הגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל – סיכום

סיכום באזרחות: הגנה על זכויות האדם והאזרח בישראל

הסיכום להלן הינו חלק מאסופת הסיכומים באזרחות באתר

בהכרזת העצמאות של מדינת ישראל יש מחויבות של המדינה לשמירה על זכויות האדם והאזרח . ההגנה על זכויות האדם והאזרח וזכויות המיעוט בישראל מתקיימת בחקיקה , בפסיקה של בתי המשפט ובפעילות של ארגוני מתנדבים שונים .

הגנה על זכויות האדם בחקיקה : למרות שבמדינת ישראל אין חוקה , יש בה חוקים רגילים וחוקי יסוד שמגנים על זכויות האדם . יש כוונה לחוקק חוקי יסוד אשר בהדרגה יהוו מגילה של זכויות אדם בסיסיות . הזכויות שמעוגנות כרגע בחוקי היסוד הן :הזכות לעבוד , הזכות הכללית לחירות וחופש העיסוק .

החוקים מגנים על הזכויות בשתי צורות :

 • יש חוקים אשר מחייבים אי התערבות של השלטון , כלומר מגבילים את השלטון ומונעים ממנו לפגוע בזכויות . לדוגמה – בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו יש הגבלה על השלטון שמונעת חדירה לפרטיות של האדם .
 • יש חוקים אשר מחייבים את השלטון להתערב כלומר מחייבים את השלטון לממש את הזכויות המדוברות בחוק . לדוגמה – חוק לימוד חובה מחייב את המדינה לפעול למען מימוש הזכויות .

דוגמאות להגנה על זכויות האדם בישראל בחקיקה :

v     חוק שוויון זכויות האישה – החוק קובע כי גבר ואישה שווים בפני החוק . החוק מגן על הזכות לשוויון ומחייב את השלטון לאי התערבות – אסור לו לפעול פעולה שיש בה אפליה בין המינים .יחד עם זאת החוק אינו נוגע לגבי דיני נישואין וגירושין מכיוון שבחוק הדתי אין שוויון בין נשים וגברים , כי רק גבר יכול לגרש את אשתו ולא להפך .

v     חוק לשון הרע – החוק אוסר על פרסום דברים העלולים להשפיל את האדם או לפגוע בו . חוק זה מגן על הזכות לכבוד ועל הזכות לשם טוב שנגזרת מהזכות לכבוד .

v     חוק למניעת אלימות במשפחה – מטרת החוק היא להעניק עזרה מידית לכל מי שסובל מאלימות במשפחה . החוק מאפשר לבית המשפט להוציא צו הגנה המרחיק את האדם האלים מהבית . זהו חוק שמחייב את השלטון להתערב כדי להבטיח את מימוש הזכות לחיים , לכבוד ולשלמות הגוף .

v     חוק יסוד : חופש העיסוק – החוק קובע את הזכות של כל אזרח או תושב של המדינה לעסוק בכל מקצוע או תחום בהתאם לרצונו.  החוק מגביל את השלטון ומונע ממנו לפגוע בחופש העיסוק , אלא אם כן מדובר בפעולה חוקית לתכלית ראויה ובהתאם לערכיה של מדינת ישראל .

v     חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – החוק מגביל את השלטון מהתערבות שעלולה לפגוע בזכויות אלו , אלא אם כן מדובר בהתערבות למטרה ראויה ובהתאם לערכיה של מדינת ישראל .

v     חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות – החוק קובע את הזכויות של אנשים עם מוגבלויות . החוק מחייב את השלטון להתערב כדי לממש את זכויותיהם של בעלי המוגבלויות כגון : איסור אפליה בתעסוקה בגלל המוגבלות , נגישות לתחבורה ציבורית ועוד .

 

הגנה על זכויות האדם בפסיקה :

בתי המשפט מגנים גם הם על זכויות האדם והאזרח ועל זכויות המיעוט במדינת ישראל . וזאת עושה בעיקר בג"ץ באמצעות פסיקותיו התקדימיות . פסיקות בג"ץ הפכו עם השנים למעין מגילת זכויות אדם שיפוטית שאינה כתובה , אך מקובלת כנורמת התנהגות וכמסגרת של כללי משחק מוסכמים בחברה שמנחים גם את השופטים בפסיקותיהם . כך יש הכרה בזכויות האדם בישראל בפסיקה גם אם אין לחלק מהזכויות הכרה בחקיקה .

דוגמאות לזכויות שהוכרו בפסיקה תקדימית :

 • פסיקת בג"ץ בעתירת "קול העם" – שר הפנים הוציא צו שאסר על פרסום שני עיתונים של המפלגה הקומוניסטית בעקבות כתבה שתקפה את מדיניות הממשלה . העיתון "קול העם" עתר לבג"ץ ועתירתו התקבלה . בג"ץ קבע שהזכות לחופש הביטוי היא זכות יסודית וניתן לפגוע בה רק אם יש סכנה ממשית ומידית לשלום הציבור .
 • פסיקת בג"ץ בעתירת בז'רנו נגד שר המשטרה – המשטרה אסרה על "מאכרים" להעביר בשם לקוחותיהם את מכוניתם בתהליך הבדיקה – טסט . "המאכרים"  הגישו עתירה לבג"ץ ובג"ץ קיבל את עתירתם בשם חופש העיסוק . הנימוק לקבלת העתירה היה ,  כי כל אדם רשאי לעסוק בכל עבודה אלא אם כן יש הגבלה או איסור מפורש בחוק על עיסוק בעבודה זו.

 

הגנה על זכויות האדם בפעילות ארגוני מתנדבים בישראל :

 • האגודה לזכויות האזרח – מדובר בתנועה לא מפלגתית שיוזמת הצעות חוק בנושא זכויות האדם והאזרח ופועלת להגנה על זכויות האדם והאזרח באמצעות הגנה משפטית לאנשים שזכויותיהם נפגעו ע"י השלטון.
 • עדאלה(צדק בערבית) – ארגון הפועל להשגת שוויון זכויות לאוכלוסיה הערבית בתחומים שונים .
 • שדולת הנשים – גוף עצמאי ובלתי מפלגתי שמטרתו לקדםאת מעמד האישה ולפעול כנגד אפליית נשים , נגד הטרדה מינית ולהגן על זכויות הנשים בישראל .
 • ארגון "משפחה חדשה" – זהו ארגון שמטרתו לקדם את זכותו של כל אדם להקים משפחה ולדאוג לשוויון בפני החוק לכל המשפחות . הארגון עוסק בזכויות של משפחות חד הוריות , הומוסקסואלים , לסביות וזוגות מעורבים .
 • ארגון "בזכות" – ארגון הפועל להגנה על זכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות . הארגון מקדם יוזמות חקיקה הקשורות לזכויות אנשים עם מוגבלויות , מעניק סיוע משפטי ועוסק בתחומים שונים כמו דיור , תעסוקה ועוד .
 • עמותת "קו לעובד" –  זוהי עמותה ללא מטרת רווח שמטרתה להגן על זכויות העובדים למנוע ניצול שלהם .
 • המועצה הלאומית לשלום הילד – ארגון עצמאי שעוסק בהגנה על זכויות הילד בישראל . הארגון מעניק הגנה משפטית לקטינים בתחומים שונים .

עוול בכל מקום הוא איום לצדק בכל מקום: 11 ציטוטים על זכויות אדם

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות