בגרות בהיסטוריה ב: עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

לפניכם מיקוד חומר הלימוד של בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' בפרק של עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל. המיקוד המופיע להלן מבוסס על המיקוד של מועד קיץ תשע"ד 2014 וחורף תשע"ה 2015 כפי שפורסמו על ידי משרד החינוך באינטרנט. מיקוד הלימוד להלן כולל קישורים לסיכומים של נושאים רלוונטיים לחומר הלימוד. את החומר המלא לבגרות ניתן למצוא בעמודים: סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב’ – מיקוד קיץ 2014 או סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב’ –מיקוד חורף תשע”ה 2015 וכן בעמודי הסיכומים והמיקוד של הנושאים האחרים בתחתית העמוד.

מידע נוסף, סיכומים ומיקוד של מועדים אחרים ניתן למצוא בעמודים הראשיים של הבגרות בהיסטוריה ב’ או סיכומי מיקוד לבגרות .

שימו לב, החומר המופיע כאן אינו מהווה תחליף למידע רשמי הנמסר ע"י משרד החינוך ובתי הספר. השימוש במקורות הינו על אחריות הלומד בלבד. הסיכומים המופיעים כאן מיועדים לסייע ללמידה ולא להחליף אותה. בהצלחה!

 

חלק א: העלייה בשנות החמישים והשישים

  • נושא קליטת העלייה בימי קום המדינה בשנות החמישים
  • היקף העלייה לארץ ישראל וארצות המוצא.
  • הגורמים השונים לעלייה לישראל בשנות ה-50 וה-60.
  • מאפייני העלייה לארץ ישראל (סוגי עלייה שונים: עליית הצלה, עלייה מבוקרת, עלייה חשאית)
  • תהליך הקליטה ודפוסי קליטת עלייה: הקשיים שעמדו בפני העולים והקולטים, השיקולים המשפיעים על תהליך הקליטה, כולל תפיסת כור ההיתוך (מיזוג גלויות) כמעצבת את תהליך הקליטה של העולים.
  • אירועי ואדי סאליב– משמעותם של אירועי ואדי סאליב והשפעתם על החברה הישראלית.

 

חלק ב: המעבר מ’כור היתוך’ לחברה רב תרבותיות

 (במועדי קיץ תשע”ד, חורף תשע”ה לומדים את נושא המעבר מ’כור היתוך’ לרב תרבותיות, ולא את גלי העלייה בסוף המאה ה-20 )
  • הכרת המושג ‘רב תרבותיות‘ והסברת מאפייניו
  • הגורמים למעבר מתפיסת ‘כור ההיתוך’ לתפיסת ה’רב תרבותיות’ במדיניות קליטת העלייה בישראל
  • ביטויי הרב תרבותיות בתחומים שונים בחברה ובתרבות הישראלית (אומנות; תקשורת; חגים עדתיים).

מאגרי מידע נוספים תוכלו למצוא בעמוד הסיכומים הראשי באתר או בעמוד הסיכומים לתיכון ולבגרות (סיכומים במקצועות נוספים). חשוב להדגיש, מיקוד וסיכום חומרי הלימוד לקראת הבגרות בהיסטוריה ב' במועדי קיץ 2014 וחורף 2015 ניתנים כשירות וסיוע ללומדים אך אינם מהווים תחליף ללימוד והכרות עם החומר במסגרת בתי הספר.

מיקוד וסיכומים של פרקי נוספים במיקוד הבגרות בהיסטוריה ב' מועד קיץ תשע"ד\חורף תשע"ה:

גרמניה 1933-1939

ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזור הכיבוש .

המלחמה העולמית והפתרון הסופי

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945-1949

מדינת ישראל במזרח התיכון 

 

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות