סיכום באזרחות: אי תלותה של הרשות השופטת

סיכום באזרחות: אי תלותה של הרשות השופטת

הסיכום להלן הינו חלק מאסופת הסיכומים באזרחות באתר

  1. אי תלותה של הרשות השופטת :עצמאותה של הרשות השופטת היא מהיסודות החשובים ביותר במשטר דמוקרטי רק כך ניתן להבטיח את עיקרון הפרדת הרשויות החיוני לדמוקרטיה. רק כאשר מובטחת עצמאותם של השופטים ניתן ליצור אמון של הציבור בכך שהמשפט במדינה הוא אובייקטיבי , נטרלי והוגן . הסמכות של השופטים היא להעניק פרשנות לוקים שנקבעו בכנסת . לפעמים החוקים מנוסחים באופן עמום וניתן לפרשם לכאן או לכאן . בית המשפט מפרש את החוקים בעזרת הפסיקות שהוא פוסק בהתאם לעקרונותיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . יש מספר כללים להבטחת אי תלותה של הרשות השופטת בישראל :
  • לא ניתן לבטל פסקי דין – הכנסת לא יכולה לבטל פסקי דין שהתקבלו בבית המשפט . אם הפרשנות של בית המשפט אינה מקובלת על הכנסת היא יכולה לשנות בחקיקה את החוק אך השינוי אינו תקף על פסקי דין שכבר התקבלו אלא על פסקי דין שיתקבלו בעתיד
  • תנאי העסקתם של שופטים – כדי להבטיח שהשופטים יהיו בלתי תלויים נקבע ש:

v     שכרם של השופטים יהי הגבוה יחסית כדי שאפשר יהיה לאסור עליהם בעיסוק נוסף, מה שמחזק את אי תלותה של הרשות השופטת .

v     תקופת כהונתם היא עד גיל 70 ולא ניתן לבטל מינוי של שופט אלא בהחלטת בית דין משמעתי של שופטים .

v      לא ניתן לשנו את מקום עבודתם של שופטים כדי למנוע איום עליהם .

v      לשופטים חסינות מפני תביעה אלא אם כן היועץ המשפטי לממשלה הורה על הסרת החסינות .

עקרון הסוביודיצה(איסור פרסום) – יש איסור פרסום ועיסוק פומבי בנושא שעדיין נדון בבית משפט . המטרה היא למנוע לחץ מצד התקשורת ורשויות השלטון על השופטים בטרם ניתן פסק דין וגזר דין . יחד עם זאת , מותר לפרסם מידע עובדתי על הנשוא שנדון בבית המשפט , כל עוד לא מדובר בנקיטת עמדה שעלולה להשפיע על ההליך המשפטי . זהו ביטוי נוסף לאי תלותה של הרשות השופטת.

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: