בגרות בהיסטוריה ב: המלחמה העולמית והפתרון הסופי

כאן תמצאו את פירוט חומר הלימוד וסיכומים על פי המיקוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב' בפרק הלימוד של המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ 1941 עד כניעת גרמניה ויפן בשנת 1945. חומר הלימוד והסיכומים הם על פי מיקוד מועד קיץ תשע"ד 2014 וחורף תשע"ה 2015. המיקוד והסיכומים מבוססים על חומר הלימוד שהתפרסם על ידי משרד החינוך לקראת הבגרות בהיסטוריה ב' באינטרנט, אך הוא אינו מהווה תחליף לחומרי הלימוד והמיקוד שנמסרים על ידי מרכזי מקצוע ההיסטוריה בבתי הספר. את המיקוד לכל פרקי הלימוד לקראת הבגרות בהיסטוריה ב' ניתן למצוא בעמודים : סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב’ – מיקוד קיץ 2014 או סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב’ –מיקוד חורף תשע”ה 2015. למיקודים של שנים אחרות אתם מוזמנים לפנות אל עמודי הבגרות בהיסטוריה ב’ או עמוד הסיכומי מיקוד לבגרות כאן באתר.

חלק א: הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות והקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברה”מ

על מנת לקבל רקע לנושאים הנכללים בחלק זה של בחינת הבגרות בהיסטוריה ניתן לפנות לעמוד הסיכום אודות מלחמת העולם השנייה או למאגר הסיכומים אודות מלחמת העולם השנייה. ניתן גם לחזור אל העמוד העוסק בראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה.

הגורמים לפלישת גרמניה לברית המועצות בשלב השני של מלחמת העולם השנייה

חלק ב: השלבים בביצוע הפתרון הסופי

 • השלב הראשון של הפתרון הסופי: בורות הירי – רציחות של היהודים בסמוך למקום מושבם בשטחים שנכבשו במהלך מבצע ברברוסה.
 • השלב השני של הפתרון הסופי: הקמת מחנה ההשמדה חלמנו והבאת היהודים אליו.
 • השלב השלישי: מבצע ריינהארד– הקמת מחנות ההשמדה בלז’ץ, סוביבור וטרבלינקה – ריכוז יהודי פולין ויהודים ממדינות נוספות.
 • השלב הרביעי של הפתרון הסופי: הקמת מתקני ההשמדה ההמוניים במחנות מיידנק ואושוויץ והבאת כלל יהודי אירופה.
 • צעדות המוות בסיומה של מלחמת העולם השנייה..

חלק ג: ועידת ואנזה

 • מה היו מטרות כינוסה של ועידת ואנזה?
 • מי היו נציגי הרשויות השונות שהשתתפו בועידת ואנזה? .
 • מהם הנושאים שנדונו במסגרת ועידת ואנזה, כעולה מהפרוטוקול?
 • מה ניתן ללמוד מפרוטוקול הוועידה על הטוטליות של רעיון הפתרון הסופי

                                     

חלק ד: דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע ‘הפתרון הסופי’

הקושי של היהודים בגטאות להבין שמדיניות הנאצים היא מדיניות של השמדה טוטלית?

הדילמות העיקריות של היודנראטים:

 • דילמת השילוחים – השאלה האם וכיצד לבצע את הוראות הגרמנים? וא כן, האם יש לנהל מדיניות שתציל לפחות חלק מתושבי הגטו? את מי? להציל? האם לשתף את אוכלוסיית הגטו במידע על מדיניות ההשמדה הנאצית?
 • יחס חברי היודנראט למחתרות שפעלו בגטאות.
 • האם להיענות ליוזמות להפוך את הגטו ליצרני בעיני הנאצים, כדרך להצלה או לדחיית ביצוע פינוי הגטו?

חלק ה: המרד בגטאות

 • הבנת משמעותה של הקריאה למרד בגטאות – הכרוז של אבא קובנר (מסמך מס’ 185 בהשואה בתיעוד).
 • ההסברים לכך שחברי תנועות הנוער בגטאות היו מבין הראשונים להבין שמדיניות גרמניה היא השמדה טוטלית.
 • מאפייניהם של המרידות בגטאות וקשייהם.
 • לבטים ודילמות של המורדים.
 • המטרות של המרד בגטאות.
 • ייחודו של מרד גטו ורשה בהשוואה למרד בגטאות אחרים.

 

חלק ו: הלחימה של הפרטיזנים היהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי

 • המאפיינים העיקריים של ההתגדות והלחימה הפרטיזנית בגרמנים.
 • מי היו הפרטיזנים היהודים? היקף התופעה במהלך מלחמת העולם השנייה
 • הקשיים המיוחדים של היהודים שברחו מהגטאות והצטרפו ללחימה בשורות הפרטיזנים.

 

חלק ז: לוחמים יהודיים בצבאות בעלות הברית

 • היקף התופעה של לוחמים יהודים בצבאות מדינות הברית (כמיליון חיילים יהודים סך הכך), באילו צבאות?.
 • הסבר למניעי ההצטרפות של יהודים לצבאות השונים.
 • תרומת הלוחמים היהודים וחשיבות פעילותם במהלך מלחמת העולם השנייה.
 • דוגמא אחת ללוחם יהודי בצבאות בעלות הברית.

חלק ח: יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הנאצי: ‘הרוב הדומם’, משתפי פעולה, המצילים

 • ·       הגורמים שהשפיעו על יחס האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים במקומות שונים: עוצמת שלטון הכיבוש הנאצי, קיום מחתרות באוכלוסייה,  מספר היהודים ופיזורם הגיאוגרפי, גורמים גיאו-פוליטיים, דימוי החברה והמשטר, היחס ליהודים לפני הכיבוש הנאצי).
 • דפוסי יחסים של האוכלוסייה כלפי היהודים: משתפי פעולה, הרוב הדומם העומד מן הצד והמעטים שהצילו יהודים תוך סיכון עצמי.

חלק ט: חסידי אומות עולם

 • הגדרת המושג של חסידי אומות עולם
 • מניעי המצילים בזמן מלחמת העולם השנייה והדילמות מולן עמדו.
 • דפוסי עזרה והצלה של חסידי אומות עולם
 • דוגמא – סיפור אישי של חסיד אומות עולם.

חלק י': עמדת ארצות הברית ובריטניה בשאלת הצלת היהודים

 • הידיעות ומקורות המידע על ההשמדה של היהודים במהלך מלחמת העולם השנייה.
 • התגובות בארצות הברית ובריטניה למידע אודות ההשמדה (מי קיבל את המידע ומה נעשה בו?)
 • הפעולות שננקטו – ועידת ברמודה (המשתתפים, ההחלטות ומשמעותן), הקמתו של הועד לענייני הפליטים.
 • השאלה מדוע לא הופצצו מתקני ההשמדה באושוויץ ו/או מסילות הברזל? (‘הצלה דרך ניצחון’)

חלק י"א" מבצע לפיד, הפלישה לנורמנדי והתקדמות בעלות הברית עד ברלין

חלק י"ב: סיום מלחמת העולם השנייה וכניעת גרמניה ויפן

 • סיום המלחמה באירופה וכניעת גרמניה.
 • התקדמות בעלות הברית בחזית האוקיינוס השקט במלחמה מול יפן עד כיבוש אוקינאווה.
 • שיקולי הנשיא טרומן בהטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי וכניעת יפן.
 • השלכותיה של פצצת האטום על היחסים בין המעצמות לאחר מלחמת העולם השנייה.

הסיכומים של מיקוד חומר הלמידה לעיל לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' במועדי קיץ 2014 וחורף 2015 נמצאים כאן על מנת לסייע לכם בהכנה לקראת בחינת הבגרות, אך הם וכל הסיכומים באתר אינם מהווים תחליף ללמידה של החומר המקורי כפי שנלמד במסגרת בתי הספר או תוכניות ההכנה לבגרות. האחריות על השימוש במיקוד והסיכומים הינה על הלומד בלבד.

מיקוד וסיכומים של הפרקים האחרים במיקוד הבגרות בהיסטוריה ב' מועד קיץ תשע"ד\חורף תשע"ה:

גרמניה 1933-1939

ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזור הכיבוש .

היישוב היהודי בארץ ישראל 1920-1945 

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945-1949

מדינת ישראל במזרח התיכון 

עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות