסת כמייצגת את האזרחים
 • מליאה וועדות
 • ארבעה תפקידים של הכנסת
 • שלבי חקיקת חוק
 1. הרשות המבצעת – הממשלה
 • סמכויות הממשלה
 • חקיקה ראשית ומשנית
 • סוגי אחריות
 • מעמד ראש הממשלה בממשלה ובכנסת
 1. הרשות השופטת- בתי המשפט 
 • דרכים להבטחת עצמאות הרשות השופטת: כללים, תנאי העסקת שופטים.
 • סוגי משפט
 • סוגי עברות פליליות
 • בג"ץ: תפקידים, כיצד הוא פועל, צווים.
 1. השלטון המקומי
 • תפקידי השלטון המקומי
 • מבנה הרשות המקומית: סוגים של רשויות מקומיות, גופים בתוך הרשות המקומית.
 • הבחירות ברשויות המקומיות
 • דרג נבחר ודרג מבצע.

 

שאלות לדוגמה ולתרגול

 

 

מידע נוסף תוכלו למצוא בעמוד הסיכומים לבגרות באזרחות שלנו כאן באתר. לסיכומים ומיקודים של בחינות הבגרות בנושאים אחרים תוכלו לפנות לעמוד סיכומי מיקוד לבגרות.

בהצלחה!

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות