סוגי המשפט בישראל ומערכת בתי המשפט – סיכום

סיכום באזרחות: סוגי המשפט בישראל ומערכת בתי המשפט

הסיכום להלן הינו חלק מאסופת הסיכומים באזרחות באתר

סוגי המשפט בישראל :

 1. משפט חוקתי – המשפט החוקתי הוא הבסיס שעליו מושתתת מערכת המשפט והוא מבטא את ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ואת מערכת הכללים שמסדירה את היחסים בין רשויות השלטון . הכוונה במשפט זה היא למקרים בהם רשויות השלטון פוגעות באחד מעקרונות היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . האזרח הנפגע מהרשויות יכול לפנות אל הרשות השופטת בעתירה , ובית המשפט ידון ויפסוק בנושא ע"פ הכללים של המשפט החוקתי .
 2. משפט פלילי – המדינה תובעת לדין , אדם או קבוצה אשר עשתה מעשה בניגוד לחוק, באמצעות היועץ המשפטי לממשלה , פרקליטת המדינה והמשטרה מתוך רצון לייצג את האינטרס הציבורי , ולשמור על ביטחונם ושלומם של כלל האזרחים . אם הנאשמים יורשעו במשפט , בית המשפט יכול להטיל עליהם עונש של קנס או מאסר , ע"פ סוגי העבירות :
 • חטא – עבירה שהעונש עליה הוא מאסר עד חודש ימים בתוספת קנס , או קנס עד סכום מסוים ללא מאסר .
 • עוון – עבירה שהעונש עליה הוא מאסר מחודש עד שלוש שנים בתוספת קנס או קנס עד סכום שנקבע בחוק (גבוה יותר מהקנס במקרה של עבירת חטא) ללא מאסר .
 • פשע – עבירה שהעונש עליה הוא מאסר משלוש שנים עד מאסר עולם בתוספת קנס , או קנס עד סכום מסוים שנקבע בחוק (גבוה יותר מהקנס במקרה של עבירת חטא או עוון) ללא מאסר .
 1. משפט אזרחי – עוסק במקרים של סכסוך משפטי בין האזרחים . נוגע לכללים המשפטיים ביניהם , לזכויות ולחובות בין אדם לחברו .בד"כ זכויות וחובות אלו נחתמים בחוזה אשר הופר לטענת אחד הצדדים . המשפט האזרחי מתקיים בד"כ בין אזרחים או חברות פרטיות , אבל לעיתים גם המדינה היא תובעת או נתבעת . במשפט אזרחי אין עונש : המפסיד צריך לשלם לזוכה במשפט פיצויים כספיים או להחזיר נכס או חוב  , או לקיים את החוזה שעליו הוא חתום .

מערכת בתי המשפט :

 1. בתי המשפט הרגילים :
 • בית המשפט העליוןיש אחד במדינה והוא נמצא בירושלים ופועל בשני תפקידים :

v     בית משפט עליון לערעורים– משמש כערכאה שנייה לערעורים על החלטות בית המשפט המחוזי וכערכאה שלישית לערעורים על בית משפט השלום . החלטתו של בית משפט העליון בערעורים היא סופית ולא ניתן לערער עליה .

v     בית משפט גבוה לצדק (בג"ץ) – דן כערכאה ראשונה ואחרונה בעניינים שבין האזרח לרשויות השלטון . הוא אינו יוזם את פעולתו אלא פועל רק לאחר שפנו אליו באמצעות עתירה בכתב . בג"ץ משמש תמיכה לפרטים וקבוצות מיעוט אשר נפגעו מפעולות של רשויות השלטון או מאפליה שלא נעשתה ע"פ חוק.

 • בית משפט מחוזי בית משפט מסוג זה קיים רק ב5 ערים בישראל . בסמכותו לדון כערכאה ראשונה בעבירות של פשע שעונש המאסר בהן הוא מעל 7 שנים . בסמכותו לדון במשפט אזרחי אשר הסכום הנתבע בו גבוה מזה שבסמכות בית משפט השלום . הוא משמש גם כערכאה שנייה בערעורים פליליים ואזרחיים על פסקי דין של בית משפט השלום. הדיונים בבית משפט זה מתנהלים בהרכב משתנה בין שופט אחד לשלושה.
 • בית משפט השלום  – בתי משפט מסוג זה קיימים ברוב ערי ישראל . בסמכות בית משפט השלום לדון כערכאה ראשונה בעבירות של חטא , עוון ופשע שעונשן עד 7 שנות מאסר . בסמכותו לדון במשפט אזרחי בתביעות שהסכום הכספי בהן הוא עד 2 מיליון שקלים . סכום זה מתעדכן מעת לעת ע"י החוק . במשפט זה יושב שופט אחד בדרך כלל .
 1. בתי הדין המיוחדים – בתי דין שיש להם סמכות שיפוט מוגבלת לדון רק בעניינים מסוימים . למשל : בתי דין צבאיים הדנים בעבירות צבאיות של חיילים במסגרת שירותם  , בתי דין לתעבורה , בתי דין רבניים ובתי דין לעבודה .

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: