סיכום באזרחות: דרכי ביטוי של השסע הלאומי בישראל

סיכום באזרחות: דרכי ביטוי של השסע הלאומי בישראל

הסיכום להלן הינו חלק מאסופת הסיכומים באזרחות באתר

המתח בין הערבים ליהודים במסגרת השסע הלאומי בישראל בא לידי ביטוי בתחומים הבאים :

  • מדיניות ההתיישבות של קק"ל – קרקעות לאום מיועדות רק ליהודים . ערבים אינם יכולים לשכור קרקע כזו ולגור בה .
  • מדיניות הקצאת קרקעות של מנהל מקרקעי ישראל – אחד מהיעדים של מנהל מקרקעי הוא לגרום לכך שבשטחי המדינה יגורו רק יהודים . כדי לממש יעד זו הוקצאו קרקעות רבות יותר ליהודים מאשר לערבים למרות שהמגזר הערבי זקוק ליותר קרקעות בשביל חקלאות .
  • החוק המתייחס למעמד הסוכנות היהודית – לפי חוק זה יינתנו כספים רק ליהודים במסגרת עזרה בקליטת עליה ובהתיישבות חקלאית .
  • חוק השבות – מאפשר רק ליהודים לעלות לארץ ולקבל באופן מידי אזרחות ישראלית .
  • חוק שירות הביטחון – המדינה אינה מגייסת את הערבים לשירות בצה"ל וכך נמנעים מהם הטבות שונות  , בזמן שיהודים שלא שירתו בצה"ל מטעמי דת נחשבים "כיוצאי צבא" וכן זכאים להטבות כגון : סיוע ברכישת דירות וקבלת משרות בשירות הציבורי שבהן חובה להיות "יוצא צבא ".
  • חוסר שוויון במערכת החינוך – ישנם פערים עצומים מבחינת ההקצאה התקציבית בין היהודי לערבים במערכת החינוך .יש מחסור בכוח אדם , צפיפות בכיתות בבתי הספר הערבים . פערים אלו באים לידי ביטוי ברמת ההישגים בין תלמידים ערבים ליהודים .
  • חוסר שוויון בתחום הרווחה – מספר התקנים לעובדים סוציאלים וגודל התקציבים בלשכות הרווחה בישובים ערבים נמוך יותר מאלו שבישובים היהודים למרות שאחוז המשפחות הערביות שחיות מתחת לקו העיוני גדול ותר מאחוז המשפחות היהודיות .
  • אפליה חברתית – חלק מהחברה היהודית במדינת ישראל מתנהג באפליה פסולה כלפי ערבים כגון : התנגדות למגורים של ערבים בשכונות יהודיות , איסור כניסה לערבים למקומות בילוי , גזענות ועוד .

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות