בגרות בהיסטוריה ב: המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945-1949

בעמוד להלן תמצאו את חומרי הלימוד של המיקוד בבחינת הבגרות בהיסטוריה ב'  מתוך פרק הלימוד של נושא המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945-1949. את החומר המלא של הבגרות בהיסטוריה במועדים הנוכחיים תוכלו למצוא בעמודים: : סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב’ – מיקוד קיץ 2014 או סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב’ –מיקוד חורף תשע”ה 2015. כחלק מפירוט חומר הלימוד של המיקוד תמצאו גם סיכומים בקישורים מתוך העמוד. המיקוד והסיכומים המופיעים כאן מותאמים למיקוד מועד קיץ תשע"ד 2014 או חורף תשע"ה 2015 כפי שפורסם על ידי משרד החינוך באינטרנט. הסיכומים והמידע כאן מיועדים לסיוע ללומד, והם אינם תחליף למידע מוסמך שנמסר על ידי מרכזי מקצוע ההיסטוריה או זה המופיע באתר משרד החינוך.  מיקודים וסיכומים של מועדים אחרים של הבגרות בהיסטוריה ב תוכלו למצוא בעמודי הבגרות בהיסטוריה ב’ או הסיכומי מיקוד לבגרות

 מומלץ לעיין ראשית בפרק הרקע לנושא המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות: היישוב היהודי 1920-1945

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1949-1945

חלק א: עמדת בריטניה וארצות הברית בשאלת העקורים וארץ ישראל

חלקם של יהודי ארצות הברית באחריות לעם היהודי ובלחץ להקמת המדינה

 • עליית כוחם של יהודי ארצות הברית בשנים שלאחר השואה (גורמים וביטויים).
 • דרכי הסיוע של יהודות ארצות הברית ופעולותיהם למען לשארית הפליטה.
 • סיוע ישיר ועקיף של יהודי ארצות הברית להקמת המדינה היהודית בארץ ישראל – סיוע ישיר ועקיף.

 

חלק ב: מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי 

המאבק הצבאי של היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי:

 • הקמת תנועת המרי העברי – גורמים להקמתה, דרכי פעולה עיקריים, מבצעים חשובים ועיקריים, נסיבות פירוקה של תנועת המרי.
 • עיקרי המחלוקת בין עמדת הישוב המאורגן ל”פורשים” ביחס למאבק בשלטונות המנדט הבריטי והיחסים בין המחתרות לאחר התפרקות תנועת המרי העברי: מאבק צמוד ומאבק רצוף 

העפלה – המאבק להבאת עולים לארץ:

 • היקף התופעה של ההעפלה לפני קום המדינה ובמהלך מלחמת העולם השנייה
 • המאבק המתמשך להעלאת מעפילים ארצה למרות המדיניות המגבילה של הבריטים שנלחמו בתופעה. המאמצים הכרוכים בהבאת האוניות
 • ליווי המעפילים שנתפסו על ידי הבריטים למחנות או בחזרה לאירופה (פרשת אקסודוס).
 • הניסיון לפגוע בתחנות המכ”ם הבריטיות כחלק מהמאבק בשלטונות המנדט הבריטית ולמען ההעפלה.

התיישבות:

 • רכישת קרקעות להתיישבות יהודית.
 • ההתיישבות כמעצבת גבולות (11 הנקודות בנגב, פרשת ביריה).


חלק ג: העברת שאלת א”י לאו”ם

 • המניעים של הבריטים במהלך של להעביר את שאלת ארץ ישראל לאו”ם (שיקולי מדיניות חוץ ופנים)
 • הדיון אודות שאלת ארץ ישראל בעצרת הכללית של האו"ם – נאום גרומיקו כביטוי לעמדת ברית המועצות. ההסברים למדיניות הסובייטית.
 • עמדת ארצות הברית בשאלת ארץ ישראל והיהודים והגורמים לעיצובה.

בנושא זה יש להדגיש את השפעת המלחמה הקרה על התנהלות המעצמות.

 • ועדת האו”ם לפתרון שאלת ארץ ישראל.
 • החלטת כ”ט בנובמבר על חלוקת הארץ והקמת המדינה היהודית– הפעילות הדיפלומטית היהודית לגיוס תומכים בה, תוכנה ומשמעותה.
 • התגובות להחלטת כ"ט בנובמבר– בקרב הישוב היהודי, הפלסטינים ומדינות ערב.

 

חלק ד: מלחמת העצמאות

 • מאפיינים כלליים של מלחמת העצמאות (ראה גם מלחמת העצמאות – רקע כללי)
 • שלב א’ של מלחמת העצמאות (עד הכרזת המדינה) – יחסי הכוחות והיתרונות היחסיים של כל צד במלחמת העצמאות; יעדי הצדדים הלוחמים; דרכי הלחימה והמניעים; הישגים וקשיים במהלך הלחימה.
 • שלב ב’ של המלחמה (מפלישת צבאות ערב וכניסתם למלחמה ועד הסכמי שביתת הנשק) – יחסי הכוחות והיתרונות היחסיים של כל צד; יעדי הצדדים הלוחמים ומניעיהם; מתווה כללי של המלחמה (החלוקה ל-4 תקופות משנה); יעדי ישראל בכל אחת מתקופות המשנה ומידת השגתם.

חלק ה: ההכרזה על הקמת מדינת ישראל והקמת צה”ל 

הויכוח על הכרזת המדינה

 • נסיבות ההכרזה על מדינת ישראל: המצב בחזיתות של מלחמת העצמאות (הישגי תכנית ד’, נפילת גוש עציון, מצור בעיר העתיקה, עזיבת הבריטים).
 • הדיון ב-12 במאי – הסבר התמיכה בהכרזה על מדינה עם עזיבת הבריטים.
 • ·       השיקולים שנשמעו בעד דחיית ההכרזה על הקמת המדינה.

 

 חלק ו: הקמת צה”ל, פירוק המחתרות ופירוק מטה הפלמ”ח

 • הקמת צה”ל –  נוסח השבועה.
 • ·       מניעי בן-גוריון לפזר את מטה הפלמ”ח ולפרק את המחתרות. השפעותיו של צעד זה.
 • ·       פירוק אצ”ל ולח”י ושילובם בצה"ל.
 • הקשיים בביצוע ההחלטה על פירוק המחתרות (פרשת אלטלנה כמקרה בוחן).

 

חלק ז': הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים

 ראה סיכום מורחב על הסכמי שביתת הנשק

 • הבהרת המושגים הנוגעים לנושא: הפסקת אש, שביתת נשק, הסכמי שלום.
 • מניעי ישראל ומדינות ערב לחתימה על ההסכמים לשביתת נשק המסיימים את מלחמת העצמאות.
 •  הגבולות שנוצרו בעקבות הסכמי שביתת הנשק והפכו לגבולותיה הבינלאומיים והמוכרים של ישראל עד מלחמת ששת הימים (‘הקו הירוק’).

 היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים לאחר מלחמת העצמאות

 • קריסת החברה הפלסטינית בעקבות המלחמה –הגורמים לבריחת ערביי ארץ ישראל בשלב הראשון של מלחמת העצמאות (עד פלישת צבאות ערב).
 • עזיבה וגירוש הפלסטינים מאזורי ארץ ישראל בשלב השני של המלחמה.

למקורות נוספים מומלץ לבקר בעמוד הסיכומים בהיסטוריה שלנו. בעמוד הסיכומים הראשי תוכלו למצוא מידע נוסף. . חומר הלימוד והסיכומים של הבגרות בהיסטוריה ב' במועדי קיץ 2014 וחורף 2015 מוגשים לכם בכדי לעזור בהכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה, אך הם אינם מהווים תחליף ללמידה של חומר הלימוד המקורי.

מיקוד וסיכומים של פרקי נוספים במיקוד הבגרות בהיסטוריה ב' מועד קיץ תשע"ד\חורף תשע"ה:

גרמניה 1933-1939

ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזור הכיבוש .

המלחמה העולמית והפתרון הסופי

היישוב היהודי בארץ ישראל 1920-1945 

מדינת ישראל במזרח התיכון 

עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות