סיכום באזרחות: זכויות המיעוט בישראל

סיכום באזרחות: זכויות המיעוט בישראל

הסיכום להלן הינו חלק מאסופת הסיכומים באזרחות באתר

בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל יש מחויבות לא להפלות לרעה את המיעוטים במדינה ולקיים שוויון מלא כלפי כל האזרחים .

ראה גם: הגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל

מימוש זכויות האדם והאזרח של המיעוטים בישראל :

מצד אחד יש מימוש חלקי של זכויות האדם והאזרח בישראל (דרוזים , צ'רקסים , ערבים) :

 • הם זכאים לבחור ולהיבחר למוסדות המדינה .
 • יש להם חופש התאגדות להקמת מפלגות

מצד שני יש פעם בין המחויבות למימוש השוויון לבין אי השוויון הקיים במציאות :

 • יש אפליה בהקצאת תקציבים לרשויות המקומיות
 • יש אפליה בתעסוקה ובקבלה למקומות עבודה
 • יש אפליה ביחס למיעוטים בתעסוקה בשירות הציבורי .
 • אין שיתוף של המפלגות הערביות בשלטון והן מעולם לא הוזמנו להצטרף לקואליציה.

מימוש זכויות הקבוצה של המיעוטים בישראל:

מדינת ישראל מכירה בזכותן של קבוצות המיעוטים במדינה לשמור על זהות נפרדת מאוכלוסיית הרוב היהודי בתחומי דת , לשון ותרבות .

 1. תחום הדת:
 • לערבים ולדרוזים בישראל יש חופש דתי לקיים את חגיהם ומצוותיהם  .
 • הערבים והדרוזים מקבלים תקציבים לבניית מוסדות דת ובתי תפילה נפרדים .
 • לערבים ולדרוזים יש בתי דין נפרדים שיש להם סמכות בענייני נישואין וגירושין .
 • הערבית היא שפה רשמית שנייה במדינה .
 • יש חובה לפרסם כל פרסום רשמי במדינה גם בשפה הערבית
 • משרדי הממשלה ובתי המשפט חייבים לאפשר מתן שירות גם בשפה הערבית .
 • אמצעי התקשורת הממלכתיים חייבים לשדר תכניות גם בשפה הערבית .
 • לאוכלוסיה הערבית והדרוזית יש אפשרות ללמוד בבתי ספר ערבים או דרוזים שבהם מלמדים בשפה הערבית .
 • בבתי הספר הערביים והדרוזים תכני הלימוד הם שונים ומכילים את התרבות , ההיסטוריה והמורשת הייחודיים של קבוצות המיעוט .
 1. תחום הלשון :
 1. תחום החינוך :

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: