מישל דה סרטו על המשמעות של הליכה

מהי המשמעות של ההליכה שלכם?