בגרות בהיסטוריה: יהודה בתקופה הפרסית

להלן תמצאו את מיקוד חומר הלימוד לבחינת הבגרות בהיסטוריה בפרק של יהודה בתקופה הפרסית. חומר הלימוד והקישורים לסיכומים הנמצאים כאן מותאמים למיקוד לבגרות בהיסטוריה א – קיץ תשע”ד 2014 או מיקוד לבגרות בהיסטוריה א’ – חורף תשע”ה 2015. הסיכומים הם חלק ממאגר הבגרות בהיסטוריה כאן באתר.

א.  גלות בבל, הצהרת כורש ושיבת ציון  

ראה סיכומים מורחבים אודות גלות בבל, הצהרת כורש ושיבת ציון.

 הצהרת כורש: תוכנה ומהימנותה של הצהרת כורש, הסיבות למתן ההצהרה וההשפעה שלה

התוכן של הצהרת כורש ומידת מהימנותה לעומת”כתובת הגליל
הסיבות להצהרת כורש ( סיבות פוליטיות, דתיות וכו'– מקומה של ארץ ישראל כאזור ספר של האימפריה הפרסית).
השפעת הצהרת כורש על חיי היהודים – פרק חדש בתולדות העם היהודי – תקופת בית שני.

ב.      בניית בית המקדש השני בזמן שיבת ציוןשבי ציון התמודדו עם הצורך לשקם ולבנות החברה החדשה. זהותה של חברה זו נבנתה תוך התמודדות עם זיכרון חורבן הבית הראשון, ובהשפעתה של תפיסה דתית שראתה בגלות בתור עונש אלוהי על חטאים. גיבוש הזהות היהודית והשאיפה של שבי ציון לקיום מלא של חיים על פי חוקי התורה לוו בהתלבטות ובגישות שונות לשאלות הנוגעות לחיי יום יום.

 1. 1.     בניית בית המקדש השני והגורמים שעיכבו את תהליך הבנייה
 • הגורמים שעיכבו את בניית בית המקדש השני (הפרעה מצד גורמים מקומיים – ‘צרי יהודה ובנימין’; קשיים כלכליים; הקשיים שהערימו פקידי השלטון על בניית בית המקדש, המאבק בין בית דוד לבין הכהן הגדול).
 • חידוש הבניה וחנוכת הבית.

3.בית המקדש כמרכז החיים היהודיים: מרכז דתי, כלכלי וחברתי

הדיון במעמדו המרכזי של בית המקדש השני מדגיש את השלב הראשון בנושא – ממדינת מקדש לעם הספר. בית המקדש הוא מרכז החיים של שבי ציון וסמל לזהות היהודית.

 • חשיבות בית המקדש בחיי העם (היבטים דתיים, כלכליים וחברתיים)
 • ·       עזרא ונחמיה

כיצד תרמו עזרא ונחמיה לעיצוב הזהות היהודית בתקופה שלאחר שיבת ציון?

 1. 2.     עזרא הסופר, מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו לגיבוש שבי ציון: קשיים והישגים
 • מי היה עזרא הסופר? הגורמים לעלייתו מבבל, סמכויותיו ומעמדו.
 • מטרות עזרא בפעילותו ביהודה, הפעולות שנקט כדי לממש את מטרותיו והקשיים בהם נתקל עזרא.
 • כיצד מבטאות פעולותיו את הניסיון לעיצוב הזהות היהודית בימי שיבת ציון.
 1. 3.     נחמיה, מעמדו, סמכויותיו ופעולותיו: קשיים והישגים
 • מי היה נחמיה? מעמדו, וסמכויותיו
 • מטרות נחמיה בפעילותו ביהודה. הפעולות בהן נקט על מנת לממש מטרות אלה.
 • כיצד מבטאות פעולותיו את הניסיון לעיצוב הזהות היהודית בימי שיבת ציון.
 • המתנגדים לפעולותיו מבחוץ ומבפנים ומניעיהם.
 • עיקרי האמנה והאופן בו הם מבטאים את זהותו המתגבשת של העם בימי שיבת ציון (מרכזיות בית המקדש; בדלנות; קיום החיים על פי חוקי התורה; רגישות חברתית).
 • במה שונה מנהיגותו מזו של עזרא (סמכויותיהם, אישיותם, תחומי פעילותם).
 • הקשיים וההישגים של נחמיה.
 1. 4.     המחלוקת בשאלת הזהות היהודית: הגישה הבדלנית מול הגישה האוניברסלית
 • הגישה הבדלנית והגישה האוניברסלית. הבהרת המושגים. התומכים בכל אחת מהגישות, נימוקי המצדדים בעמדות השונות.
 • ביטויי המחלוקת בין תומכי הגישה הבדלנית ובין תומכי הגישה האוניברסלית בימי שיבת ציון.
 • מדוע הפכה הגישה הבדלנית לגישה המובילה בימי שיבת ציון?

סיכומים ומיקוד של פרקי לימוד נוספים של הבגרות בהיסטוריה א' חורף תשע"ה 2015:

ממדינה חשמונאית עצמאית לכיבוש רומי וחורבן בית המקדש

 בין ייאוש לבניה: מירושלים ליבנה

מאפייני תופעת הלאומיות המודרנית ותנועת הלאומיות באירופה במאה ה-19

התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים

השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה לבין תנועות לאומיות

דפוסי הפעילות של התנועה הציונית בגולה ובארץ-ישראל

עוד דברים מעניינים:

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

החברה הישראלית כידוע לכל היא חברה רווית קונפליקטים ובין אם זה על פוליטיקה, דת או סתם זכות קדימה בכביש הישראלים לא מהססים לצלוב אחד את השני. אולם כל אימת שיש

שינוי גודל גופנים
ניגודיות