סיכומים ומיקוד לבגרות בהיסטוריה ב' – חורף תשע"ה 2015

כאן תמצאו מאגר של סיכומים על פי חומר המיקוד של בחינת הבגרות בהיסטוריה חלק ב' במועד חורף תשע"ה 2014-2015. הסיכומים במאגר זה מתייחסים אל רוב חומר הלימוד הנכלל בבחינת הבגרות בהיסטוריה ב' כפי שפורסם על ידי משרד החינוך. שימו לב כי חומר הלימוד של הבגרות בהיסטוריה ב' במועד חורף תשע"ה 2015 הוא אותו מיקוד של מועד קיץ 2014.

כאן תוכלו למצוא את העדכון בעבור הבגרות בהיסטוריה ב' חורף תשע"ו 2016

לפניכם חומר הלימוד של הבגרות בהיסטוריה ב' לפי פרקי הלימוד הנכללים בו. בכל עמוד תמצאו הפניות לעמודי סיכומים של החומר לשם הכנה לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה. ללמידה של כל החמור ניתן לפנות לעמוד הראשי של סיכומים בהיסטוריה ב’ . המיקוד והסיכומים מבוססים על חומרי משרד החינוך המופיעים באינטרנט, יש לוודא על המורים להיסטוריה כי אתם לומדים על פי החומר הנכון והמתאים למבחן שלכם. השימוש בסיכומים הינו על אחריות הלומד בלבד.

חומר הלימוד הנכלל במיקוד לקראת הבגרות בהיסטוריה א' במועד חורף תשע"ה 2015 כולל את הפרקים הבאים: "נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה ושואה" וכן את הנושא של "בונים מדינה במזרח התיכון".

החלק הראשון של מיקוד היסטוריה א' 2015 מחולק בעצמו לשני חלקים: 1933-1939 ומלחמת העולם החל משנת 41'.

גרמניה 1933- 1939

ראה סיכום מורחב ומפורט של הנושא "גרמניה 1933-1939" ע"פ מיקוד חורף תשע"ה

האידיאולוגיה הנאצית: . נושא זה כולל נושאים כמו האידיאולוגיה הנאצית על היבטיה השונים ובייחוד אנטישמיות ותורת הגזע. כמו כן נכללים בנושא האידיאולוגיה הנאצית נושאי עקרון המנהיגמרחב מחייה ותוכנית הסדר החדש הגרמנית.

הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטוןכולל נושאים כמו תוצאות מלחמת העולם הראשונה והסכמי ורסאי והנסיבות לעליית היטלר לשלטון.

המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם:  בנושא זה נכללים צעדים שנקט היטלר לביסוס שלטונו לאחר עליית הנאצים לשלטון וכן מדיניות הנאצים כלפי היהודים כפי שהם באים לידי ביטוי למשל בחוקי נירנברג.

השימוש בטרור ומחנות הריכוז

 דרכי התמודדות של היהודים בגרמניה

תגובות מדינות העולם כלפי גורל היהודים ברייך השלישי: כולל את נושאי כינוס ועידת אוויאן, ופרשת האונייה סנט-לואיס.

מדיניות החוץ של גרמניה ומדיניות הפיוס: המטרות של מדיניות החוץ הנאצית והצעדים שננקטו, הסיפור של סיפוח אוסטריהמדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת לעומת מהלכי גרמניה והסכם ריבנטרופ-מולוטוב בין רוסיה וגרמניה.

ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזור הכיבוש

ראה סיכום מורחב אודות הנושא של ראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה והמדיניות כלפי היהודים באזור הכיבוש .

תחת נושא זה נכללים הנושאים הבאים:

הסדר החדש באירופה והצעדים להגשמתו.

יהודי פולין בדגש המדיניות כלפי היהודים בפולין עד לריכוזם בגטאות וכן תנאי החיים בגטו.

המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ 1941 עד כניעת גרמניה ויפן בשנת 1945

ראה סיכום מורחב של נושא המלחמה העולמית והפתרון הסופי לפי מיקוד תשע"ה 2015

תחת נושא זה נכללים הנושאים הבאים:

הקשר בין מבצע ברברוסה לתחילת השמדת היהודים בברית המועצות

השלבים בביצוע הפתרון הסופי  על ידי הגרמנים

ועידת ואנזה ותפקידה בתהליך הפתרון הסופי.

דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות אל מול תוכנית הפתרון הסופי הגרמנית.

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי – כולל המרד בגטאות והנושא של לוחמים יהודיים בצבאות בעלות הברית

יחס האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים בארצות הכיבוש באירופה

המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945-1949

ראה סיכום מורחב אודות המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים 1945-1949

פרק זה של בחינת הבגרות בהיסטוריה ב כולל את הנושאים הבאים:

היישוב היהודי בארץ ישראל 1920-1945  – פרק מבוא

מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי בתחומים של העפלההתיישבות ותנועת המרי העברי.

העברת שאלת א”י לאו”ם ושיקולי הגורמים השונים במהלך

מלחמת העצמאות על חלקיה השונים

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל , הפולמוס סביבה והשלכותיה.

 הסכמי שביתת הנשק והנושא של  היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים

מדינת ישראל במזרח התיכון

ראה סיכום מורחב אודות מדינת ישראל במזרח התיכון על פי חומר הלימוד לבגרות בהיסטוריה ב מועד חורף תשע"ה 2015

תהליך הדה-קולוניזציה במזרח התיכון וישראל והשפעתה של המלחמה הקרה על הגיאו פוליטיקה במזרח התיכון

השפעות תוצאות מלחמת העצמאות על גורל היהודים בארצות הים התיכון

מלחמת יום הכיפורים – סיבות, תוצאות והשפעות

עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

ראה סיכום מורחב אודות עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל

עלייה בימי קום המדינה – שנות החמישים והשישים

אירועי ואדי סאליב והשלכותיהם

המעבר מ’כור היתוך’ לחברה רב תרבותיות

אנו מקווים כי החומר, המיקוד והסיכומים של בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' מסייעים לכם. החומרים המופיעים כאן מבוססים על חומר שפורסם באינטרנט ואין להתייחס אליהם כאל מידע מוסמך. תמיד יש לוודא את חומר הלימוד עם המורים להיסטוריה. השימוש בסיכומים והמיקוד על אחריות המשתמש בלבד.

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות