בגרות בהיסטוריה א: התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים

לפניכם מיקוד חומר הלימוד לקראת לבחינת הבגרות בהיסטוריה א בפרק של התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים. המיקוד מותאם לחומר הלימוד של הבגרות בהיסטוריה חלק א' במועדי קיץ תשע"ד 2014 וחורף תשע"ה 2015. לסיכומים המלאים של המיקוד וחומר הלימוד ראו בגרות בהיסטוריה א – קיץ תשע”ד 2014 או מיקוד לבגרות בהיסטוריה א’ – חורף תשע”ה 2015. המיקוד כולל גם קישורים לעמודי סיכומים לקראת בחינת הבגרות. הסיכומים להלן הם חלק ממאגר הבגרות בהיסטוריה באתר. 

לפניכם חומרי הלימוד בפרק, בכל אחד מהם תוכלו למצוא קישורים לעמודי סיכום המפרטים את הנושא הרלוונטי ויכולים לשמש לשם הכנה לבגרות.

1. הגורמים לצמיחתה ולהתארגנותה של התנועה הציונית 

ראשית התגבשות הרעיון הציוני על רקע הטלת הספקות בפתרון האמנציפציה כמענה לבעיית האנטישמיות כנגד יהודים באירופה. נושא זה כולל את הנושאים הבאים:

יש לציין כי צמיחתה של התנועה הציונית נשענה על כמיהתם הארוכה של יהודים לארץ ישראל אך זו אינה הסיבה העיקרית להתעוררות הלאומיות של יהודים באירופה.

ב-2. פועלו של בנימין זאב הרצל לבניית התנועה הציונית ולארגונה

ב-3  הוויכוח בין הציונים על דמות החברה שעתידה לקום בארץ ישראל

  • הגישות השונות בנוגע לאופייה של החברה העתידית בארץ ישראל: חברה יצרנית ועצמאית שתהיה שונה בתכלית ממאפייני החיים היהודיים בגולה, חברת מופת סוציאליסטית וחברת מופת דתית-לאומית.

יש ללמד שתיים מהגישות הבאות לגבי אופיה של חברת המופת העתידה לקום בארץ ישראל:

–       חברת מופת סוציאליסטית

–       חברת מופת על פי גישתו של הרצל בספריו ‘מדינת היהודים’ ו-‘אלטנוילנד

–       חברת מופת דתית לאומית

סיכומים ומיקוד של פרקי לימוד נוספים של הבגרות בהיסטוריה א' חורף תשע"ה 2015:

יהודה בתקופה הפרסית

ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

 בין ייאוש לבניה: מירושלים ליבנה

מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית ותנועת הלאומיות באירופה במאה ה-19

השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה לבין תנועות לאומיות

דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ-ישראל

עוד דברים מעניינים:

שינוי גודל גופנים
ניגודיות