בגרות בתנ"ך קיץ 2015- מידע, מועד, סיכומים

תלמידים יקרים,

לפניכם ריכוז החומר והמידע לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך במועד קיץ 2015 תשע"ה. כאן תמצאו את חומר הלימוד לקראת בחינת הבגרות וכן קישורים למשאבים שיסייעו לכם להתכונן לבחינת הבגרות.

חשוב מאוד: המידע הנמסר כאן והסיכומים מבוססים על שילוב חומרים שפורסמו על ידי משרד החינוך באתר האינטרנט שלו וחומרים שנתרמו על ידי תלמידים ומורים לתנ"ך. הם אינם מהווים תחליף למידע רשמי שנמסר לכם על ידי מרכזי ההוראה בבתי הספר וחומר הלימוד שנלמד בכיתות.

למיקוד המעודכן בעבור: סיכומים לבגרות בתנ"ך חורף תש"פ 2020

הסיכומים והמידע לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך ניתנים לכם כאן באופן חופשי על מנת לסייע לכל מי שזקוק להם, הדבר היחיד שאנו מבקשים בתמורה הוא שתשתפו על מנת שגם אחרים יוכלו להנות מהם.

מועד בחינת הבגרות

בחינת הבגרות בתנ"ך במועד קיץ 2015 תשע"ה תערך ביום חמישי ה-28.5.15.

מבנה הבחינה

בחינת הבגרות בתנ"ך כוללת חמישה פרקים:

פרק ראשון – ספר בראשית: שתי שאלות (12 נק' כל אחת), חובה לענות על שני הסעיפים הראשונים של כל שאלה ולבחור סעיף אחד נוסף מתוך שניים אפשריים בכל שאלה.

פרק שני – היסטוריוגרפיה ונבואה: יש לבחור שתי שאלות מתוך שלוש אפשרויות (20 נק' כל אחת). בכל שאלה חובה לענות על הסעיף הראשון ולבחור שניים מתוך שלושת הסעיפים הבאים.

פרק שלישי – נושאי חובה: יש לבחור שלוש מתוך ארבע שאלות בנושאים: שיבת ציון, נביאי אמת ושקר, חוק וחכמה (6 נק' לכל שאלה)

פרק רביעי – נושאי ההרחבה: בחירת שאלה אחת מתוך ארבעת הנושאים: שיבת ציון, נביאי אמת ושקר, חוק וחכמה (6 נק')

פרק חמישי – קטע שלא נלמד: יש לענות על השאלה הראשונה (חובה) ובנוסף לבחור שתי שאלות מתוך שלוש (סה"כ 12 נק')

ראה גם את מבנה הבחינה באתר המפמ"ר לתנ"ך

נושאי בחינת הבגרות וסיכומים

פירוט נושאי הבחינה להלן והסיכומים המקושרים אליהם מבוססים על המידע המתפרסם באתר מפמ"ר תנ"ך במשרד החינוך והוא מתייחס לשאלון 2 יח"ל בתוכנית הלימודים החדשה המעודכנת שאלון 1206(ראה כאן)

פרק ראשון – ספר בראשית

למידע כללי אודות ספר בראשית תוכלו לפנות אל מאגר הסיכומים שלנו אודות ספר בראשית.

סיפורי ראשית האנושות

(ראה סיכומים אודות עלילות הראשית)

בראשית פרק א' -סיפור בריאת העולם

בראשית פרק ב' – סיפור הבריאה השני וגן העדן

בראשית פרק ג’ – חטא אדם וחוה והגירוש מגן העדן

בראשית פרק ד’ – סיפור קין והבל

בראשית פרק ו' 22-5 -סיפור המבול

בראשית פרק י"א 1-9 סיפור מגדל בבל

סיפורי האבות

(ראה סיכומים אודות סיפורי האבות)

בראשית פרק י”א 26-32 – משפחתו של אברהם

בראשית פרק י”ב – אברהם עולה לא"י (וגם יורד ממנה)

בראשית פרק ט”ו – הברית בין הבתרים

בראשית פרק ט”ז – שרי והגר

בראשית פרק י"ח – הולדת יצחק וסדום ועמורה

בראשית פרק כ"ב 19-1-עקידת יצחק

בראשית פרק כ”ה 19-34 -הולדת עשו ויעקב

בראשית פרק כ”ז – גניבת הברכה

בראשית פרק כ"ט – יעקב ורחל, לאה והולדת 12 השבטים

בראשית פרק ל' 22 – 25 (סיכום חלקי) יעקב רוצה לחזור לארץ כנען

בראשית פרק ל"ב – יעקב מתכונן למפגש עם עשו

מקורות חוץ מקראיים לסיפורי הראשית:

סיפור הבריאה הבבלי – אנומה אליש

פרק שני – היסטוריוגרפיה ונבואה
היסטוריוגרפיה

מלכים א' (ראה סיכום מלא של ספר מלכים א'

מלכים א’ פרק י’ 1-13 – ביקור מלכת שבא

מלכים א’ פרק י”א 1-13, 26-43 – חטאי שלמה ועונשו

מלכים א’ פרק י”ב -פילוג הממלכה

מלכים א’ פרק ט”ז 23-33 –

מלכים א’ פרק י”ז – סיפורי אליהו

מלכים א’ פרק י”ח – סיפורי אליהו

מלכים א’ פרק י”ט – סיפורי אליהו

מלכים א’ פרק כ”א – סיפורי אליהו (כרם נבות)

מלכים ב' 

מלכים ב’ פרק ט”ו 1-31

מלכים ב’ פרק י”ז

מלכים ב’ פרק י”ח

מלכים ב’ פרק י”ט 35-37

מלכים ב’ פרק כ”א

מלכים ב’ פרק כ”ב – כ”ג 1-14, 25-31

מלכים ב’ פרק כ”ד 8-20

מלכים ב’ פרק כ”ה

דברי הימים ב' 

דברי הימים ב פרק ל”ג; 1-20 (נלמד בזיקה למלכים ב' פרק כ"א)

דברים

דברים פרק י”ב 1-12

דברים פרק ט”ז  21-22

נבואה

ספר עמוס (ראה סיכום מורחב על ספר עמוס)

עמוס פרק א' 1-2 – הפתיחה של ספר עמוס

עמוס פרק ד' – המוסר מכריע את גורל העם

עמוס פרק ה' 21-27 – הביקורת של עמוס על עבודת הקורבנות

ישעיה (סיכום ספר ישעיה)

ישעיה פרק  א  (נלמד בהקשר מסע סנחריב)

ישעיה פרק ב' 1-4

ירמיה (סיכום ספר ירמיה)

ירמיה פרק א’ 1-3

ירמיה פרק ז' – 1-24

ירמיה פרק כ"ה 1- 14 (בהקשר חורבן יהודה)

מקורות חוץ מקראיים:

1. מסע סנחריב נגד יהודה: המסע השלישי של סנחריב ב"מנסרת המכון המזרחי בשיקגו, שורות 39 – 18, הודפס בעולם התנ"ך, כרך מלכים ב', עמ' 153 , סעיף 3, או: מתוך מ. כוגן, אסופת כתובות היסטוריות מאשור ובבל: מאות ט-ו לפסה"נ, ירושלים, תשס"ד עמ' 80-39

2. תבליט מארמונו של סנחריב המתאר את הקרב על העיר לכיש מן הארמון של סנחריב, מתוך: עולם התנ"ך, מלכים ב' עמ' 125 – 158.

נושאי החובה וההרחבה
נביאי אמת ושקר

(ראה סיכום מורחב על נביאי אמת ושקר)

נביאי אמת ושקר – חובה:

דברים פרק י”ח 9-22

ירמיה פרק כ’

ירמיה פרק כ”ג 25-32

ירמיה פרק כ”ח

נביאי אמת ושקר – בחירה:

מלכים א’ פרק כ”ב 1-40

עמוס פרק ז’ 7-17

ירמיה פרק כ”ו

 

תגובות לחורבן ושיבת ציון

חובה:

יחזקאל פרק י”ח 1-20

עזרא פרק א’ 1-7

עזרא פרק ד' 1-6

ישעיה פרק מ’ 1-11

חגי פרק א’

בחירה

איכה פרק ה’

תהילים קל”ז

יחזקאל פרק ל”ז 1-14

 

חוק

חוק – חובה:

קריאת שמע – דברים פרק ו‘- 4-14

חוקים סוציאליים – דברים פרק כ”ד 10-22

שמיטה: דברים פרק ט"ו1-11

מלחמה: דברים פרק כ’

חוק – בחירה

עבד ואמה: דברים פרק ט"ו 12-18ויקרא פרק כ”ה 39-46

קדושים תהיו: ויקרא י”ט 1-18,32-37

חוקי יובל:ויקרא פרק כ”ה 8-23

סדרי שלטון: דברים פרק ט”ז 21 – 18, דברים י"ז 8-13 (בקישור הקודם)

חכמה

חכמה- חובה

איוב (ראה סיכום איוב): איוב פרק א’איוב פרק ב’איוב פרק מ”ב

קהלת (ראה סיכום קהלת): קהלת פרק א'

חכמה – בחירה

איוב: איוב פרק ח’ איוב פרק ט’איוב פרק ל”חאיוב פרק מ’ 1-5

קהלת: קהלת פרק ג’קהלת פרק י”א 7-10, קהלת פרק י”ב

שאלות לדוגמה ולתרגול

על מנת למצוא דוגמאות לשאלות הנכללות בבחינת הבגרות בתנ"ך תוכלו לפנות אל שאלוני העבר של בחינת הבגרות במופיעים באתר המפמ"ר – לחצו כאן.

 

מידע נוסף תוכלו למצוא בעמוד הבגרות בתנ”ך שלנו כאן באתר. לסיכומים ומיקודים של בחינות הבגרות בנושאים אחרים תוכלו לפנות לעמוד סיכומי מיקוד לבגרות.

בהצלחה!

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות