בגרות בהיסטוריה ב: מדינת ישראל במזרח התיכון – סיכומים ומיקוד

לפניכם תמצאו את חומר הלימוד של המיקוד לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' בפרק הלימוד של מדינת ישראל במזרח התיכון (בונים מדינה במזרח התיכון). המיקוד כאן הוא על פי מיקוד מועד קיץ תשע"ד 2014 וחורף תשע"ה 2015 שפורסמו על ידי מפמ"ר היסטוריה במשרד החינוך והופצו באינטרנט. חומרי הלימוד כאן כוללים הפנייה לעמודי סיכומים של החומר בהיסטוריה. את החומר המלא לבגרות ניתן למצוא בעמודים: סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב’ – מיקוד קיץ 2014 או סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב’ –מיקוד חורף תשע”ה 2015.

מידע נוסף תוכל למצוא בעמודי הבגרות בהיסטוריה ב’ או  הסיכומי מיקוד לבגרות הכוללים סיכומים ומיקוד של בחינות במועדים אחרים. כאן תוכלו גם למצוא מאגר שאלות לדוגמה.

שימו לב, החומר כאן נצצא לשירותכם אך הוא אינו מהווה תחליף למידע רשמי הנמסר ע"י משרד החינוך ובתי הספר. השימוש במקורות הינו על אחריות הלומד בלבד. בהצלחה!

 

חלק א: תהליך הדה-קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות

 • הבהרת המושג דה-קולוניזציה (הסבר התופעה של סיום הקולוניאליזם, זירת ההתרחשות של השליטה האירופית, התקופה: 1945 עד תחילת שנות ה-60).
 • הגורמים לתהליך הדה-קולוניזציה בכלל ובמזרח התיכון בפרט.
 • מאפיינים כלליים של הדה-קולוניזציה במזרח התיכון ובצפון אפריקה
 • תוצאות הדה-קולוניזציה דרך דוגמה מארץ אחת.

  

חלק ב: אחדות ופירוד בעולם הערבי במזרח התיכון

יש להכיר את הגורמים המאחדים של העולם הערבי במזרח התיכון ואת מגמות הפּאן ערביות והאחדות הערבית:

 • ·       דת האסלאם, מנהיגות כריזמטית של מנהיגים ערביים ואירוע של הקמת מדינת ישראל.

ביטויי האחדות בעולם הערבי במזרח התיכון:

 • ·       הקמת הליגה הערבית וקע”מ. כינוס ועידות פסגה והקמתו של אש"ף.

גורמי פירוד בעולם הערבי במזרח התיכון אל מול מגמת הפאן ערביות – הרצון בשימור השאיפות הלאומיות של העמים:

 • ·       זרמים דתיים ועדות, מאבק מנהיגים שונים על הבכורה בעולם הערבי. אופי המשטרים במדינות השונות. המלחמה הקרה.

ביטויי מגמות הפירוד בעולם הערבי במזרח התיכון:

 • הפיכות והדחת שליטים במדינות ערב. פירוק קע”מ.


חלק ג: השפעת גורמים שונים על גורל היהודים בארצות האסלאם

 • מבט-על על מצבם של היהודים בארצות האסלאם: הגדרת האזור בו חיו, מספרם מעמדם ומצבם הכללי של יהודי ארצות האסלאם בזמן הקמת מדינת ישראל.
 • הגורמים שהשפיעו על גורל יהודי ארצות האסלאם, החל בתקופת סוף שנות הארבעים.
 • הדגמה מאחת הארצות–ציון הגורמים שהשפיעו על היהודים דרך סיפור אחת הארצות.


חלק ד: מדיניות הביטחון של מדינת ישראל בשנות ה-50 ומלחמת סיני

מדיניות הביטחון של ישראל בשנות ה-50

 • הבהרת המושגים – ‘בעיית הביטחון הבסיסי’ ו’בעיות הביטחון השוטף’ כחלק ממדיניות הבטחון של ישראל.
 • התגברות המתיחות בין ישראל לשכנותיה בשנות החמישים – ההסתננות מפגעים, המאבק על מקורות המים ופעולות התגמול

מלחמת סיני (מבצע קדש)

 • הרקע והגורמים להחלטת ישראל לצאת למלחמה יזומה יחד עם ברית צרפתית-בריטית.
 • תוצאות והשפעות מלחמת סיני.


חלק ה: מלחמת ששת הימים

 • הרקע והגורמים לפרוץ מלחמת ששת הימים
 • מהלך הרחבת המלחמה בחזיתות עם ירדן וסוריה
 • תוצאות המלחמה בטווח הקצר.
 • השפעות מלחמת ששת הימים על מדינת ישראל בתחום החברתי, כלכלי, פוליטי וביטחוני.
 • השפעות מלחמת ששת הימים על הפלסטינים ועל מדינות ערב.


חלק ו: מלחמת יום הכיפורים

 • הגורמים למלחמה, והנסיבות בהן פרצה (אירועי סוף השבוע בו פרצה מלחמת יום הכיפורים).
 • תוצאות המלחמה (בטווח הקצר).
 • השפעות מלחמת יום הכיפורים על מדינת ישראל (חברתית, כלכלית, ביטחונית ופוליטית).
 • השפעות מלחמת יום הכיפורים על מדינות ערב.

למקורות מידע נוספים פנו אל עמוד הסיכומים הראשי באתר או לעמוד הסיכומים לתיכון ולבגרות . מיקוד וסיכום חומרי הלימוד לקראת הבגרות בהיסטוריה ב' במועדי קיץ 2014 וחורף 2015 ניתנים כשירות וסיוע ללומדים אך אינם מהווים תחליף ללימוד והכרות עם החומר במסגרת בתי הספר.

מיקוד וסיכומים של פרקי נוספים במיקוד הבגרות בהיסטוריה ב' מועד קיץ תשע"ד\חורף תשע"ה:

גרמניה 1933-1939

ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזור הכיבוש .

המלחמה העולמית והפתרון הסופי

היישוב היהודי בארץ ישראל 1920-1945 

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945-1949

עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

 

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות