בגרות בהיסטוריה ב: ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזור הכיבוש

לפניכם עמוד עם החומר לבחינת הבגרות בהיסטוריה ב' בפרק הלימוד של ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזור הכיבוש על פי מיקוד מועד קיץ תשע"ד 2014 וחורף תשע"ה 2015. החומרים והמיקוד כאן כוללים סיכומים שיעזרו לכם להתכונן לבחינת הבגרות. המיקוד המופיע כאן מבוסס על חומרי משרד החינוך כפי שהתפרסמו באינטרנט לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' ב2014. החומר אינו תחליף להנחיות של מרכזי מקצוע ההיסטוריה בבתי הספר לקראת בחינת הבגרות. את המיקוד המלא של כלל פרקי הלימוד לקראת הבגרות בהיסטוריה ב' תוכלו למצוא בעמודי הסיכומים לבגרות בהיסטוריה ב’ – מיקוד קיץ 2014 או סיכומים לבגרות בהיסטוריה ב’ –מיקוד חורף תשע”ה 2015. למיקודים של שנים אחרות אתם מוזמנים לפנות אל עמודי הבגרות בהיסטוריה ב’ או עמוד הסיכומי מיקוד לבגרות כאן באתר.

חלק 1: המהלכים הצבאיים העיקריים בחזיתות השונות במלחמת העולם השנייה עד קיץ 1941

המהלכים הצבאיים העיקריים מפרוץ מלחמת העולם השנייה עד יוני 1941

 • ציון, תוך עיון במפה, של הארצות שנכבשו על ידי הגרמנים בשלב זה של מלחמת העולם השנייה.
 • ההסברים להצלחת הצבא הגרמני בשלבים הראשונים של המלחמה.
 • מהלך של מלחמת העולם השנייה עד 1941

הקרב על בריטניה

 • הקרב על בריטניה:  הפלישה שלא התרחשה, העמידה של הבריטים אל מול האיום הגרמני – כוחם של הציבור ושל ההנהגה בעת מבחן.

חלק 2: ‘הסדר החדש’ באירופה

 • מהו ‘הסדר החדש‘ באירופה לפי האידיאולוגיה הנאצית? (הסדר הכלכלי-תרבותי-פוליטי שביקשו הנאצים לעצב בשטחי שלטונם. הסדר נועד לממש את האידיאולוגיה הנאצית במלואה, תוך בניית עולם התואם את מדרג תורת הגזע הנאצית).
 • ביטויי המדרג הגזעי של האידיאולוגיה הנאצית ביחס הנאצים לאוכלוסייה בארצות הכיבוש (השוני בין מזרח אירופה ומערבה), הניסיונות לשמור על טוהר הגזע הארי בגרמניה.
 •  היחס של הגרמנים לצוענים והיחס הייחודי ליהודים.

חלק שלישי: יהודי פולין

 המדיניות כלפי יהודי פולין לאחר הכיבוש הגרמני:

 • המדיניות כלפי היהודים בפולין עד לריכוזם בגטאות (צעדים שנועדו להפריד בין היהודים לבין האוכלוסייה המקומית הלא-יהודית, פגיעה במוסדות תרבות ודת יהודיים. הרס הקיום הכלכלי של היהודים. חטיפות לעבודות כפיה. פגיעות והתעללויות. מינוי יודנראטים בגטאות בחלק מהערים). מה היו מטרות הנאצים במדיניותם כלפי היהודים?
 • השפעת הכיבוש הנאצי על חיי היהודים בפולין (תוך חודש מצאו עצמם היהודים מפוצלים בין מסגרות שלטון שונות כשלכל שלטון הייתה מדיניות שונה כלפיהם – החלק שסופח לברית המועצות, האזור שנועד להיות מסופח לרייך לאחר המלחמה ואזור הכיבוש, ה’גנרל גוברנמן’).
 • הקמת הגטאות – מטרות מוצהרות והסברים להקמת הגטאות. תהליך הקמת הגטו, דרך ניהול הגטו ודרכי הפיקוח עליו.

 החיים של היהודים בגטותנאי החיים של היהודים בגטו (הצפיפות, הרעב ומקורות התעסוקה).

 • השפעת תנאי בגטו על החיים של הפרט, על המשפחה ועל החברה היהודית.
 • דרכי ההתמודדות של היהודים בגטאות (הישרדות. קידוש החיים. פעילות ארגונים שונים לעזרה הדדית. מאפייני פעילות תנועות הנוער – ‘היינו שם אך לא חיינו שם’. כיצד ביצעו היודנראטים את התפקידים והגזרות שנכפו עליהם, ודרך ניהולם את הגטו).

 להרחבה ראה גם מאגר סיכומים על השואה

מיקוד וסיכום של פרקי נוספים במיקוד הבגרות בהיסטוריה ב' מועד קיץ תשע"ד\חורף תשע"ה:

גרמניה 1933-1939

המלחמה העולמית והפתרון הסופי

היישוב היהודי בארץ ישראל 1920-1945 

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945-1949

מדינת ישראל במזרח התיכון 

עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות