מיקוד וסיכומים לבגרות באזרחות – חורף תשע"ה 2015

לפניכם מיקוד וסיכומים לקראת בחינת הבגרות באזרחות במועד חורף תשע"ה 2015. בעמוד זה תמצאו סקירה בכותרת של כל חומר הלימוד המופיע בתוכנית ההלימה (מיקוד) של משרד החינוך כפי שפורסם לקראת הבגרות באזרחות במועדי קיץ תשע"ד 2014 וחורף תשע"ה 2015. חלקים מחומרי המיקוד המופיעים כאן מופיעים כקישור שיעביר אתכם לעמודי סיכומים של הנושא הרלוונטי. שימו לב שלא כל הנושאים כוללים קישורים וזאת מכיוון שסיכומים של נושאים אחרים סמוכים כוללים בתוכם גם את הדיון בנושאים האלו. לרשימה המלאה של עמודי הסיכום תוכלו לפנות לעמוד הסיכומים באזרחות כאן באתר, מידע נוסף ניתן למצוא בעמוד הבגרות באזרחות שלנו שכולל חומר רב. למיקוד חומרי הלימידה וסיכומים של מועדים אחרים באזרחות או של מקצועות אחרים ניתן לפנות לעמוד סיכומי מיקוד לבגרות.

למיקוד העדכני ראו: מיקוד וסיכומים לבגרות באזרחות מועד קיץ 2020

שימו לב, המיקוד המתפרסם כאן מבוסס על המידע שפורסם על ידי משרד החינוך באינטרנט והוא לא מהווה תחליף למידע רשמי שנמסר לתלמידים בבתי הספר. השימוש במיקוד ובסיכומים הינו על אחריות הלומד בלבד.

לשם הכנה לבחינת הבגרות באזרחות תוכלו גם להעזר במאגר השאלות והתשובות באזרחות שלנו.

חלק מבוא: הרקע ההיסטורי להקמת המדינה

נושא זה כולל את הכרזת העצמאות  ותוכנה של מגילת העצמאות

חלק א: מדינת ישראל כמדינה יהודית

החלק של ישראל כמדינה יהודית כולל את הנושאים הבאים:

1. המרכיבים ההכרחיים לקיומה של המדינה.

2. בסיס מושגי – תיאורטי והשוואתי לדיון במושג המדינה (לא כולל מדינה דו-לאומית/ רב לאומית)

3. ההצדקות הניתנות למדינת הלאום הדמוקרטית.

4. זהויות כל אזרחים וקבוצות במדינת הלאום היהודית.

5. מאפייניה או היבטיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית (המצוי) (נושא זה אינו כולל את ההיבט המוסדי-ממלכתי של ישראל כמדינה יהודית)

6. נושא המיעוטים בישראל

פרק ב’: מהי דמוקרטיה?

חלק זה עוסק בערכים עקרונות ומאפיינים של משטר דמוקרטי

7. הרעיון הדמוקרטי על היבטיו השונים

8. חירות ושוויון כעקרונות הדמוקרטיה

9. גישות כלכליות חברתיות במדינה הדמוקרטית – ליברלית מול סוציאל דמוקרטית

11. זכויות האדם והאזרח כיסוד של התפיסה הדמוקרטית (ראה קישור לפירוט של כל הזכויות)

נושא זה כולל את הנושאים של סוגי זכויות אדם: זכויות טבעיות, זכויות פוליטיות ואזרחיות, זכויות חברתיות וכלכליות,

זכויות קבוצתיות

11. חובות האדם והאזרח במדינה דמוקרטית

12. התנגשויות בין זכויות: התנגשויות בין זכויות ועקרונות דמוקרטיים לבין ערכים ואינטרסים ציבוריים אחרים.

13.  עקרון שלטון העם-במדינה דמוקרטית (שלטון יציג, נבחר ומתחלף). בנושא זה לא נכללים: דמוקרטיה ייצוגית, השתתפות אזרחית ושאלת הייצוג.

14. גישות דמוקרטיות שונות– ליברלית-אינדיבידואלית -רפובליקנית, רב-תרבותית, לא דמוקרטית.

15. עקרון הגבלת השלטון במשטר דמוקרטי

פיזור העוצמה והסמכות -עקרון הפרדת רשויות במדינה דמוקרטית מתוקנת

אמצעי פיקוח וביקורת של מנגנונים מוסדיים וחוץ מוסדיים על השלטון – יש להכיר גם דוגמאות.

16. עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית.

17. שאלת גבולות הציות לחוק.

18. עקרון הכרעת הרוב ושמירה על זכויות המיעוט.

19. המאפיינים והעקרונות של תרבות פוליטית דמוקרטית

20. עקרון הסובלנות

21.  עקרון הפלורליזם

22. עקרון ההסכמיות

פרק ג’: המשטר והפוליטיקה במדינת ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית

23. המעמד המשפטי המיוחד של הכרזת העצמאות. (ראה גם פרק מבוא)

24. חוקי היסוד ומעמדם בישראל (לא כולל הנושא של המהפכה החוקתית).

25. חוק השבות ואזרחות במדינת ישראל.

26. תרבות פוליטית-בחברה הישראלית.

27. הפלורליזם בחברה הישראלית.

28. חיים משותפים בחברה הישראלית, על רקע:

29. השסעים בחברה הישראלית והאפשרויות לשילוס, יש לשים דגש על השסע הלאומי וכן להכיר את השסע הדתי בישראל.

30. הרשות המחוקקת– כנסת ישראל כמייצגת את העם ותפקידי הכנסת.

31. הרשות המבצעת – הממשלה, תהליכי כינונה, תפקידיהסמכויות ואחריות הממשלה והמבנה של הממשלה.

32. הרשות השופטת כולל הנושא ש למקורות המשפט הישראלי, חוק יסודות המשפט, אי תלותה של הרשות השופטת, שיטת המשפט הנהוגה בישראל וכן סוגי המשפט בישראל ומבנה מערכת המשפט. בנושא זה נכלל גם הנושא של בג"צ, תפקידיו וסמכויותיו.

33. השקפות וגישות לאופייה של מדינת ישראל

34. מקומה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי כולל האחריות של ישראל כלפי יהודי התפוצות.

בהצלחה בבחינת הבגרות באזרחות חורף תשע"ה 2015!

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות