בגרות בהיסטוריה א: דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ-ישראל

בעמוד שלהלן תוכלו למצוא את מיקוד חומר הלימוד לקראת בחינת הבגרות בהיסטוריה א' במועדי קיץ 2014 וחורף 2015 בפרק אודות דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ-ישראל. לסיכומים המלאים של המיקוד וחומר הלימוד ראו בגרות בהיסטוריה א – קיץ תשע”ד 2014 או מיקוד לבגרות בהיסטוריה א’ – חורף תשע”ה 2015. מיקוד החומר לבגרות כולל גם קישורים לסיכומים המאפשרים למידה מלאה והכנה לקראת הבגרות כחלק ממאגר הבגרות בהיסטוריה באתר. 

להלן מיקוד הנושאים לקראת בחינת הבגרות (יש לשים לב כי מיקוד זה רלוונטי רק למועדי קיץ 2014 וחורף 2015, למועדים אחרים אתם מוזמנים לפנות אל עמוד המיקוד לבגרות כאן באתר ולהתעדכן לקראת כל מועד של בחינת בגרות). בכל אחת מהמילים המודגשות תוכלו למצוא קישור לעמוד סיכום בנושא הרלוונטי.

פרק 2. פעולותיהם של הציונים בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה

  • נושא העלייה לארץ ישראל עד ראשית מלחמת העולם הראשונה: הסיבות לזרם העלייה, קשיי העולים עם הגיעם ארצה).
  • הקמת צורות התיישבות חדשות בעליה הראשונה והשנייה (מושבה וקבוצה) במסגרת היישוב היהודי בארץ ישראל, הקמת העיר העברית – תל אביב. במסגרת נושא זה יש להכיר את מפת ההתיישבות בארץ ישראל בתקופה שעד מלחמת העולם הראשונה.
  • הקמת מסגרות חברתיות-פוליטיות חדשות בארץ ישראל. (למשל: ארגוני האיכרים במושבות, מפלגות הפועלים ומקומן בחיי חבריהן; יש להכיר את עצם הרעיון של הקמת מפלגות אך לא את המצעים של המפלגות עצמן).
  • הקמת מסגרות ביטחוניות חדשות במסגרת היישוב העברי. (ארגון השומר כארגון המשלב את רעיון “כיבוש העבודה” ברעיון “כיבוש השמירה” ומגלם את דימויי היהודי החדש שהתגבש במסגרת התנועה הציונית).
  • המאבק והבנייה של חינוך יהודי עברי בארץ ישראל (הנושא של “מלחמת השפות“, עיתונות עברית, כיבוש השפה העברית פעילותו של אליעזר בן יהודה להחייאת השפה העברית, הקמת הסתדרות המורים ומסגרות חינוכיות עבריות).
  • אישים וארגונים שסייעו לפעילות הציונית בעשורים הראשונים של המאה ה-20.. (שיטת האפוטרופסות‘ והביקורת עליה (העזרה הכלכלית והלוגיסטית שהגיש הברון רוטשילד למושבות), פעילותו של ד”ר ארתור רופין והמשרד הארץ ישראלי למען היישוב היהודי בארץ ישראל).

סיכומים ומיקוד של פרקי לימוד נוספים של הבגרות בהיסטוריה א' חורף תשע"ה 2015:

יהודה בתקופה הפרסית

ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

 בין ייאוש לבניה: מירושלים ליבנה

מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית ותנועת הלאומיות באירופה במאה ה-19

התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים

השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה לבין תנועות לאומיות

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות