בגרות בתנ"ך חורף תשע"ה 2015: מיקוד וסיכומים

כאן תמצאו סיכומים לבגרות בתנ"ך ערוכים בהתאם לחומר המיקוד לקראת בחינת הבגרות במועד חורף תשע"ה 2015. הסיכומים מותאמים לתוכנית הלימודים החדשה המעודכנת ולמסמכי ההלימה שפורסמו על ידי משרד החינוך לשנת הלימוד תשע"ד. חומר הלימוד של הבגרות בתנ"ך במועד חורף תשע"ה הוא זהה לחומר הלימוד של מועד קיץ 2014 (ראה גם סיכומים של המיקוד לבגרות בתנ”ך קיץ 2014). הסיכומים ערוכים על פי המבנה של תוכנית הלימודים בתנ"ך ובכל קישור להלן תוכלו למצוא הפנייה אל חומר הלימוד הרלוונטי לכל פרק שנכלל בחומר הלימוד.

לגרסה המעודכנת: סיכומים לבגרות בתנ"ך 2022

למידע נוסף תוכלו לפנות אל עמוד הבגרות בתנ”ך כאן באתר שמרכז מאגר מידע וסיכומים של חומר הלימוד בתנ"ך בתיכונים. למיקודים של מועדים אחרים של בחינת הבגרות בתנ"ך וכן בחינות בגרות אחרות תוכלו לפנות לעמוד סיכומי מיקוד לבגרות כאן באתר.

שימו לב כי הסיכומים וחומר המיקוד הנמצאים כאן מיועדים לסייע לכם בלימוד לקראת בחינת הבגרות בתנ"ך. הם אינם מהווים חלופה לחומר הלימוד הרשמי הנמסר לתלמידים דרך בתי הספר והאחריות על השימוש בסיכומים באתר חלה על הלומד בלבד.

בהצלחה!

בראשית

חומר הלימוד בספר בראשית בבחינת הבגרות בתנ"ך כולל שני חלקים: עלילות הראשית וסיפורי האבות. לסיכומים מורחבים ראו המאגר שלנו אודות ספר בראשית וכן תוכלו למצוא סיכומים מפורטים אודות עלילות הראשית או סיפורי הבריאה.

הבריאה וראשית האנושות

סיכום בראשית פרק א’ ובראשית פרק ב’

 סיכום בראשית פרק ג’

 סיכום בראשית פרק ד’

 סיכום בראשית פרק ו’ 5-22

 סיכום בראשית פרק י”א 1-9

מקורות חוץ מקראיים: סיפור אנומה אליש

סיפורי האבות

סיכום מורחב על סיפורי האבות

סיכום בראשית פרק י”א 26-32

סיכום בראשית פרק י”ב

 סיכום בראשית פרק ט”ו

 סיכום בראשית פרק ט”ז

סיכום בראשית פרק י”ח

סיכום בראשית פרק כ”ב 1-19

סיכום בראשית פרק כ”ה 19-34

סיכום בראשית פרק כ”ז

 סיכום בראשית פרק כ”ט

סיכום בראשית פרק ל’ 25-26

סיכום בראשית פרק ל”ב 22-32

מלכים ונביאים

נושא זה כולל את ספרי מלכים א' ומלכים ב' ואת ספרות הנבואה, להרחבה ראה סיכום אודות מלכים ונביאים.

מלכים א’ –(ראה גם סיכום כללי על מלכים א’)

סיכום מלכים א’ פרק י’

סיכום מלכים א’ פרק י”א 1-13, 26-43

 סיכום מלכים א’ פרק י”ב

סיכום מלכים א’ פרק ט”ז 23-33

סיכום מלכים א’ פרק י”ז

סיכום מלכים א’ פרק י”ח

סיכום מלכים א’ פרק י”ט

סיכום מלכים א’ פרק כ”א

מלכים ב’

סיכום מלכים ב’פרק ט”ו 1-31

 סיכום מלכים ב’ פרק י”ז

סיכום מלכים ב’ פרק י”ח

סיכום מלכים ב’ פרק י”ט 35-37

סיכום מלכים ב’ פרק כ”א

סיכום מלכים ב’ פרק כ”ב – כ”ג 1-14, 25-31

סיכום מלכים ב’ פרק כ”ד 8-20

סיכום מלכים ב’ פרק כ”ה

דברים

סיכום דברים פרק י”ב 1-12

סיכום דברים פרק ט”ז  21-22

דברי הימים

סיכום דברי הימים ב פרק ל”ג; 1-20

מקורות חוץ מקראיים

המסע השלישי של סנחריב ב”מנסרות המכון המזרחי בשיקגו”. (ראה סיכום על מסע סנחריב) 

סיכום ישעיה א, ב’ 1-4

ירמיה – ראה סיכום מורחב על ספר ירמיה

סיכום ירמיה פרק א’

סיכום ירמיה פרק ז 21-28

 סיכום ירמיה פרק כ”ה

נושאי חובה

שיבת ציון

סיכום יחזקאל פרק י”ח

עזרא

סיכום עזרא פרק א’ 1-7

סיכום חגי פרק א’

סיכום ישעיה פרק מ’ 1-16

נביאי אמת ושקר

סיכום דברים פרק י”ח

 סיכום ירמיה פרק כ’ירמיה פרק כ”ג 25-32 וירמיה פרק כ”ח

יחזקאל

יסיכום יחזקאל פרק ל”ז

חוק וחברה במקרא (ראה סיכום מורחב על חוק וחברה במקרא)

בנושא של חוק וחברה במקרא לבגרות בתנ"ך נכללים הנושאים של קריאת שמע, חוקים, סוציאליים וחוקי מלחמה

קריאת שמע

 סיכום דברים פרק ו‘- 4-14

הלוואה

 סיכום דברים פרק ט”ו -18

חוקים סוציאליים

סיכום דברים פרק כ”ד 10-22

חוקי מלחמה

סיכום חוקי מלחמה – סיכום

סיכום דברים פרק כ’ 20-1

ספרות החכמה

בנושא של ספרות החוכמה בבגרות בתנ"ך נלמדים הספרים איוב  וקהלת. ראו להלן עוד סיכומים של איוב וקהלת בנושאי הבחירה.

סיכום איוב פרק א’

 סיכום איוב פרק ב’

סיכום איוב פרק מ”ב

סיכום קהלת פרק א’

 

נושאי בחירה

שיבת ציון (ראה סיכום מורחב אודות  שיבת ציון)

סיכום יחזקאל פרק ל”ז

סיכום איכה פרק ה’

סיכום תהילים קל”ז

נביאי אמת ושקר

סיכום מלכים א’ פרק כ”ב

סיכום ירמיה פרק כ”ו

סיכום עמוס פרק ז’ 7-17

חוק

עבד ואמה

סיכום דברים פרק ט”ו 12-18

 סיכום ויקרא פרק כ”ה 39-46

חוקים סוציאליים

סיכום ויקרא י”ט 1-18,             32-37

סדרי שלטון

סיכום דברים פרק ט”ז 21 – 18, י”ז 13 – 8

חכמה

סיכום איוב פרק ח’ 

סיכום איוב פרק ט’

סיכום איוב פרק ל”ח

סיכום איוב פרק מ’ 1-5

סיכום קהלת פרק ג’

סיכום קהלת פרק י”ב

סיכום קהלת פרק י”א

עוד דברים מעניינים: